TextBody

, 01/03/2024

Huy chương 2

Bốn tổng cục của Bộ Nông nghiệp chính thức thành các cục, điều động loạt lãnh đạo

17/01/2023

Bộ NN-PTNT chính thức công bố sắp xếp, tổ chức lại 4 Tổng cục, gồm: Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai thành các cục; đồng thời công bố quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo tại các cục.

Bộ NN-PTNT hôm nay (16/1) tổ chức công bố quyết định thành lập các cơ quan, đơn vị trực thuộc và điều động, bổ nhiệm cán bộ theo Nghị định số 105/NĐ/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ.

Theo đó, Bộ NN-PTNT sắp xếp, tổ chức lại 4 tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai thành các cục. Cụ thể, Tổng cục Lâm nghiệp được tổ chức lại thành Cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm; Tổng cục Thủy sản được tổ chức lại thành Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư. Tổng cục Thủy lợi được tổ chức lại thành Cục Thủy lợi.

Trong khi đó, Tổng cục Phòng, chống thiên tai được tổ chức lại thành Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản sáp nhập với Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản thành Cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường.

Bộ NN-PTNT cũng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm các chức danh cục trưởng các cục.

Cụ thể, ông Trần Đình Luân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản giữ chức Cục trưởng Cục Thủy sản; ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản giữ chức Cục trưởng Cục Kiểm ngư trực thuộc Bộ NN-PTNT.

Các cán bộ được điều động bổ nhiệm của Bộ NN-PTNT (Ảnh: Nguyễn Giang)

Ông Bùi Chính Nghĩa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, giữ chức Cục trưởng Cục Kiểm lâm trực thuộc Bộ NN-PTNT; ông Trần Quang Bảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, giữ chức Cục trưởng Cục Lâm nghiệp.

Ông Phạm Đức Luận, Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục Phòng, chống thiên tai, giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; ông Nguyễn Tùng Phong, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, giữ chức Cục trưởng Cục Thủy lợi; 

Ông Nguyền Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, giữ chức Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường; ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, giữ chức Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp.

Ngoài ra, Bộ NN-PTNT cũng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm các chức danh phó cục trưởng, vụ trưởng, phó vụ trưởng, giám đốc trung tâm, phó giám đốc trung tâm các đơn vị trực thuộc bộ. 

Theo Tâm An/vietnamnet.vn

 

Ý kiến góp ý: