TextBody

, 07/12/2021

Huy chương 2

Cơ hội trao đổi hợp tác về quản lý hạn hán

06/10/2014

Tiếp theo Hội thảo quốc tế vùng Châu Á - Thái Bình Dương về "Tăng cường năng lực hỗ trợ chính sách quản lý hạn cấp quốc gia" tổ chức tại Hà Nội từ ngày 6/5/2014 đến 9/5/2014, ngày 10/5/2014, Q. Giám đốc Viện PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt, Phó Giám đốc Viện PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong đã có buổi làm việc với Ông Mohamed Bazza - Đại diện tổ chức Nông lương thế giới của Liên hợp Quốc (FAO), Ông Sergio Zelaya - Đại diện Công ước phòng chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc (UNCCD) và Ông Daniel Tsegal - Đại diện Chương trình Phát triển năng lực thế kỷ vì nước của Liên Hợp Quốc (UN-Water DPC)

Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo Ban Kế hoạch Tổng hợp, lãnh đạo Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế và đại diện cán bộ Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Phó Giám đốc Viện PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong giới thiệu với Đoàn về chức năng, lĩnh vực và kết quả hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Viện, các cán bộ Đoàn khách quốc tế đã đánh giá cao kết quả hoạt động khoa học công nghệ của Viện đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Q. Giám đốc Viện PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt và Phó Giám đốc Viện PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong cũng đã làm rõ thêm những vấn đề mà Đoàn khách quốc tế quan tâm.

Buổi làm việc này đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam với các tổ chức quốc tế này.

 

09/12/2020

Nâng cao hiệu quả quản lý thủy lợi trong khu vực ASEAN

Đây là dự án được Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thực hiện phối hợp với Hiệp hội tư vấn phát triển nông nghiệp Nhật Bản - với sự tài trợ của Quỹ Hội nhập Nhật Bản – ASEAN

18/06/2019

Làm việc với Đoàn công tác KOICA

Ngày 24/12/2018, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của cơ quan hợp tác quốc tế KOICA - Hàn Quốc do Bà Cho Jung Myung - Phó Giám đốc quốc gia KOICA Việt Nam làm trưởng Đoàn.