TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Đặc san Khoa học công nghệ thủy lợi số 23 (9/2009)

 

§Æc san

 

khoa häc c«ng nghÖ thñy lîi

 

              Sè 23 (9/2009)

 

 

 

MỤC LỤC

 

TT

Tên bài

Tác giả

Trang

1

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường - Hướng phát triển và hội nhập quốc tế

PGS.TS. Hà Lương Thuần

2

2

Sử dụng vật liệu Nano để sản xuất thiết bị lọc nước ô nhiễm asen

PGS.TS. Hà Lương Thuần KS. Đỗ Thu Huyền

 

6

3

Ứng dụng kỹ thuật thu trữ nước trong phòng chống hạn hán và sa mạc hóa vùng đất cát ven biển Nam Trung Bộ

TS. Lê Trung Tuân

13

4

Hạn hán ở vùng đồng bằng sông Hồng và một số giải pháp phòng chống

Th.S. Nguyễn Thị Kim Dung Th.S. Đào Kim Lưu&nnc PGS.TS. Nguyễn Quang Trung & nnc

23

5

Cân bằng nước có xét đến đảm bảo dòng chảy môi trường sinh thái và vận hành các hồ chứa trên hệ thống sông Hương

PGS.TS. Nguyễn Quang Trung & nnc

29

6

Kết quả nghiên cứu chế độ tưới cho cây Thanh Long tại Bình Thuận

PGS.TS. Hà Lương Thuần NCS. Lê Xuân Quang

36

7

Biến đổi khí hậu và khả năng thích ứng tại thành phố Quy Nhơn

Th.S. Hà Hải Dương

46

8

Công nghệ xử lý nước thải chi phí thấp - giải pháp phù hợp cho các vùng nông thôn, khu ven đô và làng nghề Việt Nam

KS. Nguyễn Quang Vinh

55

9

Tính cân bằng nước cho nhu cầu dùng của các ngành kinh tế của hệ thống lưu vực sông Hương

PGS.TS. Nguyễn Quang Trung & ncc

59

10

Thiết kế, xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây nho tại tỉnh Ninh Thuận

PGS.TS. Nguyễn Quang Trung & ncc

67

11

Mô hình trợ giúp vận hành liên hệ thống thủy nông Hồ Núi Cốc - Sông Cầu

TS. Đặng Thế Phong & nnc

75

12

Thiết kế cấp phối bê tông đầm lăn chống thấm công trình Nước Trong

PGS.TS. Lê Minh & nnc

81

13

Đánh giá vận chuyển bùn cát sông Hồng đoạn Đan Phượng - Vạn Phúc bằng mô hình thủy lực - môi trường EFDC

Th.S. Nguyễn Chí Thanh

86

14

Xây dựng và áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi: thực trạng và giải pháp

Th.S. Nguyễn Đức Toàn

93

15

Phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi ở Việt Nam

TS. Trần Chí Trung

100

16

Nghiên cứu ứng dụng mặt cất đập tràn thực dụng hình cong dạng Creager - Ophixerop và WES ở các công trình tháo lũ cột nước cao

Th.S. Đỗ Ngọc Ánh

108

17

Một vài ý kiến về đánh giá, phân loại đất và lựa chọn phương pháp gia cố đất trong thiết kế xây dựng đê biển

Th.S. Khổng Trung Duân PGS.TS. Vũ Đình Hùng

113