TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Đặc san Khoa học công nghệ thủy lợi số 27 (10/2010)

 

§Æc san
khoa häc c«ng nghÖ thñy lîi

Sè 27 (10/2010)

 MỤC LỤC

 

STT

Tên bài

Tác giả

Số trang

Tóm tắt

1

Kinh nghiệm thiết kế, thi công đê biển bằng tàu hút qua một số công trình thực tế

PGS.TS. NGUYỄN QUỐC DŨNG

THS. ĐỖ THẾ QUYNH

THS. KHỔNG TRUNG DUÂN

2

Cập nhật sau

2

Thí nghiệm đầm nén bê tông đầm lăn chống thấm mác 200b8 tại công trình thủy lợi Nước Trong

PGS.TS. LÊ MINH

THS. NGUYỄN QUANG BÌNH

THS. ĐINH XUÂN THÁI

10

Cập nhật sau

3

Tình hình xói bồi thường ở khu vực mỏ hàn tại một số cụm công trình vùng Đồng bằng Bắc Bộ

GS.TS. LƯƠNG PHƯƠNG HẬU

NCS. NGUYỄN KIÊN QUYẾT

15

Cập nhật sau

4

Điều hành hồ chứa theo thời gian thực trong hệ thống tưới

GS.TS. VŨ TẤT UYÊN

25

Cập nhật sau

5

Hiệu quả kinh tế - xã hội của công trình điều tiết mực nước sông Hồng đoạn qua Hà Nội

PGS.TS. TRẦN ĐÌNH HÒA

TS. NGUYỄN VĂN CƯỜNG

THS. NGUYỄN VĂN GIÁP

29

Cập nhật sau

6

Một số kết quả nghiên cứu về mối quan hệ giữa mác chống thấm w và hệ số thấm k của bê tông các công trình thủy lợi

PGS.TS. HOÀNG PHÓ UYÊN

33

Cập nhật sau

7

Một số công trình chỉnh trị sông có tính sáng tạo đạt hiệu quả ổn định lâu dài

THS. NCS. TRẦN BÁ HOẰNG

37

Cập nhật sau

8

Xói lở cục bộ hạ lưu các công trình xả nước có sử dụng cửa van hình nón

TS. NGUYỄN VĂN ĐỘ

THS. NGUYỄN CHÍ THANH

 

43

Cập nhật sau

9

Ứng dụng mô hình SBEACH tính toán biến đổi mặt cắt ngang bãi biển Phú Yên

KS. DOÃN TIẾN HÀ

46

Cập nhật sau

10

Xác định mô men gây nghiêng xà lan bản dầm

THS. NCS. TRẦN VĂN THÁI

 

51

Cập nhật sau

11

Kết quả nghiên cứu nối tiếp hạ lưu cống đập thời vụ đồng bằng sông Cửu Long

THS.NCS. NGUYỄN THANH HẢI

PGS.TS. PHẠM VĂN SONG VÀ NNK

57

Cập nhật sau

12

Công trình đong đo nước đối với vấn đề hiện đại hóa thủy lợi nội đồng ở Việt Nam

THS. ĐẶNG MINH TUYẾN

63

Cập nhật sau

13

Xác định nguyên nhân gây suy thoái chất lượng môi trường nước vùng nuôi trồng thủy sản huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre

THS.NCS. NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG

THS. NGUYỄN VĂN LÂN

69

Cập nhật sau

14

Giới thiệu một phương pháp đánh giá chất lượng cọc xi măng đất

NCS. PHÙNG VĨNH AN

KS. NGUYỄN ĐÌNH HẢI

77

Cập nhật sau

15

Nghiên cứu xác định vùng thấm trong đê bằng phương pháp điện đa cực

THS. ĐỖ ANH CHUNG

82

Cập nhật sau

16

Phương pháp tính toán suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu

KS. GIANG NHƯ CHĂM

88

Cập nhật sau