TextBody

, 25/06/2024

Huy chương 2

Đặc san Khoa học Thủy lợi số đặc biệt năm 2005

§Æc san
khoa häc c«ng nghÖ thñy lîi Sè ®Æc biÖt 2005

Môc lôc

TT

Tên bài

Tác giả

Trang

1

45 năm Viện Khoa học Thủy lợi đi cùng đất nước

PGS.TS NGUYỄN TUẤN ANH

2

2

Kết quả hơn 3 năm thực hiện của chương trình khoa học công nghệ: “Nâng cấp hiện đại hoá và đa dạng hoá mục tiêu sử dụng công trình thuỷ lợi”

PGS.TS NGUYỄN TUẤN ANH, PGS.TS LÊ MINH

6

3

Một số công nghệ điển hình của Viện trong giai đoạn 2001 - 2004

PHÒNG KH-TH

10

4

Kết quả nghiên cứu, ứng dụng cửa van lấy sa

GS.TS TRẦN ĐÌNH HỢI

18

5

Phòng Nghiên cứu Thủy lực công trình - 45 năm  xây dựng và phát triển

PGS.TS. TRẦN QUỐC THƯỞNG

23

6

Tính dòng chảy lũ trong lòng dẫn có bãi  ngô đổ vào hồ Ba Bể

PGS, TS LƯU NHƯ PHÚ

NCS. PHẠM ANH TUẤN

26

7

Phòng Nghiên cứu Vật liệu xây dựng thuỷ lợi, thuỷ điện trong những năm tới

PGS.TS. ĐÀO ĐẠT

 

32

8

Ảnh hưởng của việc sử dụng xi măng pha bột đá vôi trong môi trường sunfat

PGS.TS. ĐÀO ĐẠT

35

9

Phòng Nghiên cứu Địa kỹ thuật & Xử lý nền móng - Chặng đường hoạt động khoa học công nghệ 45 năm (1959 - 2004)

KS. QUÁCH HOÀNG HẢI

36

10

Những nguyên nhân gây ra hư  hỏng và giảm năng lực của các công trình hồ chứa

PGS.TS VŨ VĂN THẶNG

41

11

Vài nét về Trung tâm  Nghiên cứu Thuỷ nông cải tạo đất và cấp thoát nước

NCS. VŨ THẾ  HẢI

45

12

Đánh giá lan truyền ẩm trong đất trong tưới phun bằng phương pháp số

NCS. VŨ THẾ  HẢI

49

13

Vài nét về Trung tâm Thủy công - Viện Khoa học Thủy lợi

PGS.TS.VŨ ĐÌNH HÙNG

57

14

Các công nghệ mới trong xây dựng cống ngăn sông 

GS.TS. TRƯƠNG ĐÌNH DỤ

và các công sự

63

15

Trung tâm Thuỷ điện 15 năm xây dựng và phát triển

ThS. NGUYỄN VŨ VIỆT

69

16

Công nghệ phát hiện ẩn họa và phòng trừ mối cho đê, đập - Đổi mới trong 5 năm qua

ThS. TRỊNH VĂN HẠNH

71

17

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế thuỷ lợi - 25 năm xây dựng và trưởng thành

TS. ĐOÀN THẾ LỢI

74

18

Một số hoạt động phục vụ sản xuất của Trung tâm Công nghệ Phần mềm thuỷ lợi thuộc Viện Khoa học Thủy lợi

TS. NGUYỄN VIẾT CHIẾN

76

19

Viện Khoa học Thuỷ lợi - Công ty Xây dựng và Chuyển giao công nghệ thuỷ lợi

KS. NGUYỄN TIẾP TÂN

80

20

Trung tâm KHTL miền Trung và Tây Nguyên - Viện Khoa học Thuỷ lợi  quá trình thành lập và phát triển 2000 - 2004

TS. NGUYỄN VĂN BẢN

81

21

Trung tâm động lực cửa sông ven biển và hải đảo - Viện Khoa học Thủy lợi

PGS. TS. TRỊNH VIỆT AN

83

22

Xói lở bờ biển Thuận An - Hoà Duân tỉnh Thừa Thiên - Huế các giải pháp công trình chỉnh trị tổng thể

PGS. TS. TRỊNH VIỆT AN

GS.TS. LƯƠNG PHƯƠNG HẬU

85

23

Một số nét khái quát về Trung tâm Bơm và Máy xây dựng

ThS. PHẠM VĂN THU

89

24

Danh mục đề tài dự án giai đoạn 2000 - 2004

PHÒNG KH-TH

91

25

Danh mục ấn phẩm do Viện chủ biên đã xuất bản

PHÒNG KH-TH

100

26

Những năm tháng không quên

LÊ LOAN

 

27

Thơ : Phòng tôi - Tình yêu Viện Thuỷ lợi

LÊ LOAN - VŨ VĂN THẶNG

 

28

Viện khoa học thuỷ lợi vang khúc hát tự hào

NSƯT ĐỨC LỢI

VŨ THẶNG-LÊ TRIỂN