TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Đặc san Khoa học Thủy lợi số 1 năm 2006

 

§Æc san

 

khoa häc c«ng nghÖ thñy lîi                  Sè 1 N¡M 2006

 

 

 

MỤC LỤC

 

TT

Tên bài

Tác giả

Trang

1

Khoa học công nghệ thủy lợi tham gia nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp

GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

3

2

Công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở Viện Khoa học Thủy lợi - một năm nhìn lại

PGS.TS. Lê Minh

5

3

Nghiên cứu thí nghiệm xác định hệ số phân tán thủy động lực trong lan truyền mặn trong nước ngầm vùng duyên hải Nam Định

PGS.TS. Vũ Đình Hùng

7

4

Xử lý tính toán biên và dòng chảy qua công trình trong mô hình một chiều bằng phương pháp thể tích hữu hạn

TS. Nguyễn Văn Hạnh,

TS. Nguyễn Đức Diện

15

5

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước, thực trạng ở Việt Nam và một số kiến nghị

TS. Đoàn Thế Lợi

20

6

Giải pháp tăng độ mở cho cửa van cánh cửa tự động thủy lực

TS. Trần Đình Hòa

25

7

Phương pháp xác định suy giảm sản lượng cây trồng do thiếu nước

GS.TS. Lê Đình Thỉnh

28

8

Trang thơ

 

35

9

Nghiên cứu chế độ thủy lực tại khu vực cửa lấy nước bằng mô hình số trị ba chiều EFDC

Phần II: Phân tích cửa lấy nước Xuân Quan

Th.S. NCS. Phạm Đức Thắng,

PGS.TS. Vũ Đình Hùng

36

10

Chính sách và giải pháp để chuyển giao công tác quản lý công trình thủy nôngcho cộng đồng người sử dụng

Th.s. Trần Phương Diễm

42

11

Ảnh hưởng của độ chặt đầm nén đến một số đặc tính cơ lý của đất có tính dẻo cao khi sử dụng làm vật liệu đắp cho công trình thủy lợi

KS. Quách Hoàng Hải

53

12

Quản lý tưới có sự tham gia của PIM

TS. Trần Chí Trung

58

13

Phụ nữ với khoa học và công nghệ, khoa học công nghệ vì sự phát triển của phụ nữ

Trần Thị Hồng Lan

66

14

Tổng mục lục năm 2005

 

67

15

Trang thơ

 

71