TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Đặc san Khoa học công nghệ thủy lợi số 1 năm 2007

§Æc san
khoa häc c«ng nghÖ thñy lîi     

              Sè 1 N¡M 2007

 

MỤC LỤC

TT

Tên bài

Tác giả

Trang

1

Trung tâm Nghiên cứu phòng trừ Mối 20 năm xây dựng và phát triển

Th.S. Trịnh Văn Hạnh

2

2

Tình trạng cạn kiệt trên hệ thống sông Hồng và kiến nghị giải pháp khắc phục

GS.TS. Trương Đình Dụ và nnk

5

3

Về nguyên nhân sự cố ở một số hồ chứa nhỏ sử dụng màng chống thấm địa kỹ thuật

PGS.TS. Lê Minh và nnk

9

4

Ứng dụng vải địa kỹ thuật và bấc thấm xử lý nền trong xây dựng đê và bờ bao trên nền đất yếu

PGS.TS. Vũ Đình Hùng; KS.Nguyễn Mạnh Vũ

12

5

Thực hiện xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường - giải pháp hiệu quả trong quản lý môi trường nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng

TS. Lê Thị Kim Cúc

17

6

Thủy lợi phí và chính sách hỗ trợ nông dân

TS. Đoàn Thế Lợi;

PGS.TS. Vũ Đình Hùng; KS.Đinh Thế Minh

23

7

Thiết kế tường chẵn cao theo công nghệ đất có cốt vải địa kỹ thuật

KS. Vũ Quốc Chính

27

8

Hiện trạng thu gom, xử lý rác thải ở các thị trấn, thị tứ, cấp huyện, cấp xã vùng đồng bằng sông Hồng

Th.S. Đặng Ngọc Hạnh

32

9

Công nghệ xử lý sinh hóa bùn ao nuôi tôm công nghiệp bằng hợp chất calcium peroxide

Th.S. Đỗ Anh Chung;

KS. Đào Văn Hưng

37

10

Kết quả khảo sát ẩn họa ở nền đê bằng thiết bị điện đa cực trên đoạn đê Hữu Hồng từ K32 -K33+220 thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây

PGS.TS. Vũ Đình Hùng và nnk

43

11

Ứng dụng mô hình trị số ba chiều nghiên cứu ảnh hưởng của tường chắn tới chế độ thủy lực tại khu vực cửa lấy nước Xuân Quan

Th.S. Nguyễn Anh Tú

49

12

Một số ý kiến về giải pháp tường hào bentonite xử lý thấm nền và thân đập

 

59

13

Tin tức hoạt động

 

63