TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ với Đức sau một năm hoạt động

01/04/2010

Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ ngành “Quản lý Công nghệ và Tài nguyên” (TERMA) - chuyên ngành “Quản lý Tài nguyên Nước” giữa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Trường Đại học Khoa học ứng dụng Cologne CHLB Đức đã khai giảng khóa đầu tiên (2009 - 2011) vào tháng 9/2010. Khóa học này đã tuyển sinh được 22 sinh viên và đã kết thúc kỳ 1, hiện tại đang bước sang kỳ 2. Có 12 học viên đạt được học bổng của DAAD. Từ tháng 7 năm 2010, chương trình sẽ lựa chọn 06 sinh viên sang Đức học tập và nghiên cứu 1-2 học kỳ. Toàn bộ kinh phí do DAAD tài trợ.

 Ngày 04 tháng 03 năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 986/BGDĐT-ĐTVNN về việc cho phép tuyển sinh các thí sinh nước ngoài và thực hiện trao đổi sinh viên với phía Đức từ năm 2010. Việc cho phép các sinh viên nước ngoài tham dự học tập trong chương trình khiến cho môi trường học tập thực sự mang tính quốc tế, tạo điều kiện cho các sinh viên giao lưu học tập trao đổi kinh nghiệm, đồng thời nâng cao uy tín của chương trình trên phạm vi quốc tế.

 

Ý kiến góp ý: