TextBody

, 25/07/2024

Huy chương 2

Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện - NCS. Nguyễn Minh Ngọc

15/09/2022

Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Minh Ngọc về đề tài: “Nghiên cứu đặc trưng hình học của nước nhảy đáy trong lòng dẫn lăng trụ mặt cắt ngang hình thang”.

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Mã số: 9 58 02 02

Thời gian:  08 giờ 30, thứ tư, ngày 28 tháng 9 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - 171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các cán bộ khoa học quan tâm tới dự.

Ý kiến góp ý: