TextBody

, 01/03/2024

Huy chương 2

Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện - NCS. Nguyễn Tiến Long

08/09/2022

Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Tiến Long về đề tài: “Nghiên cứu biến động và giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường vùng nuôi tôm tập trung tại Quảng Ninh”.

Ngành: Môi trường đất và nước

Mã số: 9 44 03 03

Thời gian:  08 giờ 30, thứ ba, ngày 20 tháng 9 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các cán bộ khoa học quan tâm tới dự./.

Ý kiến góp ý: