TextBody

, 25/01/2022

Huy chương 2

Bổ nhiệm Phó giám đốc hai đơn vị trực thuộc Viện

05/02/2010

Q. Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, PGS.TS Lê Mạnh Hùng đã ký Quyết định số 124 và 125 ngày 03/02/2010, bổ nhiệm TS. Nguyễn Tân Vương, Th.S Phạm Văn Động là Phó giám đốc Trung tâm Phòng trừ Mối và Sinh vật có hại giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện Mối và Bảo vệ Công trình  từ ngày 08/02/2010.

 

Q. Giám đốc cũng đã ký Quyết định số 126 ngày 03/02/2010, bổ nhiệm Th.S Trần Bá Hoằng, Giám đốc Trung tâm chỉnh trị sông và Phòng chống thiên tai giữ chức vụ Phóa viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam từ ngày 08/02/2010.

 

 

 

T.T