TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Đặc san Khoa học Thủy lợi số 4 năm 2005

 

Môc lôc

 

TT

Tên bài

Tác giả

Trang

1

Hiện trạng các công trình thuỷ lợi ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ

PGS.TS VŨ VĂN THẶNG

 

2

Khuếch tán và phân tán chất hoà tan trong n­ước ngầm

PGS.TS VŨ ĐÌNH HÙNG

 

 

3

Giới thiệu một số thông tin và kết quả nghiên cứu về tua bin xung kích cho thủy điện nhỏ và vừa

THS. HOÀNG VĂN THẮNG

KS. NGUYỄN THANH TÙNG

 

4

Bồi lắng cửa lấy n­ớc bên sông và yêu cầu đặt ra đối với công tác nghiên cứu hiện nay

 

THS. PHẠM ĐỨC THẮNG

TR­ỜNG TRUNG HỌC THỦY LỢI I

PGS. TS. VŨ ĐÌNH HÙNG

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI

 

5

Đánh giá khả năng sụt lún mặt đất do khai thác n­ớc d­ới đất từ các lỗ khoan giai đoạn 2 thuộc nhà máy n­ớc cáo đỉnh-hà nội

TS. Nguyễn Văn Hoàng-Viện Địa chất-Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

6

Thuỷ lợi phục vụ cho các vùng sản xuất muối  khu vực miền bắc và các vấn đề đặt ra

THS. TRẦN MẠNH ĐỒNG

     KS. Vũ Quốc Công, KS. Trần Văn Quang

 

 

7

Nguyên nhân suy thoái và các giải pháp bảo vệ chất l­ợng n­ớc d­ới đất vùng duyên hải Nam Định

 

PGS.TS VŨ ĐÌNH HÙNG

 

 

8

Một số Kết quả nghiên cứu cải tạo lòng dẫn từ hạ du đập đáy- eo tân lang để tăng khả năng  phân lũ vào sông Đáy và sử dụng hệ thống PLSĐ trong chiến l­ợc kiểm soát lũ ĐBSH.

PGS.TS .TRỊNH VIỆT AN

TS .TR­ƠNG VĂN BỐN

KS .LÊ THỊ THÁI

 

 

9

Một số nét tổng quát về n­ớc d­ới  đất

vùng cát ven biển Quảng Trị

PGS TS. VŨ ĐÌNH HÙNG, THS. TRẦN MẠNH ĐỒNG,

 KS. TRẦN VĂN QUANG, KS NGUYỄN THÀNH TRUNG

 

10

Công trình đo l­u l­ợng trong kênh theo nguyên lý mực n­ớc th­ợng l­u

 

PGS.TS VŨ ĐÌNH HÙNG

THS. KHỔNG TRUNG DUÂN

 

11

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo điều tốc cho trạm thuỷ điện nhỏ .

 

THS. HOÀNG VĂN THẮNG, THS. NGUYỄN VŨ VIỆT

KS. LÊ HỒNG TIẾN, KS. ĐINH MINH HẢI

 

12

Hiện trạng và định h­ớng PHáT TRIểN thủy lợi vùng cát ven biển tỉnh quảng trị

PGS.TS VŨ ĐÌNH HÙNG, KS. VŨ QUỐC CÔNG, KS. LÊ VĂN HIẾU

 

13

kết qủa tính toán dự báo tác động môi tr­ờng dự án khai thác n­ớc d­ới đất tại ba huyện nghĩa hành , t­ nghĩa và sơn tịnh, tỉnh quảng ngãi

 

PGS.TS. VŨ ĐÌNH HÙNG – VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI

TS. NGUYỄN VĂN HOÀNG – VIỆN ĐỊA CHẤT

 

14

các đặc tính  Đàn hồi  đo cục bộ của cát  có xét đến sự quay trục ứng suất chính 

TS. NGUYỄN HỒNG NAM

 

15

Một số nhận xét đánh giá về hiện trạng công trình đập dâng ở các tỉnh miền núi phía bắc

KS. PHẠM GIA PHONG, KS. ĐOÀN BÌNH MINH,

KS. VŨ QUỐC CÔNG, KS. NGUYỄN NGỌC C­ỜNG,  PGS. TS. VŨ ĐÌNH HÙNG

 

16

Giới thiệu một loại cửa van tự động thủy lực điều chỉnh mực n­ớc trên kênh

TS. TRẦN ĐÌNH HÒA

 

 

17

đánh giá lan truyền mặn trong sông Cáp Đa d­ới ảnh hởng của hai đập bình d­ương và bình phư­ớc

TS. NGUYỄN THÀNH CÔNG1 

TS NGUYỄN VĂN HOÀNG2

 

 

18

Tính đồng đều phân bố ẩm trong đất trồng đ­ợc t­ới phun tại trạm nghiên cứu thử nghiệm vùng đồi Việt Trì

KS. Vũ Thế Hải