TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Đặc san Khoa học công nghệ thủy lợi số 3 năm 2007

 

 

§Æc san

 

 

 

khoa häc c«ng nghÖ thñy lîi

 

 

 

              Sè 3 N¡M 2007

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

 

 

TT

Tên bài

Tác giả

Trang

1

Phương hướng hoạt động khoa học công nghệ của Viện Khoa học Thủy lợi khi chuyển đổi theo Nghị định 115-CP

PGS.TS. Nguyễn Thế Quảng

2

2

Ứng dụng cọc ván thép trong thi công công trình thủy lợi

TS. Nguyễn Văn Bản

5

3

Nghiên cứu thực nghiệm xả lũ thi công qua đập đá đổ đắp dở Cửa Đạt - Thanh Hóa (tiếp theo)

PGS.TS. Trần Quốc Thưởng

7

4

Về một cách tiếp cận giải quyết vấn đề môi trường và thủy lợi hóa vùng nuôi trồng thủy sản qua dự án Đầm Nại (Ninh Thuận)

PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng; Th.S. Lưu Xuân Vĩnh

14

5

Ứng dụng vật liệu Nano trong xử lý nước và bảo vệ môi trường

PGS.TS. Hà Lương Thuần; TS. Đinh Vũ Thanh;

 

19

6

Một cách phân tích công trình thủy lợi phục vụ đánh giá hiện trạng kỹ thuật của hệ thống theo lý thuyết độ tin cậy

TS. Phạm Hồng Cường

23

7

Diễn biến chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải - kết quả quan trắc năm 2004

TS. Vũ Thị Thanh Hương

28

8

Đánh giá tình hình xói mòn trên đất dốc thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam

TS. Nguyễn Văn Minh

34

9

Xác định khả năng tháo tràn xả lũ dạng WES

PGS.TS. Trần Quốc Thưởng KS. Kiều Cẩm Thúy;

 

39

10

Ứng dụng vật liệu nhựa tổng hợp trong chế tạo cửa van vùng ven biển

TS.Trần Đình Hòa

43

11

Ứng dụng công nghệ đơn giản xử lý nước thải đô thị và tái sử dụng trong nông nghiệp - mô hình thí điểm áp dụng tại thị trấn Lim

PGS.TS.Nguyễn Thế Quảng Th.S. Hoàng Thu Thủy

48

12

Xác định khả năng tháo tràn sự cố kiểu đập tự vỡ bằng thực nghiệm

KS.Trần Vũ

52

13

Xác định các tiêu chuẩn kỹ thuật khi nghiên cứu thiết lập hành làng thoát lũ cho một con sông

TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh KS.Hồ Việt Cường

57

14

Tin tức hoạt động

 

62