TextBody

, 07/07/2022

Huy chương 2

Đặc san Khoa học Thủy lợi số 3 năm 2005

 

§Æc san

 

khoa häc c«ng nghÖ thñy lîi Sè 3 n¨m 2005

 

Môc lôc

 

1. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

 

 

 

2. Điều hành hệ thống hồ chứa với mục tiêu chống lũ và phát điện

 

Vũ Tất Uyên

 

 

 

3. Nước nhảy trong cống tròn

 

Trần Đình Hợi

 

Lưu Như Phú

 

Nguyễn Văn Toàn

 

 

 

4. Nghiên cứu và đề xuất giải pháp khoa học công nghệ cải tạo và nâng cấp khả năng thoát lũ tại ngã ba sông Đáy - sông Đào bằng phần mềm USF 2D - Mô hình toán lưới công hai chiều

 

Trương Văn Bốn

 

Trịnh Việt An

 

 

 

5. Tính toán dự báo sự cố vỡ đập trên hệ thống sông Đà

 

Nguyễn Văn Hạnh

 

Nguyễn Ngọc Bách

 

 

 

6. Nghiên cứu chế độ thủy lực tại khu vực cửa lấy nước bằng mô hình số trị ba chiều EFDC: Phần I - Cơ sở lý thuyết và phân tích sơ đồ lý tưởng

 

Phạm Đức Thắng

 

Vũ Đình Hùng

 

 

 

7. Ứng dụng mô hình toán 2 chiều MIKE 21C trong nghiên cứu dự báo diễn biến trên sông Hồng

 

Nguyễn Ngọc Quỳnh

 

Hồ Việt Cường

 

Soren Tjerry

 

 

 

8. Khuyếch tán và phân tán chất hòa tan trong nước ngầm

 

 

 

Vũ Đình Hùng

 

 

 

9. Nghiên cứu xác định chiều rộng thoát lũ trên sông Hồng vùng không ảnh hưởng triều

 

Nguyễn Ngọc Quỳnh

 

 

 

10. Một số kết quả bước đầu nghiên cứu, ứng dụng bê tông độ chảy cao phục vụ công nghệ bảo vệ bờ

 

Nguyễn Văn Bản

 

Hoàng Phó Uyên

 

 

 

11. Thông tin về sự ra đời của bộ Sổ tay Kỹ thuật Thủy lợi

 

Trần Thị Hồng Lan

 

 

 

12. Phần tin tức