TextBody

, 19/10/2021

Huy chương 2

Cơ sở khoa học xác định phạm vi vùng thoát lũ chính trong không gian thoát lũ quy định trên sông Hồng

21/09/2021

Nhằm đưa ra các cơ sở khoa học và thực tiễn để làm rõ và hoàn thiện các quy định pháp lý về phạm vi không gian thoát lũ trên hệ thống sông Hồng cũng như các sông khác, bài báo này đã nêu lên kết quả nghiên cứu với lập luận mới về không gian thoát lũ thực tế, qua đó làm rõ vai trò của không gian thoát lũ và đề xuất cách xác định vùng thoát lũ chính trong phạm vi không gian thoát lũ. Kết quả nghiên cứu này là căn cứ cho việc đưa ra các giải pháp quản lý, sử dụng bãi sông đảm bảo yêu cầu thoát lũ đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển dân sinh, kinh tế trên một số bãi sông.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN, CÁC KỊCH BẢN VÀ CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp luận [1]

2.2. Thiết lập đoạn sông mẫu và kịch bản nghiên cứu

2.3. Kịch bản nghiên cứu, tính toán

2.4. Công cụ nghiên cứu – thiết lập mô hình MIKE 21FM

3. XÂY DỰNG QUAN HỆ GIŨA KHẢ NĂNG THOÁT LŨ VỚI BIẾN ĐỘNG CHIỀU RỘNG THOÁT LŨ TRÊN SÔNG

3.1. Kết quả tính toán

3.2. Xây dựng quan hệ

3.3. Trao đổi và thảo luận

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Ngọc Quỳnh (2006), Nghiên cứu xác lập quan hệ hình thái lòng sông với khả năng thoát lũ trên sông Hồng đoạn Sơn Tây - Hưng Yên, Luận án Tiến sĩ kỹ thuật, Viện Khoa học Thủy lợi, Hà Nội;

[2] DHI (2016), MIKE21 FM, Manual;

[3] Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 25/3/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt rà soát quy hoạch phòng chống lũ và đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình;

[4] Viện Quy hoạch Thủy lợi (2018), Rà soát quy hoạch phòng chống lũ chi tiết trên các tuyến sông có đê thuộc thành phố Hà Nội.

[5] Trần Đình Hòa và nnk (2018), Nghiên cứu tổng thể giải pháp công trình đập dâng nước nhằm ứng phó tình trạng hạ thấp mực nước, đảm bảo an ninh nguồn nước cho vùng hạ du sông Hồng, Đề tài cấp Quốc Gia, Viện KHTLVN;

[6] Nguyễn Mạnh Linh, Nguyễn Ngọc Đẳng (2018), Báo cáo thủy lưc mô hình MIKE 21 FM thuộc đề tài cấp Bộ Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý vùng đất bãi ven sông để nâng cao hiệu quả phòng chống lũ cho sông Hồng và sông Thái Bình trong điều kiện biến đổi khí hậu, Phòng TNTĐ QG về động lực sông biển.
_________________________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Cơ sở khoa học xác định phạm vi vùng thoát lũ chính trong không gian thoát lũ quy định trên sông Hồng

Nguyễn Ngọc Quỳnh, Nguyễn Ngọc Đẳng,
Nguyễn Mạnh Linh, Bùi Huy Hiếu

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học Sông biển

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI