TextBody

, 25/06/2024

Huy chương 2

Đặc san Khoa học Thủy lợi số 1 năm 2004

§Æc san
khoa häc c«ng nghÖ thñy lîi  1/2004

Môc lôc

TT

Tên bài

Tác giả

Trang

1

Một số thành tựu KHCN thuỷ lợi và hướng phát triển trong giai đoạn 2001-2005

PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh

3

2

Cần đầu tư phát triển khoa học công nghệ thuỷ lợi hơn nữa trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn ở nước ta

PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh

GS.TS Trương Đình Dụ

6

3

Phát triển thuỷ điện vừa và nhỏ – Tầm nhìn tương lai

GS.TS . Nguyễn Tuấn Anh

ThS. Hoàng Văn Thắng

8

4

Giới thiệu một số kết quả nghiên cứu trong đề tài KC 07-04

Th.S. Hoàng Văn Thắng

10

5

Hiện tượng lún - nứt đê  và các công trình đất tương tự trong và sau lũ

TS.Nguyễn Đình Bảo

14

6

Đặc điểm dòng chảy hạ lưu công trình tháo cột nước thấp

PGS.TS Trần Đình Hợi,

KS.Lê Văn Nghi

17

7

Tính tiêu năng dòng chảy trên đường tràn bậc thang

PGS.TS. Lưu Như Phú

Ths. Ngô Sỹ Huy

22

8

Một vài mô hình thuỷ động lực học tính toán dòng chảy hạ lưu công trình tháo cột nước thấp

PGS.TS. Trần Đình Hợi;

 NCS. Lê Văn Nghị

25

9

Công trình tháo lũ dạng xi phông

ThS. Nguyễn Đăng Giáp

29

10

Khả năng tháo lũ của đập Đáy và ảnh hưỏng của cụm công trình cải tạo với nhiệm vụ phân lũ

PGS.TS. Lưu Như Phú

Th.S. Ngô Minh Nguyệt

33

11

Ứng dụng công nghệ đập trụ đỡ trong thiết kế

công trình Thảo Long - Thừa Thiên Huế

GS.TS. Trương Đình Dụ

và các cộng sự

38

12

Các phương pháp tính toán cọc chịu tải trọng ngang và momen- Kiến nghị một phương pháp thực hành thiết kế

KS. Trần Văn Thái,

KS. Phan Đình Tuấn

44

13

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của phụ gia hoá dẻo, Việc dùng cát trộn sông Hồng và cát trộn sông Đà đến bản chất của bê tông hạt nhỏ

TS. Đào Đạt

51

14

Ứng dụng công nghệ điều khiển, truyền số liệu từ xa (SCADA), một giải pháp hiện đại hoá công tác quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi.

TS. Nguyễn Viết Chiến,

KS. Lê Việt Hùng

KS. Hoàng Minh Dự

53

15

Một số kết quả nghiên cứu, ứng dụng  bê tông tự đầm phục vụ công nghệ bảo vệ bờ

TS. Hoàng Phó Uyên

58

16

Sử dụng chất kết dính polime trong sửa chữa các công trình thủy lợi

KS.Nguyễn Tiến Trung

 

62

17

Bơm phụt vữa lỏng một công nghệ sử chữa hữu hiệu cho các kết cấu - công trình bê tông khối lớn

KS. Nguyễn Quang Bình

63

18

Ảnh hưởng tính thấm đến độ bền trong môi trường nước biển của bê tông

KS. Nguyễn Mạnh Trường

64

19

Đánh giá hiệu quả xử lý chặt đất trong nền cát và khả năng gia tăng cường độ của đất loại hạt sét trong công trình thuỷ lợi khi sử dụng vật liệu Rock gia cố

ThS.Phạm Thị Thoa

và các cộng sự

65

20

Giới thiệu các ứng dụng của công nghệ khoan phụt áp lực cao trong công trình xây dựng - thủy lợi

TS. Nguyễn Quốc Dũng

70

21

Vấn đề hoạch định biên giới trên sông suối quốc tế và sông suối biên giới Việt -Trung

TS. Đào Xuân Sơn

75

*

Các tin vắn khác

 

77