TextBody

, 25/06/2024

Huy chương 2

Đặc san Khoa học Thủy lợi số 2 năm 2004

 

§Æc san

 

khoa häc c«ng nghÖ thñy lîi 2/2004

 

 

 

MỤC LỤC

 

 

 

 

 

TT

Tên bài

Tác giả

Trang

1

Một số ý kiến về thuỷ lợi phục  vụ nuôi trồng thuỷ sản

PGS.TS.NGUYỄN TUẤN ANH

TS. HÀ LƯƠNG THUẦN

2

2

Một số kết quả nghiên cứu dự báo thiên tai ở miền Trung trên cơ sở dự báo El Nino – La Nina và biện pháp khắc phục

TS. TRẦN VĂN ĐỐC

 

4

3

Chống bùn cát bồi lắng hồ Ba Bể

PGS.TS. LƯU NHƯ PHÚ

7

4

Về tác dụng của phụ gia muội silic đối với bê tông thuỷ công trong môi trường biển

TS. ĐÀO ĐẠT

 

11

5

Phụ gia làm tăng khả năng chống thấm cho bê tông  các công trình thuỷ lợi CTN – I

TS. HOÀNG PHÓ UYÊN

12

6

Lựa chọn phương án thiết kế hợp lý cống đò Điệm trên sông Nghèn tỉnh Nghệ An

GS.TS TRƯƠNG ĐÌNH DỤ

và các cộng sự

15

7

Tiếp cận  kỹ thuật tự động hoá điều khiển  hệ thống kênh tưới

TS. NGUYỄN QUỐC DŨNG

20

8

Rung động cửa van

VŨ ĐÌNH HÙNG

25

9

Một vài giải pháp công trình trạm bơm cấp nước biển cho vùng nuôi trồng thuỷ sản ven biển miền Trung

TS NGUYỄN QUỐC DŨNG

ThS PHẠM NGỌC VINH

28

10

Quản lý tưới có sự tham gia của cộng đồng

ThS TRẦN PHƯƠNG DIỄM

34

11

Hiện đại hoá hệ thống thuỷ nông, khái niệm và các bước thực hiện

ThS NGUYỄN TÙNG PHONG và các cộng sự

38

12

Một số vấn  đề  về cơ chế  tổ chức quản lý thuỷ nông trong nền kinh tế thị trường

ĐOÀN THẾ LỢI

43

13

Giới thiệu một số kết quả khảo sát nền và mang cống dưới đê bằng phương pháp Rađa

KS. NGÔ TRÍ CÔI

KS. ĐỖ ANH CHUNG

KS. NGUYỄN VĂN LỢI

47

14

Phương pháp đo sâu lưỡng cực  và một số kết quả ứng dụng  trong khảo sát xây dựng thuỷ  lợi

KS. QUÁCH HOÀNG HẢI

50

15

 Các điều kiện sinh thái liên quan đến sự phân bố tổ mối trên đê

TS. NGUYỄN TÂN VƯƠNG, ThS. NGÔ TRƯỜNG SƠN

55

16

Nghiên cứu quá trình lây nhiễm bào tử  vi nấm Metarhizium trong quần thể mối Coptotermes formosanus

Th.S. TRỊNH VĂN HẠNH,

KS. VÕ THỊ  THU HIỀN,

KS.  NGUYỄN THỊ LAN

60

17

Tổng quan về sông suối biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

TS. ĐÀO XUÂN SƠN

65

 

Phần tin tức

 

70