TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Đặc san Khoa học công nghệ thủy lợi số 21 (4/2009)

 

§Æc san

 

khoa häc c«ng nghÖ thñy lîi

 

                Sè 21 (4/2009)

 

 

 

MỤC LỤC

 

TT

Tên bài

Tác giả

Trang

1

Dự báo độ mặn nền trên các sông chính mùa khô năm 2009 vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long

GS.TS. Lê Sâm

KS. Nguyễn Văn Sáng

KS. Trần Tống

2

2

Mô phỏng đất trương nở bằng mô hình toán trên GEOSLOPE

PGS.TS. Trần Thị Thanh

NCS.Th.S. Nguyễn Ngọc Phúc

10

3

Xây dựng đường cong ứng suất biến dạng trương nở và vùng hoạt động trương nở sau lưng tường chắn

GS.TSKH.Nguyễn Văn Thơ

NCS.Th.S. Nguyễn Ngọc Phúc

15

4

Tác động của biến đổi khí hậu đến thiên tai và giải pháp ứng phó cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS. Lê Mạnh Hùng

21

5

Xác định mũi phun dạng mố hình thang vùng với dốc nước có độ dốc < 18% bằng thực nghiệm

PGS.TS.Trần Quốc Thưởng

Th.S. Phạm Anh Tuấn

28

6

Bản chất hiện tượng nứt cục bộ và phương pháp tính toán ổn định chống nứt trong thân đập đất

PGS.TS.Trần Thị Thanh

33

7

Một số trận lũ điển hình và phân vùng ngập lụt ở đồng bằng sông Cửu Long

GS.TS. Trần Như Hối

39

8

Hệ phương trình cân bằng của Đập xà lan khi hạ chìm

PGS.TS. Trần Đình Hòa

Th.S.Trần Văn Thái

49

9

Quản lý tài nguyên nước bằng các công cụ dựa trên thị trường: Giải pháp quản lý tiềm năng cho Việt Nam ?

Th.S. Trương Đức Toàn

54

10

Giải thưởng Vàng Quốc tế tại Seoul - Hàn Quốc trao tặng cho TS. Trần Văn Công về công trình nghiên cứu bơm ly tâm hút sâu

Tỉnh Thanh

58

11

Hiệu quả của một dự án tưới có sự tham gia

Tỉnh Thanh

61

12

Tin tức hoạt động

 

63