TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Đặc san Khoa học công nghệ thủy lợi số 22 (7/2009)

 

§Æc san

 

khoa häc c«ng nghÖ thñy lîi

 

               Sè 22 (7/2009)

 

 

 

MỤC LỤC

 

TT

Tên bài

Tác giả

Trang

1

Thảo luận về hành lang thoát lũ và quy hoạch phát triển đoạn sông Hồng qua thủ đô Hà Nội

GS.TS. Vũ Tất Uyên

2

2

Tổng quan khái niệm tự làm sạch và sức chịu tải của dòng sông phương pháp luận tính toán sức chịu tải

GS.TS. Trần Đình Hợi&nnk

8

3

Nguyên nhân mất ổn định, cơ chế sa bồi luồn tàu và giải pháp công trình để ổn định nâng cấp tuyến luồng cho tầu 10.000 DWT qua cửa Định An

PGS.TS. Trịnh Việt An

14

4

Tính toán nước nhảy đáy hoàn chỉnh khi xét tới ma sát đáy của thiết bị tiêu năng phụ

PGS.TS. Nguyễn Đình Bảo

22

5

Tính toán xác định mức độ giảm sóng qua rừng ngập mặn

TS. Nguyễn Khắc Nghĩa

TS. Nguyễn Minh Huấn

25

6

Đê chắn sóng tách bờ và khả năng ứng dụng để bảo vệ bờ biển ở Việt Nam

Th.s. Nguyễn Thành Trung

33

7

Thuật toán tối ưu chuyển đổi áp suất - Vận tốc cho phần mềm AeroAquire của thiết bị đo vận tốc dòng lưu tốc cao

TS. Lê Văn Nghị

41

8

Tính toán sự cố tràn dầu, khả năng vận chuyển bùn cát và tái bồi lấp luồng tàu vào cảng Dung Quất khi nạo vét nâng cấp

TS. Trương Văn Bốn&nnc

46

9

Nghiên cứu quy luật vận chuyển bùn cát vùng cửa sông Ba Lạt bằng mô hình hai chiều và phân tích ảnh viễn thám

TS. Nguyễn Thanh Hùng&nnc

51

10

Phương pháp tính toán hành lang thoát lũ trên sông dựa trên việc tính toán các mặt cắt ngang thoát lũ.

TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh

Th.s. Hồ Việt Cường

57

11

Nghiên cứu giải pháp chỉnh trị đoạn sông Hồng qua Hà Nội

Th.s. Nguyễn Đức Tuấn

62

12

Tính toán thủy năng và điều tiết dòng chảy kiệt hệ thống sông Hồng bằng mô hình HEC-RESSIM

Th.s. Nguyễn Đăng Giáp&nnc

67

13

Đánh giá ảnh hưởng của chất diệt cỏ-dioxin tới môi trường hồ chứa Trị An hiện nay

PGS.TS. Lương Văn Thanh&nnc

72

14

Chính sách miễn giảm thủy lợi phí và quan điểm của các tác nhân về chính sách miễn giảm thủy lợi phí tại một số địa phương

PGS.TS. Hoàng Thái Đại&nnc

78

15

Phân tích ứng suất đập bê tông đầm lăn trong quá trình thi công

TS. Nguyễn Quang Hùng

85

16

Ô nhiễm môi trường nước tại các làng nghề chế biến nông sản thực phẩm và định hướng các giải pháp giảm thiểu

TS. Lê Thị Kim Cúc

90

17

Xây dựng mô hình quản lý đê điều theo hướng xã hội hóa tỉnh Thái Bình

TS. Đinh Vũ Thanh

95

18

Tổng quan phương pháp luận đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu

Th.s. Hà Hải Dương

101

19

Mô phỏng dòng chảy lũ trên hệ thống sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế bằng mô hình MIKE FLOOD

TS. Lê Văn Nghị

105

20

Một số kết quả nghiên cứu về khu hệ cá hồ Trị An

PGS.TS. Lương Văn Thanh

TS. Thái Thành Lượm

116