TextBody

, 18/08/2022

Huy chương 2

Bảo vệ Tiến sĩ cấp Viện (NCS. Nguyễn Hữu Năm)

07/09/2021

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Viện cho NCS Nguyễn Hữu Năm

Đề tài:  Nghiên cứu cải tạo đất Bazan bằng hỗn hợp puzolan - xi măng - vôi làm tường nghiêng chống thấm đập đất vùng Tây Nguyên.

Chuyên ngành: Địa kỹ thuật xây dựng; Mã số: 9 58 02 11

Thời gian: 08h30, thứ năm, ngày 30 tháng 9 năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam  -  171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

(Trong trường hợp Thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, đề nghị người tham dự liên hệ với cơ sở đào tạo theo địa chỉ email: daotaotiensi18@gmail.com để được cung cấp đường link họp trực tuyến)

Ý kiến góp ý: