TextBody

, 25/06/2024

Huy chương 2

Báo cáo giám sát chất lượng nước HTTL An Trạch - Bản tin tháng 04 và bản tin kỳ 09, ngày 05/04/2024.

05/04/2024

Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Trạch, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2024”:

Download file:

- BẢN TIN DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 4/2024

- BẢN TIN TUẦN, KỲ 09, THÁNG 04. KẾT QUẢ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 05/04– 11/04/2024

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

Ý kiến góp ý: