TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Đặc san Khoa học công nghệ thủy lợi số 3 năm 2006

 

§Æc san

khoa häc c«ng nghÖ thñy lîi     

 

              Sè 3 N¡M 2006

 

 

 

MỤC LỤC

 

TT

Tên bài

Tác giả

Trang

1

Kết quả của Chương trình KHCN “Nâng cấp, từng bước hiện đại hóa, đa dạng hóa mục tiêu khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi”

GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

2

2

Đề xuất xây dựng lộ trình hiện đại hóa các hệ thống thủy nông ở Việt Nam đến năm 2020

GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh và nnk

7

3

Khảo sát tính chất chống thấm của bê tông đầm lăn một số công trình của Việt Nam

PGS.TS. Lê Minh và nnk

10

4

Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng vật liệu nhựa tổng hợp trong chế tạo cửa van

TS. Trần Đình Hòa

14

5

Dự tính mực nước thủy triều ven bờ Vịnh Bắc Bộ bằng phần mềm MIKE 21HD

TS. Trương Văn Bốn;

TS. Nguyễn Khắc Nghĩa

18

6

Phát triển mô hình quản lý tưới có sự tham gia của người dân

TS. Trần Chí Trung

24

7

Một số vấn đề nối tiếp mực nước giữa sông và đồng qua các cống tháo nước

Th.s. Nguyễn Ngọc Nam

32

8

Đánh giá hiệu quả của việc hạ thấp cao độ bãi sông tới khả năng thoát lũ

Th.s. Nguyễn Ngọc Quỳnh

36

9

Hiệu quả vận hành và duy tu bảo dưỡng công tình thủy lợi, các mô hình quản lý ở hệ thống thủy nông La Khê

Th.s. Trần Văn Đạt

39

10

Sử dụng hợp lý nước thải đô thị để tồng rau ở vùng nam ngoại thành Hà Nội

Trần Yêm

47

11

Tin tức hoạt động

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

53