TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Đặc san Khoa học Thủy lợi số 2 năm 2006

§Æc san
khoa häc c«ng nghÖ thñy lîi   

              Sè 2 N¡M 2006

 

MỤC LỤC

TT

Tên bài

Tác giả

Trang

1

Một số nhiệm vụ chiến lược khoa học công nghệ thủy lợi phục vụ công tác phòng chống lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai ở nước ta hiện nay

GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

2

2

Nghiên cứu nội địa hóa công nghệ chống thấm ngược để sửa chữa công trình bê tông và bê tông cốt thép thủy lợi bị rò rỉ nước

PGS.TS. Lê Minh;

TS. Hoàng Phó Uyên & nnk

8

3

Một số ý kiến về phương hướng nghiên cứu phòng chống lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai

GS.TS. Vũ Tất Uyên

12

4

Kết quả xây dựng mô hình tổ chức dùng nước ở Nghệ An và Hà Tĩnh

TS. Trần Chí Trung

14

5

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cốt liên tục và cốt rời xây dựng đê biển bằng đất tại chỗ có hàm lượng cát cao

PGS.TS. Vũ Đình Hùng;

Th.s. Khổng Trung Duân

21

6

Một số suy nghĩ về vị trí, vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển của đất nước

CN. Trần Thị Hồng Lan

28

7

Giới thiệu một số kết quả nghiên cứu cải tiến, nâng cấp cửa van tự động thủy lực trong các cống vùng triều

TS. Trần Đình Hòa

32

8

Nghiên cứu chế tạo thiết bị thí nghiệm xói ngầm và một số kết quả ứng dụng

KS. Quách Hoàng Hải & nnk

39

9

Công trình đất đắp có cốt trên nền đất mềm yếu

Th.s. Phan Trường Giang

44

10

Ngọt hóa đồng bằng sông Cửu Long - Một chương trình đổi mới đối với người dân

CN. Trần Thị Quế

47

11

Giới thiệu kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Nhà nước KC 07-07 - Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ và thiết bị xử lý chất thải trong các vùng chế biến nông thủy sản

TS. Lê Thị Kim Cúc

50

12

Cơ sở lý luận công nghệ lưới thép không gian ba chiều (3D) làm cốt chịu lực trong kết cấu bê tông cốt thép

TS. Nguyễn Thành Công; Th.s. Nguyễn Chí Thanh

53

13

Hoàn thiện biên soạn quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Đà và sông Lô giai đoạn 1

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

59

14

Hội thảo giới thiệu công nghệ tưới tiết kiệm nước

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

60

15

Thông tin về trang thông tin điện tử (Website) - Viện Khao học Thủy lợi

CN. Trần Thị Hồng Lan

60

16

Đánh giá 2 năm hoạt động của đặc san khoa học công nghệ thủy lợi - Viện Khoa học Thủy lợi

CN. Trần Thị Hồng Lan

61

17

Trích giới thiệu đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

62

18

Thông tin hợp tác quốc tế

Phòng Hợp tác quốc tế

64

19

Tin tức hoạt động

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

68

20

Trang thơ

CN. Trần Thị Hồng Lan

71