TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Đặc san Khoa học công nghệ thủy lợi số 20 (12/2008)

 

§Æc san

 

khoa häc c«ng nghÖ thñy lîi

 

              Sè 20 (12/2008)

 

 

 

MỤC LỤC

 

TT

Tên bài

Tác giả

Trang

1

Kết cấu trụ phao trong xây dựng công trình ngăn sông lớn

PGS.TS. Trần Đình Hòa và nnk

2

2

Xác định vận tốc dòng chảy mũi phun tràn xả lũ có dốc nước

PGS.TS. Trần Quốc Thưởng KS. Nguyễn Thị Hồng Yến

5

3

Phát triển điện gió ở Việt Nam

Th.S. Nguyễn Minh Việt

8

4

Phương pháp thi công rải bê tông lớp nghiên cho xây dựng đập bê tông đầm lăn Trung Quốc

NCS. Dương Đức Tiến

11

5

Kinh nghiệm tổ chức quản lý lưu vực sông của một số nước trên thế giới và Việt Nam

Th.S. Phạm Đình Kiên

17

6

Nước nhảy có áp trong tuy nen bán tròn

PGS.TS. Lưu Như Phú

NCS. Nguyễn Văn Toàn

24

7

Hiệu quả đầu tư thủy lợi tại hệ thống Bắc Nam Hà

CN. Trần Thị Quế

30

8

Một số vấn đề kỹ thuật phức tạp trong xây dựng công trình ngăn sông lớn ở nước ta

PGS.TS. Trần Đình Hòa và nnk

35

9

Về một số giải pháp cấp bách giải quyết tiêu nước của thành phố Hà Nội

Th.S. Nguyễn Minh Việt

38

10

Thông khí và trạng thái chảy không áp sau cửa van trong các cống xả sâu

NCS. Nguyễn Văn Toàn

40

11

Ứng dụng mô hình litpack dự báo biến động bờ biển Thuận An - Hòa Duân và đề xuất giải pháp chỉnh trị tổng thể

PGS.TS. Trịnh Việt An

Trịnh Diệu Hương

42

12

Xác định momen hồi phục đập xà lan bản dầm

Th.S. Trần Văn Thái

PGS.TS. Trần Đình Hòa

53

13

Tin tức hoạt động

 

57