TextBody

, 18/08/2022

Huy chương 2

Bảo vệ Tiến sĩ cấp Viện (NCS. Trần Minh Chính)

07/09/2021

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Viện cho NCS Trần Minh Chính

Đề tài: Nghiên cứu xác định mô hình định lượng xói mòn đất thích hợp cho hệ thống canh tác nông nghiệp điển hình trên đất dốc

Chuyên ngành:    Kỹ thuật tài nguyên nước;           Mã số: 9 58 02 12

Thời gian:            08h30, thứ ba, ngày 28 tháng 9 năm 2021.

Địa điểm:             Phòng họp tầng 3, Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam

                            171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

(Trong trường hợp Thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, đề nghị người tham dự liên hệ với cơ sở đào tạo theo địa chỉ email: daotaotiensi18@gmail.com để được cung cấp đường link họp trực tuyến)

Ý kiến góp ý: