TextBody

, 05/12/2023

Huy chương 2

Đại hội chi bộ Ban Tổ chức Hành chính

05/08/2022

Chiều ngày 4/8, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức Hành chính nhiệm kỳ 2022- 2025.

Về dự Đại hội có Đồng chí GS.TS. Trần Đình Hòa - Bí thư Đảng ủy Giám đốc Viện; Đồng chí GS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện; Đồng chí TS. Nguyễn Tiếp Tân - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện; Bí thư chi bộ 02 Ban tham mưu: Ban Tài chính Kế toán; Ban Kế hoạch Tổng hợp và toàn thể các Đảng viên thuộc chi bộ Ban Tổ chức Hành chính.

Tại Đại hội, thay mặt Ban Tổ chức Hành chính, Đồng chí PGS.TS. Đặng Hoàng - Bí thư Chi bộ đã trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Ban Tổ chức Hành chính đã đạt được một số kết quả như sau: Chủ trì tham mưu xây dựng, ban hành các quy chế, qui định, hướng dẫn giúp tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành của Viện; Cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện từng bước được kiện toàn, phát triển; Đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Viện đảm bảo yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu độ tuổi; Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Chủ động tham mưu xem xét giải quyết về chế độ, chính sách cho cán bộ. Đặc biệt là việc thực hiện Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; Tham mưu và làm thủ tục, hồ sơ khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc Viện để nhận được các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua của Nhà nước, Chính phủ, Bộ và của Viện; Phối hợp với Ban Quản lý dự án tham mưu, giúp Viện triển khai đúng tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư xây dựng; Công tác hành chính quản trị, công tác Quân sự, an ninh quốc phòng và các công tác khác luôn luôn được Ban quan tâm chú trọng…

Báo cáo cũng đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2022-2025 đó là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên và năng lực quản lý, điều hành công tác tham mưu nhằm xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, tập thể lao động xuất sắc, tổ chức đoàn thể vững mạnh để thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Viện KHTL Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng đã đưa ra chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2022-2025 có thể kể đến như (1)  Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trong vai trò tham mưu cho Ban Giám đốc Viện về các lĩnh vực tổ chức cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, quản lý đầu tư xây dựng và hành chính quản trị theo nghị quyết, chiến lược, kế hoạch, chương trình của Viện đề ra; (2) Phấn đấu giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên của Chi bộ đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách; (3) Phấn đấu giữ vững danh hiệu Tập thể Ban lao động xuất sắc và tổ chức công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh; (4) Hàng năm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú để Chi bộ xem xét kết nạp vào đảng, phấn đấu cuối nhiệm kỳ kết nạp từ 1 đến 2 quần chúng ưu tú vào đảng; (5) 100% cán bộ làm công tác tham mưu, nghiệp vụ của Ban được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý và nghiệp vụ phù hợp với vị trí đảm nhiệm...

Đại hội cũng đã bầu Ban Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 cũng như giao nhiệm vụ cho cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ.

Theo GS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện, các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 rất ấn tượng, từ các công tác cán bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong nhiệm kỳ tiếp theo, Chi bộ Ban Tổ chức Hành chính cần chủ động hơn nữa trong các công tác của mình; chú trọng hơn trong công tác tự chủ, thực hiện NQ19;  nâng cao chất lượng nguồn cán bộ khoa học công nghệ chất lượng cao; Công tác khen thưởng, thăng hạng; Vận hành hiệu quả khu Hòa Lạc, Ninh Thuận; Triển khai văn phòng điện tử.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí GS.TS. Trần Đình Hòa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện đã đánh giá cao và biểu dương các thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như báo cáo chính trị, các công tác cho Đại hội.

Đồng chí mong muốn nhiệm kỳ 2022-2025 chi bộ Ban Tổ chức Hành chính sẽ tiếp tục duy trì, phát huy các kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2020 - 2022; Tiếp tục đổi mới, hệ thống hóa quy chế làm việc, quy chế hoạt động của Viện; Xây dựng cơ chế, chế độ chính sách để thu hút nhân tài và nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao…

Ý kiến góp ý: