Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ ba 13/04/2021 14:48:39   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Lễ công bố quyết định thăng hạng Chức danh nghề nghiệp Chuyên viên chính (hạng II) 
 Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam tham gia giải thể thao giao hữu do BCH Đoàn Bộ Nông nghiệp & PTNT tổ chức 
 Hội thảo khoa học Đề tài KC.08/16-20 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 64 năm 2021 
 
 Viện Thủy công 
 

Viện Thủy công trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt nam  được thành lập trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại Trung tâm  Thuỷ công, Phòng nghiên cứu Địa kỹ thuật và Xử lý nền móng, Phòng nghiên cứu Vật liệu, Phòng nghiên cứu Tự động hoá và Kết cấu công trình thuỷ lợi, Ban nghiên cứu Chiến lược và Phát triển công nghệ trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi theo quy định tại điều 2, Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt nam.

Trụ sở tại:        Số 3 - Ngõ 95 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội 

Số Điện thoại:  35632821          

Số Fax:             35637750                      

1. Chức năng

Viện Thuỷ công là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng; trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

 Viện Thuỷ công có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế, tư vấn đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực xây dựng và bảo vệ công trình thuỷ lợi, thủy điện, thủy sản, làm muối và cơ sở hạ tầng nông thôn trong phạm vi cả nước.

2. Nhiệm vụ

1. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền chiến lược, chương trình, quy hoạch, dự án, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về khoa học công nghệ của Viện, tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nghiên cứu cơ bản có định hướng, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa và bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện, đê điều và các công trình kỹ thuật hạ tầng nông thôn khác. Các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể:

a)  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong thiết kế và thi công các loại đập, đặc biệt là các loại đập sử dụng vật liệu tại chỗ;

b) Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để bảo đảm an toàn hồ đập trước xu thế biến đổi khí hậu ngày càng bất lợi;

c) Nghiên cứu giải pháp công trình và phi công trình để kiểm soát triều và lũ cho vùng đồng bằng và các đô thị ven biển, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, nước biển dâng, nguồn nước đến ngày càng cạn kiệt;

d)  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong thiết kế và xây dựng, củng cố nâng cấp và bảo đảm an toàn hệ thống đê sông, đê biển, công trình trên đê, công trình bảo vệ bờ nhằm đảm bảo an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội;

e) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong thiết kế và xây dựng đường hầm thủy công và công trình ngầm;

f)  Nghiên cứu đề xuất quy hoạch, ứng dụng công nghệ mới trong thiết kế và xây dựng công trình cấp thoát nước phục vụ thủy sản, làm muối, xây dựng các điểm tránh trú bão cho tàu thuyền và các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn khác;

g) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong khảo sát, đánh giá địa kỹ thuật phục vụ xây dựng công trình, dự báo tai biến địa kỹ thuật;

h) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới để xử lý nền móng công trình trên nền đất yếu, vùng địa chất phức tạp;

i) Nghiên cứu chế tạo, ứng dụng công nghệ vật liệu mới phục vụ xây dựng  và sửa chữa công trình, đánh giá và kiểm tra chất lượng kết cấu công trình xây dựng;

k) Nghiên cứu thiết kế chế tạo cửa van và thiết bị điều khiển trong công trình thủy lợi.

3.  Xây dựng mô hình thử nghiệm, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, nâng cấp sửa chữa, chế tạo vật liệu và thiết bị, chống thấm, xử lý nền móng công trình theo quy định của pháp luật;

4. Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật-bản vẽ thi công và dự toán, quản lý dự án,  lập và đánh giá hồ sơ mời thầu, thẩm tra thiết kế, giám sát thi công xây dựng, thí nghiệm địa kỹ thuật và vật liệu xây dựng, kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình phù hợp với năng lực hành nghề, nguồn vốn và trang thiết bị của Viện theo quy định của Luật Xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan;

5. Tổ chức xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn thiết kế, định mức kỹ thuật, quy trình khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình thuỷ lợi trình cấp có thẩm quyền ban hành;

6. Tổ chức sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu vật tư thiết bị thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao. Đầu tư, xây dựng và quản lý khai thác các công trình thủy lợi, thủy điện, cấp nước, cơ sở sản xuất cấu kiện, vật liệu và thiết bị phục vụ xây dựng công trình;

7. Thông tin khoa học công nghệ, mở trang thông tin điện tử theo chuyên ngành;

8. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật;

9. Tham gia đào tạo sau đại học, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ trong ngành về lĩnh vực xây dựng công trình, đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành địa kỹ thuật và vật liệu xây dựng;

10. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt nam giao;

3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Viện: Viện Thuỷ công có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.

a) Viện trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Viện, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Viện;

b) Các Phó Viện trưởng do Giám đốc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Viện trưởng, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng,  trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công hoặc ủy quyền.

2. Các phòng nghiệp vụ:

2.1) Phòng Tổ chức, Hành chính;

2.2) Phòng Kế hoạch, Tài chính;

3. Các phòng chuyên môn:

3.1)  Phòng nghiên cứu vật liệu;

3.2)  Phòng nghiên cứu địa kỹ thuật;

4. Các Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:

4.1)  Trung tâm công trình hồ đập;

4.2)  Trung tâm công trình ven biển;

4.3)  Trung tâm công trình ngầm;

4.4) Trung tâm công trình cơ sở hạ tầng nông thôn.

5. Doanh nghiệp trực thuộc:

 Viện sẽ thành lập các loại hình doanh nghiệp (công ty KHCN, công ty Cổ phần) để thực hiện Chiến lược phát triển Viện theo đúng Pháp luật.

 4. Tình hình nhân sự tính tới thời điểm tháng 3/2009

Số  TT

Tên đơn vị trực thuộc

Tổng số

Trong đó Phân theo trình độ

Biên chế

Hợp đồng

GS, PGS,TS

Thạc sỹ

Đại học

Khác

1

Viện Thủy công

168

38

130

9

28

81

50

 

Thông báo
 Tuyển sinh chương trình thạc sĩ của Viện liên kết với Đại học Thủy lợi và ĐH TH Koln - Đức. [07/04/2021]
 Kết quả xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020 tại CSGDĐH Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam [29/12/2020]
 Bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020 [25/12/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 8017
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 49,540,184
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR