TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Đặc san Khoa học công nghệ thủy lợi số 18 (7/2008)

 

§Æc san

 

khoa häc c«ng nghÖ thñy lîi       

 

              Sè 18 (7/2008)

 

 

 

MỤC LỤC

 

 

 

TT

Tên bài

Tác giả

Trang

1

Nghiên cứu thực nghiệm chọn kết cấu mũi phun hợp lý cho tràn xả lũ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế

PGS.TS. Trần Quốc Thưởng & NNK

2

2

Sử dụng thiết bị vận chuyển bê tông lên đập trong thi công đập bê tông đầm lăn (RCC)

NCS. Dương Đức Tiến

GS.TS. ZHOU YIHONG

8

3

Một số vấn đề về quản lý đê điều theo hướng xã hội hóa (tiếp theo)

PGS.TS. Hà Lương Thuần

TS. Đinh Vũ Thanh

13

4

Tổ chức và hoạt động của một số Viện nghiên cứu khoa học - công nghệ trên thế giới

CN. Trần Thị Hồng Lan

17

5

Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi và sự tham gia của người dân trong quản lý khai thác công trình thủy lợi (PIM)

TS. Nguyễn Tùng Phong

25

6

Nghiên cứu kết hợp mô hình SCRRIP 2004 với mô hình vật lý trong bể sóng phân tích ổn định đê biển tràn nước

Th.s. Vũ Quốc Công

TS. Nguyễn Quang Hùng

31

7

Ổn định khi hạ chìm của đập xà lan XL2007

Th.s. Trần Văn Thái

36

8

Giới thiệu công nghệ thu trữ nước tưới cây ăn quả và chống xói mòn vùng đồi núi

TS. Lê Trung Tuân & NNK

41

9

Hiệu quả ứng dụng kết cấu hoàn lưu trong chống sạt lở và bảo vệ bờ sông Dinh tại thị xã Phan Rang

GS.TS. Lương Phương Hậu

PGS.TS. Trần Quốc Thưởng

NCS. Nguyễn Đăng Giáp

43

10

Sàn giao dịch thương mại điện tử cho “nông dân”

Th.s. Phạm Văn Quý

46

11

Xây dựng mô hình quản lý các công trình thủy lợi liên xã

TS.Trần Chí Trung

Th.s. Nguyễn Văn Sinh

48

12

Nghiên cứu mô hình quản lý sản xuất muối bền vững nâng cao đời sống diêm dân vùng muối, ổn định sản lượng muối ăn và xuất khẩu ở Việt Nam

Th.s. Trần Văn Dự

55

13

Xây dựng và thực hiện chính sách thủy lợi phí ở Việt Nam, trường hợp tại đồng bằng sông Hồng

Th.s. Dương Thị Kim Thư

60

14

Tin tức hoạt động

 

66