TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Đặc san Khoa học công nghệ thủy lợi số 19 (9/2008)

 

§Æc san

 

khoa häc c«ng nghÖ thñy lîi

 

              Sè 19 (9/2008)

 

 

 

MỤC LỤC

 

TT

Tên bài

Tác giả

Trang

1

Phát biểu của GS.TS. Đào Xuân Học - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tại lễ ra mắt

GS.TS. Đào Xuân Học

2

2

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - 30 năm xây dựng và phát triển (19/8/1978 - 19/8/2008)

CN. Trần Thị Hồng Lan

4

3

Giải pháp khoa học công nghệ thủy lợi phòng chống sa mạc hóa, sa mạc hóa khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

9

4

Nước nhảy có áp trong đường hầm mặt cắt ngang chữ nhật - bán tròn

GS.TS.Trần Đình Hợi PGS.TS. Hoàng Văn Quý NCS. Nguyễn Văn Toàn

13

5

Một số vấn đề chỉnh trị sông Hồng đoạn qua Hà Nội và hiệu quả của chúng đối với các mụcđích khác nhau

GS.TS. Lương Phương Hậu PGS.TS. Trần Quốc Thưởng NCS. Nguyễn Đăng Giáp

19

6

Tính toán lan truyền dầu khu vực cảng Bình Thuận (nam mũi Kê Gà)

TS. Trương Văn Bốn

NCS. Phạm Văn Xuân

23

7

Xác định khả năng tháo tràn xả lũ nước trong

PGS.TS. Trần Quốc Thưởng KS. Phạm Thị Việt Xuân

30

8

Ứng dụng công nghệ tuyển nổi xử lý nước thải làng nghề tái chế giấy Phong Khê - tỉnh Bắc Ninh

Th.S. Hoàng Thu Thủy

KS. Nguyễn Quang Vinh

34

9

Xác định độ sâu nước nhảy tự do trong cống có mặt cắt chữ nhật - bán tròn

PGS.TS. Lưu Như Phú

NCS. Nguyễn Văn Toàn

41

10

Lựa chọn mô hình 2/3D đánh giá diễn biến môi trường sinh thái vùng cửa sông ven biển Việt Nam

TS. Trương Văn Bốn

TS. Nguyễn Thanh Hùng

44

11

Tin tức hoạt động

 

49