TextBody

, 25/06/2024

Huy chương 2

Đặc san Khoa học Thủy lợi số 3 năm 2004

 

§Æc san

 

khoa häc c«ng nghÖ thñy lîi 3/2004

 

Môc lôc

 

TT

Tên bài

1

Trung tâm Tài nguyên nước và Môi trường trong lịch sử 45 năm Viện Khoa học Thuỷ lợi

TS. Hà Lương Thuần

2

Dự báo lan truyền ngập lụt tại hạ lưu hồ Hoà Bình trong trường hợp vỡ hệ thống đập Sơn La - Hoà Bình

PGS.TS. Trần Đình hợi,

PGS.TS. Trần Quốc Thưởng

3

Quy hoạch thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản

TS. Hà Lương Thuần

4

Hệ thống công trình thuỷ lợi nuôi tôm sú trên vùng đất cát ven biển miền Trung

TS. Hà Lương Thuần,

Th.s. Mai Thế Hùng

Th.s Chu Minh Tiến

5

Tài nguyên, môi trường lưu vực sông Đà và phương pháp tiếp cận xây dựng mô hình quản lý tổng hợp 

             TS. Nguyễn Quang Trung

6

 Một số vấn đề về quản lý chất lượng nước trên hệ thống thuỷ nông Bắc Hưng Hải        

TS. Vũ Thị Thanh Hương  

Th.S. Đoàn Thị Tuyết Nga

7

Phát triển làng nghề nông thôn - những vấn đề môi trường cần giải quyết 

TS. Nguyễn Quang Trung,

ThS. Hoàng Thu Thuỷ

8

Hệ thống xử lý nước thải phân tán với việc giải quyết vệ sinh môi trường cho cụm dân cư nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng

TS. Vũ Thị Thanh Hương

CN. Lê Hạnh Chi

 

9

Tính toán cống lấy nước đầu mối cho khu nuôi tôm thâm canh vùng ven biển và phương pháp tính toán khẩu độ cống

NCS. Mai Thế Hùng

10

Một số giải pháp công nghệ và mô hình quản lý giảm thiếu ô nhiễm môi trường làng nghề

TS. Nguyễn Quang Trung, 

KS Trần Thọ Bình

11

Ứng dụng mô hình toán cho quy hoạch và quản lý tổng hợp  tài nguyên nước lưu vực sông Đà

TS. Nguyễn Quang Trung

KS. Đào Kim Lưu

12

Quản lý tổng hợp lưu vực sông trên thế giới và những vấn đề cần nghiên cứu khi đề xuất mô hình quản lý lưu vực sông ở Việt Nam

TS. Lê Trung Tuân

13

Một cách tiếp cận xây dung hệ thống thông tin địa lý trên mạng diện rộng trên cơ sở công nghệ nền của ESRI

TSKH. Nguyễn Đăng vỹ

14

Thành phần loài và sự phân bố của mối trên đập và môi trường xung quanh ở Hà Tây, Hoà Bình, Yên Bái

TS. Lê Văn Triển

CN. Nguyễn Quốc Huy

15

Giới thiệu ngân hàng dữ liệu quản lý tổng hợp tài nguyên môi trường lưu vực sông Đà

TS. Nguyễn Quang Trung,

KS. Bùi Đình Hiếu

16

Giới thiệu tập bản đồ tài nguyên và môi trường lưu vực sông Đà bằng ARC VIEW – GIS

TS. Nguyễn quang trung,

KS. Nguyễn Xuân Kiều