Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ ba 13/04/2021 15:04:48   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Lễ công bố quyết định thăng hạng Chức danh nghề nghiệp Chuyên viên chính (hạng II) 
 Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam tham gia giải thể thao giao hữu do BCH Đoàn Bộ Nông nghiệp & PTNT tổ chức 
 Hội thảo khoa học Đề tài KC.08/16-20 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 64 năm 2021 
 
 Đơn vị trực thuộc 
Ban Tổ chức - Hành chính


Xem tiếpxemtiep
 
Ban Kế hoạch - Tổng hợp


Xem tiếpxemtiep
 
Ban Tài chính - Kế toán


Xem tiếpxemtiep
 
 
Viện Khoa học Thủy lợi Miền NamViện KHTL Miền Nam được thành lập cách đây trên 30 năm, tiền thân là Phân Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi miền Nam (năm 1978) trực thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi, sau phát triển thành Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi Nam bộ trực thuộc Bộ Thủy lợi (năm 1990), sau chuyển thành Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam trực thuộc Bộ NN & PTNT (năm 1996) và là một trong 42 Viện nghiên cứu khoa học trên cả nước được thành lập theo quyết định 782-TTg ngày 24/10/1996 của Thủ tuớng Chính phủ. Từ tháng 5/2007 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam là một Viện vùng thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam theo Quyết định 594/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
Xem tiếpxemtiep
 
Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Trung và Tây Nguyên

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Trung và Tây Nguyên được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi theo qui định tại Điều 2, Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Viện Kỹ thuật Biển

Viện Kỹ thuật Biển được thành lập theo Quyết định số 2863/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Kỹ thuật Biển;  Quyết định số 333/QĐ-VKHTLVN-TCHC ngày 16/10/2008 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và họat động của Viện Kỹ thuật Biển; Quyết định số 246/QĐ-VKHTLVN-TCHC ngày 30/9/2008 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc điều động 19 cán bộ, viên chức của Viện khoa học thủy lợi miền Nam đến công tác tại Viện Kỹ thuật Biển.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi

Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi tiền thân là Viện Kinh tế Thuỷ lợi thuộc Bộ Thuỷ lợi được thành lập theo Nghị định 88/CP ngày 6/3/1979 của Chính phủ. Năm 1992, Viện Kinh tế Thuỷ lợi sáp nhập với Viện Khoa học Thuỷ lợi, đổi tên thành Viện Khoa học và Kinh tế thuỷ lợi và thành lập Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế trên cơ sở nhiệm vụ và tổ chức của Viện Kinh tế Thuỷ lợi (theo QĐ số 22 QĐ/TCCB-LĐ ngày 13/1/1992 của Bộ Thuỷ lợi).


Xem tiếpxemtiep
 
Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 2165 QĐ-BNN-TCCB ngày 17/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: Trung tâm Tài nguyên nước và Môi trường, Trung tâm Thủy nông, Cải tạo đất và Cấp thoát nước, và Trạm nghiên cứu phát triển tài nguyên đất, nước ven biển.


Xem tiếpxemtiep
 
Viện Thủy công


Viện Thủy công trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt nam  được thành lập trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại Trung tâm  Thuỷ công, Phòng nghiên cứu Địa kỹ thuật và Xử lý nền móng, Phòng nghiên cứu Vật liệu, Phòng nghiên cứu Tự động hoá và Kết cấu công trình thuỷ lợi, Ban nghiên cứu Chiến lược và Phát triển công nghệ trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi theo quy định tại điều 2, Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt nam.Xem tiếpxemtiep
 
Viện Thuỷ điện và năng lượng tái tạo

Viện Thuỷ điện và năng lượng tái tạo là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài sản riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng và kho bạc Nhà nước để hoạt động theo qui định của pháp luật.


Xem tiếpxemtiep
 
Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi

 Viên Bơm và Thiết bị Thủy lợi được thành lập trên cơ sở quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Viện Khoa học Thủy lợi và Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam và Quyết định số 2519 QĐ-BNN-TCCB ngày 19/8/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Viện Phòng trừ Mối và Bảo vệ Công trình


Ngày 30/7/2008, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 2306/QĐ-BNN-TCCB qui định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Phòng trừ Mối và sinh vật có hại trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại cơ cấu của Trung tâm Nghiên cứu phòng trừ Mối. Ngày 17/11/2009, Bộ trưởng Bộ  NN&PTNT Cao Đức Phát đã ký quyết định số 3318QD-BNN-TCCB về việc thành lập Viện Phòng trừ Mối và Bảo vệ Công trìnhXem tiếpxemtiep
 
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

 


Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam là đơn vị mới được thành lập trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Động lực sông, Trung tâm Động lực cửa sông ven biển và hải đảo, Phòng nghiên cứu thủy lực công trình trực thuộc Viện Khoa học thủy lợi  theo quy định tại Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 7/9/2000 của thủ tướng Chính phủ về xây dựng các Phòng Thí nghiệm trọng điểm và Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 cử Thủ tướng Chính phủ về Thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam


Xem tiếpxemtiep
 
 
Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế

 


Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế (gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam (gọi tắt là Viện) là đơn vị mới được thành lập trên cơ sở tổ chức và sắp xếp lại Phòng Hợp tác quốc tế và Phòng Đào tạo của Viện Khoa học Thuỷ lợi - Hà Nội theo Quyết định số 594/QD - TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (PIM)

Ngày 19/8/2008, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã ký quyết định số 2517/QĐ-BNN-TCCB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân.


Xem tiếpxemtiep
 
Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi

Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi, được thành lập theo quyết định số 97/2000/QĐ/BNN/TCCB ngày 28 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Năm 2008, Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi được tái thành lập theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Viện Khoa học Thủy lợi và Viện Khoa học Thủy lợi Miền nam.


Xem tiếpxemtiep
 
Thông báo
 Tuyển sinh chương trình thạc sĩ của Viện liên kết với Đại học Thủy lợi và ĐH TH Koln - Đức. [07/04/2021]
 Kết quả xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020 tại CSGDĐH Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam [29/12/2020]
 Bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020 [25/12/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 8010
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 49,540,469
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR