TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Đặc san Khoa học công nghệ thủy lợi số 2 năm 2007

 

 

§Æc san

 

 

 

khoa häc c«ng nghÖ thñy lîi

 

 

 

              Sè 2 N¡M 2007

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

 

 

TT

Tên bài

Tác giả

Trang

1

Tính toán mô men áp lực thủy động trong trường hợp dòng chảy dưới cửa van clape liên hoàn

GS.TS. Phạm Ngọc Quý; PGS.TS. Trần Quốc Thưởng; Th.S. Nguyễn Ngọc Nam

 

2

Một số nghiên cứu về hiện trạng cung cấp nước của hệ thống thủy nông ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn đồ ải trong những năm gần đây

TS. Vũ Thế Hải&nnk

 

3

Nghiên cứu thực nghiệm xả lũ thi công qua đập đá đổ đắp dở Cửa Đạt - Thanh Hóa

PGS.TS. Trần Quốc Thưởng

 

4

Thể chế phát triển các tổ chức dùng nước ở Việt Nam

TS. Trần Chí Trung

 

5

Tính toán thủy triều, nước dâng khu vực ven bờ vịnh Bắc Bộ bằng mô hình toán

TS. Trương Văn Bốn;

Th.S. Lê Thị Thái; Th.S.Nguyễn Khắc Minh

 

6

Nghiên cứu ảnh hưởng của bazan lỗ rỗng đến  phát triển cường độ của bê tông đầm lăn thủy điện Đồng Nai 3

Th.S. Nguyễn Thế Thành; Th.S. Phạm Văn Ban

 

7

Tiếp cận dịch vụ trong quản lý thủy nông ở Việt Nam

Th.S. Trần Văn Đạt

 

8

Một vài ý kiến về tràn sự cố hồ chứa nước

KS. Trần Vũ

 

9

Ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Hòa Bình; Tuyên Quang; Thác Bà phục vụ chống lũ và phát điện

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

 

10

Quyết định ban hành quy trình liên hồ chứa của Chính phủ

 

 

11

Tiến sỹ Trần Văn Công

Tôi không phải là tiến sỹ giấy”

Mai Lan

 

12

Tin tức hoạt động