TextBody

, 24/01/2022

Huy chương 2

Công đoàn khối cơ quan phải là thường trực, nòng cốt của công đoàn Viện

07/04/2010

Đó là phát biểu của PGS.TS Nguyễn Thế Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tại Đại hội Công đoàn cơ quan Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam ngày tổ chức 02/4/2010 vừa qua. Tới dự Đại hội có Ban Giám đốc Viện, Ban Chấp hành công đoàn Viện KHTLVN...

Thay mặt Ban chấp hành công đoàn lâm thời, đồng chí Nguyễn Thu Thảo đã đọc Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ  2008 - 2009 và phương hướng nhiệm kỳ 2010 - 2012. Báo cáo đã nêu rõ: Với đặc thù là các đơn vị chức năng giúp việc Lãnh đạo Viện trong, các cán bộ đoàn viên công đoàn khối chức năng luôn có sự đoàn kết, nhất trí cao để xây dựng cơ sở ngày càng lớn mạnh. Tập thể lãnh đạo các Ban chức năng luôn bám sát nhiệm vụ được giao, phân công cụ thể cho từng cán bộ trong đơn vị, thực hiện tốt các công tác chuyên môn về Quản lý khoa học công nghệ, tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, công đoàn khối chức năng cũng đã làm tốt công tác: phát động các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của công nhân, viên chức lao động cũng như phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động khác...

Phát biểu tại Đại hội, PGS. TS Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Q.Giám đốc Viện KHTLVN chỉ đạo: Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ tới cần xác định sâu sắc nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm, hoạt động có hiệu quả để mang lại đời sống tốt cho anh em...

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Viện, đại diện Ban chấp hành công đoàn Viện cũng đã trao Bằng khen của công đoàn ngành, giấy khen của công đoàn Viện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2008.