TextBody

, 25/07/2024

Huy chương 2

Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện - NCS. Nguyễn Đăng Hà

02/08/2022

Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Đăng Hà về đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của quản lý nước mặt ruộng đến phát thải khí Đinitơ oxit (N2O) trên đất phù sa sông Hồng không được bồi hàng năm trồng lúa ở tỉnh Hưng Yên”.

Ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước

Mã số: 9 58 02 12

Thời gian: 14 giờ 00, thứ hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Ý kiến góp ý: