Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Chủ nhật 28/02/2021 17:02:35   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 63 năm 2020 
 Kết quả xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020 tại CSGDĐH Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 
 
 Đào tạo 
 
Thông tin luận án TSKT của NCS. Nguyễn Anh Tuấn


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin luận án TSKT của NCS. Nguyễn Mạnh Trường


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hồ sơ các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam


Xem tiếpxemtiep
 
 
Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lý lịch Khoa học các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020


Xem tiếpxemtiep
 
 
Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020


Xem tiếpxemtiep
 
 
Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Trần Minh Thái

Vừa qua, Cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Trần Minh Thái với đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp xi măng đất gia cố mặt nền đến sức chịu tải ngang của cọc đứng, ứng dụng cho Đập trụ đỡ vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin luận án TSKT NCS. Trần Minh Thái

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp xi măng đất gia cố mặt nền đến sức chịu tải ngang của cọc đứng, ứng dụng cho Đập trụ đỡ vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã số: 9 58 02 02


Xem tiếpxemtiep
 
 
Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Tô Việt Thắng

Ngày 09/12/2019, Cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Tô Việt Thắng với đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học phân bổ nguồn nước và vận hành hợp lý hệ thống hồ chứa đáp ứng nhu cầu sử dụng nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trong mùa cạn”. Chuyên ngành: Kỹ thuật Tài nguyên nước. Mã số: 9 58 02 12.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Phạm Đình Văn

Ngày 22/11/2019, Cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Phạm Đình Văn với đề tài “Nghiên cứu hiệu quả hệ thống nêm cát thu lọc nước thấm trong nâng cấp sửa chữa đập đất vừa và nhỏ”. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy. Mã số: 9 58 02 02.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Hải Hà

Ngày 13/11/2019, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Hải Hà với Đề tài “Nghiên cứu xây dựng đường bao tải trọng giới hạn của nền đập Xà lan vùng đồng bằng sông Cửu Long”, Chuyên ngành kỹ thuật Xây dựng công trình thủy. Mã số: 958 02 02.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin luận án TSKT NCS. Phạm Đình Văn

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu hiệu quả hệ thống nêm cát thu lọc nước thấm trong nâng cấp sửa chữa đập đất vừa và nhỏ. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy. Mã số: 9 58 02 02


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin luận án TSKT NCS. Nguyễn Hải Hà

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xây dựng đường bao tải trọng giới hạn của nền đập Xà lan vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. s: 958 02 02


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin luận án TSKT NCS. Tô Việt Thắng

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phân bổ nguồn nước và vận hành hợp lý hệ thống hồ chứa lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn trong mùa cạn. Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước.  s: 958 02 12


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Thảo

Ngày 14/9/2019 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Phương Thảo với tên đề tài: "Nghiên cứu cơ chế thủy động lực và vận chuyển bùn cát cho khu vực bờ biển tỉnh Trà Vinh, đề xuất giải pháp chỉnh trị”.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hồ sơ các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Công Oanh

Ngày 24/8/2019 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS Nguyễn Công Oanh với tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng một số thông số trong thí nghiệm cố kết tốc độ biến dạng không đổi CRS vào phân tích bài toán cố kết có sử dụng bấc thấm trong điều kiện Việt Nam".


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin luận án TSKT NCS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cơ chế thủy động lực và vận chuyển bùn cát khu vực bờ biển tỉnh Trà Vinh, đề xuất giải pháp chỉnh trị. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy. Mã số: 958 02 02.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin luận án TSKT NCS. Nguyễn Công Oanh

Tên luận án: Nghiên cứu ứng dụng một số thông số trong thí nghiệm cố kết tốc độ biến dạng không đổi (CRS) vào phân tích bài toán cố kết có sử dụng bấc thấm trong điều kiện Việt Nam. Chuyên ngành: Địa kỹ thuật Xây dựng. Mã số: 9.58.02.11. Người hướng dẫn: GS.TS. Trần Thị Thanh. Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ Luận án TSKT cấp Viện của nghiên cứu sinh Ngô Đức Trung

Ngày 29/3/2019 tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ kỹ thuật (cấp Viện) cho nghiên cứu sinh Ngô Đức Trung với đề tài “Nghiên cứu sự thay đổi một số đặc trưng cơ lý của đất yếu Tp. Hồ Chí Minh theo các lộ trình ứng suất dỡ tải trong tính toán hố đào sâu”.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Ngô Đức Trung)


Tên Luận án: “Nghiên cứu sự thay đổi một số đặc trưng cơ lý của đất yếu TP. Hồ Chí Minh theo các lộ trình ứng suất dỡ tải trong tính toán hố đào sâu”. Chuyên ngành: Địa Kỹ thuật Xây dựng. Mã số: 9 58 02 11. Tên tác giả:  NGÔ ĐỨC TRUNG. Người hướng dẫn khoa học:  1. PGS. TS. VÕ PHÁN 2. GS.TS. TRẦN THỊ THANH. Tên cơ sở đào tạo:  Viện Khoa học Thủy lợi Miền NamXem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Tuấn Anh

Ngày 22/11/2018, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiễn sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Tuấn Anh với đề tài “Nghiên cứu tác dụng giảm sóng của rừng cây ngập mặn ven biển Bắc Bộ phục vụ quy hoạch và thiết kế đê biển”. Mã số: 62 58 02 02.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Xuân Lâm

Ngày 31/10/2018, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiễn sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Xuân Lâm với đề tài “Nghiên cứu đề xuất phương pháp vận hành tối ưu hệ thống hồ chứa thượng lưu lưu vực sông Hồng trong mùa cạn”. Mã số: 62 58 02 12.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Quang An

Ngày 26/10/2018, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiễn sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Quang An với đề tài “Nghiên cứu xây dựng bài toán tối ưu vận hành trữ nước tưới để giảm thiểu ảnh hưởng của hạn hán tới sản xuất nông nghiệp vùng hạ du sông Cả- Nghiên cứu điển hình tại hệ thống thủy lợi Lê Xuân Đào”. Mã số 9 58 02 12.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Nguyễn Tuấn Anh)

Tên luận án: “Nghiên cứu tác dụng giảm sóng của rừng cây ngập mặn ven biển Bắc Bộ phục vụ quy hoạch và thiết kế đê biển”. Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy. Mã số: 62-58-02-02


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Trần Thái Hùng)


Tên luận án: Nghiên cứu động thái ẩm của đất trong kỹ thuật tưới nhỏ giọt để xác định chế độ tưới hợp lý cho cây nho lấy lá trên vùng khan hiếm nước. Chuyên ngành: Kỹ thuật Tài nguyên nước. Mã số: 9 58 02 12.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Nguyễn Quang An)


Họ và tên NCS: Nguyễn Quang An. Tên luận án: Nghiên cứu xây dựng bài toán tối ưu vận hành trữ nước tưới để giảm thiểu ảnh hưởng của hạn hán tới sản xuất nông nghiệp vùng hạ du sông Cả- Nghiên cứu điển hình tại hệ thống thủy lợi Lê Xuân Đào.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Nguyễn Xuân Lâm)


Họ tên NCS: Nguyễn Xuân Lâm. Tên luận án: Nghiên cứu đề xuất phương pháp vận hành toi ưu hệ thống hồ chứa thượng lưu lưu vực sông Hồng trong mùa cạn. Chuyên nghành: Kỹ thuật tài nguyên nước; số: 9 580 212. Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Quang Trung. 2. PGS.TS. Hoàng Minh Tuyển. 5. Cơ sở đào tạo:


Xem tiếpxemtiep
 
 
Tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2018


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện - NCS. Đỗ Thế Quynh

Ngày 24/8/2018, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Đỗ Thế Quynh “Nghiên cứu hình dạng hợp lý của khối nêm để làm móng đê biển Nam Bộ”, chuyên ngành Địa kỹ thuật Xây dựng. Mã số: 62 58 02 11


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện NCS. Dương Quốc Huy

Ngày 10/8/2018, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Dương Quốc Huy với đề tài “Nghiên cứu mưa, lũ cực hạn lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn”. Chuyên ngành: Thủy văn học. Mã số: 62-44-02-24


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện - NCS. Đoàn Thị Minh Yến

Ngày 03/8/2018, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Đoàn Thị Minh Yến với đề tài “Nghiên cứu khả năng tháo qua tràn Piano khi kể đến ảnh hưởng của mực nước hạ lưu”. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã số: 62-58-02-02.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Đỗ Thế Quynh)

Tên luận án: Nghiên cứu hình dạng hợp lý của khối nêm để làm móng đê biển Nam Bộ.Chuyên ngành: Địa kỹ thuật xây dựng; Mã số: 62 58 02 11. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt; PGS.TS. Phùng Vĩnh An. Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam


Xem tiếpxemtiep
 
 
NCS. Vũ Ngọc Bình bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 05/7/2018, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Vũ Ngọc Bình với đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng đặc tính xây dựng của đất loại sét yếu vùng đồng bằng sông Cửu Long đến chất lượng gia cố nền bằng xi măng kết hợp với phụ gia trong xây dựng công trình”. Chuyên ngành: Địa kỹ thuật Xây dựng. Mã số: 62 58 02 11.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS.Dương Quốc Huy)


Tên luận ánNghiên cứu mưa, lũ cực hạn lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn. Ngành học của luận án: Thủy văn học. Mã số: 62 44 02 24. Tên tác giả: Dương Quốc Huy. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong; PGS.TS. Ngô Lê Long. Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Đoàn Thị Minh Yến)


Tên luận án: Nghiên cứu khả năng tháo qua tràn piano khi kể đến ảnh hưởng của mực nước hạ lưu. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã số: 62-58-02-02. Người hướng dẫn khoa học: GVHD01: PGS.TS Lê Văn Nghị; GVHD02: PGS.TS. Đặng Hoàng ThanhXem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thị Kim Dung

Ngày 08/6/2018, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiễn sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thị Kim Dung với đề tài “Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định dòng chảy tối thiểu - Áp dụng cho hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn” chuyên ngành kỹ thuật tài nguyên nước. Mã số: 62 58 02 12.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Vũ Ngọc Bình)


Tên Luận án:“Nghiên cứu ảnh hưởng đặc tính xây dựng của đất loại sét yếu vùng đồng bằng sông Cửu Long đến chất lượng gia cố nền bằng xi măng kết hợp với phụ gia trong xây dựng công trình”. Chuyên ngành: Địa kỹ thuật xây dựng; Mã số: 62 58 02 11. Tên tác giả: Vũ Ngọc Bình. Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Đỗ Minh Toàn; 2. GS.TS. Nguyễn Quốc Dũng.


 


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Nguyễn Thị Kim Dung)


Tên luận án: Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định dòng chảy tối thiểu - Áp dụng cho hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn. Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước; Mã số: 62 58 02 12. Tên tác giả: Nguyễn Thị Kim Dung. Người hướng dẫn: GVHD 01:PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt;  GVHD 02: PGS.TS.Nguyễn Quang Trung.Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Phạm Văn Tùng)


Tên luận án: Nghiên cứu, đề xuất chế độ nước hợp lý để phát triển rừng tràm tái sinh Vườn Quốc gia U Minh Thượng. Chuyên ngành:Môi trường đất và nước Mã số:62 44 03 03. Họ và tên nghiên cứu sinh:  PHẠM VĂN TÙNGXem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Đỗ Ngọc Ánh

Sáng ngày 30/11/2017, Cơ sở Đào tạo của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Đỗ Ngọc Ánh với đề tài “Nghiên cứu một số đặc trưng thủy lực ở đập tràn có tường ngực biên cong”. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã sô: 62.58.02.02.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS Nguyễn Văn Lợi

Ngày 29/11/2017, Cơ sở Đào tạo của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Văn Lợi với đề tài “Nghiên cứu nguy cơ sự cố do mưa lũ nhằm nâng cao an toàn các hồ chứa nhỏ vùng Bắc Trung Bộ”. Chuyên ngành kỹ thuật tài nguyên nước, mã số: 62 58 02 12


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin luận án Tiến sỹ kỹ thuật (NCS. Đỗ Ngọc Ánh)


Tên tác giả: Đỗ Ngọc Ánh. Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Danh Oanh, PGS.TS. Lê Văn Nghị. Tên luận án: Nghiên cứu một số đặc trưng thủy lực ở đập tràn có tường ngực biên cong”. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã sô: 62.58.02.02. Đơn vị đào tạo sau đại học: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam


 


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin luận án Tiến sỹ kỹ thuật (NCS. Nguyễn Văn Lợi)

Tên tác giả: Nguyễn Văn Lợi. Tên Luận án:Nghiên cứu nguy cơ sự cố do mưa lũ nhằm nâng cao an toàn các hồ chứa nhỏ vùng Bắc Trung Bộ. Chuyên ngành:Kỹ thuật tài nguyên nước. Mã số: 62 58 02 12


Xem tiếpxemtiep
 
 
NCS. Nguyễn Minh Việt bảo vệ thành công luận án TS Kỹ thuật cấp Viện

Ngày 14/9/2017, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiễn sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Minh Việt với đề tài “Nghiên cứu giải pháp giảm ứng suất nhiệt của bê tông đầm lăn trong xây dựng công trình thủy lợi thủy điện tại Việt Nam”. Chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã số 62 58 02 02


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Đức Việt

Ngày 09/9/2017, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiễn sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Đức Việt với đề tài “Nghiên cứu xây dựng phương pháp hỗ trợ phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi cho các tổ chức thủy lợi cơ sở tại vùng Quản Lộ - Phụng Hiệp”.  Mã số: 62 58 02 12


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS Nguyễn Thành Lệ

Ngày 15/8/2017, Cơ sở Đào tạo của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thành Lệ với đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia hóa dẻo kéo dài thời gian đông kết đến một số tính chất cơ lý của bê tông đầm lăn sử dụng cho đập trọng lực“. Chuyên nghành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã Số: 62 58 02 02


Xem tiếpxemtiep
 
 
Họp với các ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

Chiều ngày 9/8/2017, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức trực tuyến buổi họp với các ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh Bạch Vũ Hoàng Lan

Ngày 22/7/2017 tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến kỹ kỹ thuật (cấp Viện) cho nghiên cứu sinh Bạch Vũ Hoàng Lan với đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng nhóm đến khả năng chịu tải dọc trục và độ lún của nhóm cọc thẳng đứng”.  Luận án thuộc chuyên ngành Địa Kỹ thuật xây dựng, mã số 62 - 58 - 02 - 11.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Trích yếu luận án Tiến sỹ kỹ thuật (NCS. Nguyễn Minh Việt)

1. Tên tác giả: Nguyễn Minh Việt. 2. Tên luận án: Nghiên cứu giải pháp giảm ứng suất nhiệt của bê tông đầm lăn trong xây dựng công trình thủy lợi thủy điện tại Việt Nam. 3. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Mã số: 62. 58 . 02. 02


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin luận án tiến sỹ kỹ thuật (NCS Bạch Vũ Hoàng Lan)


Tên luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng nhóm đến khả năng chịu tải dọc trục và độ lún của nhóm cọc thẳng đứng. Chuyên ngành: Địa kỹ thuật Xây dựng. Mã số: 62.58.02.11. Người hướng dẫn: PGS.TS. Tô Văn Lận, GS. Nguyễn Công Mẫn. Cơ sở đào tạo: Viện khoa học thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam


 


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cho NCS. Nguyễn Quốc Hiệp

Chiều ngày 28/6/2017, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Cơ sở Đào tạo của Viện đã tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cho NCS. Nguyễn Quốc Hiệp với đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý và hỗ trợ điều hành hệ thống tưới theo thời gian thực”. Mã số: 62 58 02 12.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Trích yếu luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Nguyễn Đức Việt


Tên luận án: Nghiên cứu xây dựng phương pháp hỗ trợ phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi cho các tổ chức thủy lợi cơ sở tại vùng Quản Lộ-Phụng Hiệp. Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước; Mã số:62 58 02 12.Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Quốc Huy

Ngày 16/6/2017, Cơ sở đào tạo của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Quốc Huy “Nghiên cứu một số đặc trưng thủy động lực học của dòng nối tiếp hỗn hợp mặt - đáy - ngập 3 xoáy sau bậc thụt”, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã số: 62 58 02 02.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội thảo khoa học góp ý cho luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Nguyễn Thị Kim Dung

Ngày 15/6/2017, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý cho luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Nguyễn Thị Kim Dung “Xây dựng phương pháp xác định dòng chảy tối thiểu áp dụng tính toán cho hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn”. Mã số: 62 58 02 12


Xem tiếpxemtiep
 
 
Trích yếu luận án Tiến sỹ Kỹ thuật của NCS Nguyễn Thành Lệ


Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia hóa dẻokéo dài thời gian đông kết đến một số tính chất cơ lý của bê tông đầm lăn sử dụng cho đập trọng lực. Chuyên nghành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã Số:62 58 02 02


 


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội thảo khoa học góp ý cho luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS Đoàn Thị Minh Yến

Vừa qua, cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý cho luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS Đoàn Thị Minh Yến với đề tài “Nghiên cứu khả năng tháo qua tràn piano khi kể đến ảnh hưởng của mực nước hạ lưu”. Mã số 62-58-02-02.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Trích yếu luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS Nguyễn Quốc Hiệp


Tên Đề tài: Nghiên cu xây dng hthng qun lý và htrợ điều hành hthống tưới theo th


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện của NCS. Nguyễn Chí Thanh

Ngày 12/5/2017, Cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật (cấp Viện) cho NCS. Nguyễn Chí Thanh với đề tài “Nghiên cứu gia cường kết cấu bê tông cốt thép bằng tấm composite - ứng dụng cho công trình thủy lợi. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã số: 62-58-02-02.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Trích yếu luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS Nguyễn Quốc Huy


Tên luận án: Nghiên cứu một số đặc trưng thủy động lực học của dòng nối tiếp hỗn hợp mặt - đáy - ngập 3 xoáy sau bậc thụt. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã số: 62–58–02–02


 


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội thảo khoa học góp ý cho luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Nguyễn Xuân Lâm

Ngày 06/5/2017, Cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức  Hội thảo khoa học góp ý cho luận án của NCS. Nguyễn Xuân Lâm “Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp vận hành tối ưu hệ thống hồ chứa sông Hồng trong mùa kiệt ”, mã số: 62 58 02 12.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Vượng

Ngày 28/4/2017 tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến kỹ kỹ thuật (cấp Viện) cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Vượng với đề tài “Đặc tính thủy động lực và môi trường vùng triều ứng dụng cho hệ thống nuôi trồng thủy sản ven biển”.  Luận án thuộc chuyên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước, mã số 62 - 58 - 02 - 12.  Luận án do 2 giảng viên hướng dẫn chính là GS.TS. Tăng Đức Thắng và GS.TS Lê Sâm.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh Lê Văn Tuấn

Ngày 22/4/2017 tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến kỹ kỹ thuật (cấp Viện) cho nghiên cứu sinh Lê Văn Tuấn với đề tài “Nghiên cơ chế tác động để chỉnh trị đoạn sông cong gấp trong vùng chịu ảnh hưởng của thủy triều”.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện của NCS. Phạm Quốc Tuấn

Ngày 27/3/2017, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS Phạm Quốc Tuấn với đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của sự dị hướng độ bền của đá phân lớp, phân phiến, nứt nẻ đến sự ổn định của công trình ngầm thủy công. Chuyên ngành Địa kỹ thuật Xây dựng. Mã số chuyên ngành: 62 58 02 11.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội thảo khoa học góp ý cho luận án của NCS. Vũ Ngọc Bình

Ngày 25/3/2017,  Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý cho luận án “Nghiên cứu ảnh hưởng đặt tính xây dựng của đất loại sét yếu vùng ĐBSCL đến chất lượng gia cố nền bằng xi măng kết hợp với phụ gia trong xây dựng công trình” của NCS. Vũ Ngọc Bình. Mã số: 62 58 02 11


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin những đóng góp mới luận án của NCS. Nguyễn Đình Vượng

Tên luận án: “Đặc tính thủy động lực và môi trường vùng triều ứng dụng cho hệ thống nuôi trồng thủy sản ven biển”. Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước. Mã số: 62 - 58 - 02 - 12


Xem tiếpxemtiep
 
 
DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH ĐANG HỌC TẬP TẠI VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM NĂM 2017


Xem tiếpxemtiep
 
 
Trích yếu luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS Nguyễn Chí Thanh


Tên luận án: Nghiên cứu gia cường kết cấu bê tông cốt thép bằng tấm composite - ứng dụng cho công trình thủy lợi. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủyMã số: 62–58–02–02. Họ và tên NCS: Nguyễn Chí ThanhXem tiếpxemtiep
 
 
Hội thảo khoa học góp ý kiến cho luận án tiến sĩ của NCS Dương Quốc Huy

Ngày 3/3/2017, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra Hội thảo khoa học góp ý kiến cho luận án tiến sỹ “Nghiên cứu lũ cực hạn và đề xuất giải pháp quản lý phục vụ công tác quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn” của NCS. Dương Quốc Huy.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Trích yếu luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS Lê Văn Tuấn

Tên luận án: Nghiên cứu cơ chế tác động để chỉnh trị đoạn sông cong gấp trong vùng chịu ảnh hưởng của thủy triều. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã số: 62 58 02 02.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Trích yếu luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS Phạm Quốc Tuấn


Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự dị hướng độ bền của đá phân lớp, phân phiến, nứt nẻ đến sự ổn định của công trình ngầm thủy công. Chuyên ngành: Địa kỹ thuật xây dựng. Mã: 62 58 02 11


 


Xem tiếpxemtiep
 
 
NCS. Đỗ Ngọc Ánh bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp cơ sở tại Hội đồng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Cuối tuần vừa qua, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp cơ sở cho NCS. Đỗ Ngọc Ánh “Nghiên cứu các đặc trưng vận tốc, áp suất của dòng chảy ở công trình tháo có biên cong”. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã số: 62 58 02 02.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và công nhận nghiên cứu sinh năm 2016

Sáng ngày 25/11/2016, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và công nhận nghiên cứu sinh năm 2016.


Xem tiếpxemtiep
 
 
NCS. Nguyễn Minh Việt bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp cơ sở tại Hội đồng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Ngày 24/11/2016, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Minh Việt với đề tài “Nghiên cứu các giải pháp giảm ứng suất nhiệt của bê tông đầm lăn trong xây dựng công trình thủy lợi - thủy điện tại Việt Nam”. Chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy. Mã số: 62 58 02 02


Xem tiếpxemtiep
 
 
NCS. Nguyễn Minh Việt bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp cơ sở tại Hội đồng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Ngày 24/11/2016, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Minh Việt với đề tài “Nghiên cứu các giải pháp giảm ứng suất nhiệt của bê tông đầm lăn trong xây dựng công trình thủy lợi - thủy điện tại Việt Nam”. Chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy. Mã số: 62 58 02 02


Xem tiếpxemtiep
 
 
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam vinh dự có 01 Tân GS và 04 Tân PGS năm 2016

Sáng ngày 5/11/2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển đội ngũ GS, PGS năm 2017

Ngày 03/11/2016, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển đội ngũ GS, PGS năm 2017. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Trung và Tây Nguyên và Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam).


Xem tiếpxemtiep
 
 
NCS Nguyễn Thành Lệ bảo vệ thành công luận án tiến sỹ cấp cơ sở tại Hội đồng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Ngày 28/10/2016, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp cơ sở cho NCS. Nguyễn Thành Lệ với Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia hóa dẻo kéo dài thời gian đông kết đến một số tính chất cơ lý của bê tông đầm lăn sử dụng cho đập trọng lực., chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, mã số: 62.58.02.02.


Xem tiếpxemtiep
 
 
NCS Nguyễn Thành Lệ bảo vệ thành công luận án tiến sỹ cấp cơ sở tại Hội đồng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Ngày 28/10/2016, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp cơ sở cho NCS. Nguyễn Thành Lệ với Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia hóa dẻo kéo dài thời gian đông kết đến một số tính chất cơ lý của bê tông đầm lăn sử dụng cho đập trọng lực., chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, mã số: 62.58.02.02.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội thảo khoa học góp ý cho luận án của NCS. Đỗ Ngọc Ánh

Ngày 21/10/2016, Cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức  Hội thảo khoa học góp ý cho luận án của NCS. Đỗ Ngọc Ánh “Nghiên cứu tính toán các đặc trưng vận tốc áp suất ở công trình có tường ngực biên cong”, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy”, mã số: 62.58.02.02.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Họp xét tuyển nghiên cứu sinh khóa năm 2016

Ngày 18/10/2016, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp xét tuyển nghiên cứu sinh khóa năm 2016.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội thảo khoa học góp ý cho Luận án của NCS. Nguyễn Minh Việt

Ngày 28/9/2016, Cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý cho Luận án tiến sỹ của NCS. Nguyễn Minh Việt “Nghiên cứu giải pháp giảm ứng suất nhiệt của bê tông đầm lăn trong xây dựng công trình thủy lợi thủy điện tại Việt Nam”. Chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy, mã số: 62.58.02.02.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội thảo khoa học góp ý cho Luận án của NCS. Nguyễn Minh Việt

Ngày 28/9/2016, Cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý cho Luận án tiến sỹ của NCS. Nguyễn Minh Việt “Nghiên cứu giải pháp giảm ứng suất nhiệt của bê tông đầm lăn trong xây dựng công trình thủy lợi thủy điện tại Việt Nam”. Chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy, mã số: 62.58.02.02.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội thảo khoa học góp ý cho Luận án tiến sỹ của NCS. Nguyễn Đức Việt

Ngày 23/9/2016, Cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý cho Luận án tiến sỹ của NCS. Nguyễn Đức Việt “Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học thực hiện phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chuyên ngành: Kỹ thuật Tài nguyên nước, mã số: 62 58 02 12.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội thảo khoa học góp ý cho Luận án tiến sỹ của NCS. Nguyễn Đức Việt

Ngày 23/9/2016, Cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý cho Luận án tiến sỹ của NCS. Nguyễn Đức Việt “Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học thực hiện phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chuyên ngành: Kỹ thuật Tài nguyên nước, mã số: 62 58 02 12.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ trao bằng Tiến sỹ

Sáng ngày 20/9/2016, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng Tiến sỹ năm 2016 cho NCS. Hồ Việt Cường - Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển và NCS. Hà Hải Dương - Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo sư, PGS giai đoạn 2014-2016

Ngày 20/9/2016, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo sư, PGS giai đoạn 2014-2016 và định hướng nhiệm vụ đến 5/2019. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 02 điểm cầu Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và điểm cầu Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội thảo khoa học góp ý cho Luận án của NCS Nguyễn Quốc Huy

Ngày 08/9/2016, Cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý cho luận án tiến sĩ kỹ thuật của NCS. Nguyễn Quốc Huy “Nghiên cứu một số đặc trưng thủy động lực học của dòng chảy dạng phễu sau bậc thụt”, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy, mã số 62 58 02 02.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội thảo khoa học góp ý cho Luận án của NCS Nguyễn Quốc Huy

Ngày 08/9/2016, Cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý cho luận án tiến sĩ kỹ thuật của NCS. Nguyễn Quốc Huy “Nghiên cứu một số đặc trưng thủy động lực học của dòng chảy dạng phễu sau bậc thụt”, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy, mã số 62 58 02 02.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Ban hành Chương trình Đào tạo Tiến sĩ


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội thảo khoa học góp ý cho Luận án của NCS Nguyễn Văn Lợi

Ngày 26/7/2016, Cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý cho luận án tiến sĩ kỹ thuật của NCS. Nguyễn Văn Lợi  “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả phục vụ các hồ chứa nhỏ vùng Bắc Trung Bộ”, chuyên ngành kỹ thuật Tài nguyên nước, mã số 62 58 02 12


Xem tiếpxemtiep
 
 
11/11 phiếu công nhận 05 ứng viên của Viện đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

Đây là kết luận của Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh tại buổi họp diễn ra mới đây tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2016


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bế giảng lớp "Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng"

Ngày 3/6/2016, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam,Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn I phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức lễ bế giảng lớp “Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cán bộ cấp Phòng”


Xem tiếpxemtiep
 
 
Họp Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở

Ngày 24/5/2016, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra phiên họp Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở của Viện.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Ngày 10/5/2016, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra lễ khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng. Đây là lớp thứ 3 được mở ra sau lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, quản lý tài chính và lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế do Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn I phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Trau dồi kiến thức hội nhập quốc tế để nắm bắt cơ hội

Đây là lời phát biểu của Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế được tổ chức tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam do Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn I phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức ngày 4/5/2016.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, quản lý tài chính

Ngày 22/4/2016, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, quản lý tài chính cho các đơn vị hành chính sự nghiệp.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, quản lý tài chính

Trong 3 ngày, từ ngày 20/4-22/4/2016, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kế toán quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. Lớp bồi dưỡng do Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn I và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phối hợp tổ chức.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội thảo khoa học góp ý cho luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thành Lệ

Ngày 06/4, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý cho luận án tiến sỹ kỹ thuật “Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia hóa dẻo kéo dài thời gian đông kết đến các tính chất cơ lý của bê tông đầm lăn sử dụng cho đập trọng lực” mã số 62.52.02.02 của NCS. Nguyễn Thành Lệ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ trao bằng Tiến sỹ năm 2016 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

Ngày 17/3/2016 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao bằng Tiến sĩ kỹ thuật năm 2016 cho 2 Nghiên cứu sinh Đặng Thanh Lâm và Tô Quang Toản.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sỹ của CHLB Đức


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sỹ theo đề án 911 năm 2016


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sỹ năm 2016


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội nghị quy hoạch nghiên cứu sinh đào tạo trình độ tiến sĩ

Ngày 26/2/2016, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra Hội nghị quy hoạch nghiên cứu sinh đào tạo trình độ tiến sĩ  của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam và Viện Khoa học Thủy lợi Miền Trung và Tây Nguyên. Bí thư Đảng ủy-Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt chủ trì Hội nghị


Xem tiếpxemtiep
 
 
DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH ĐANG HỌC TẬP TẠI VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM NĂM 2016


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện của NCS Hồ Việt Cường

Ngày 02/2/2016, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp Viện cho NCS Hồ Việt Cường - Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển với đề tài “Nghiên cứu tác động của các hoạt động nạo vét khai thác cát đến sự biến đổi dòng chảy, bùn cát, lòng dẫn ở đoạn sông phân lạch trên sông Cửu Long”, chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, mã số: 62-58-02-02.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Trích yếu luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS Hồ Việt Cường

Tên luận án: “Nghiên cứu tác động của các hoạt động nạo vét khai thác cát đến sự biến đổi dòng chảy, bùn cát, lòng dẫn ở đoạn sông phân lạch trên sông Cửu Long”

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy                       Mã số: 62–58–02–02


Đơn vị đào tạo sau đại học: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội thảo khoa học góp ý cho luận án tiến sĩ của NCS Phạm Quốc Tuấn

Ngày 29/12/2015, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý cho luận án tiến sỹ kỹ thuật “Nghiên cứu ảnh hưởng của sự dị hướng độ bền của đá phân lớp, phân phiến, nứt nẻ đến sự ổn định của công trình ngầm thủy công” của NCS. Phạm Quốc Tuấn - Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội thảo khoa học luận án tiến sỹ kỹ thuật

Ngày 14/12/2015, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học luận án tiến sỹ kỹ thuật “Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý, giám sát điều khiển và hỗ trợ điều hành hệ thống tưới theo thời gian thực” của NCS. Nguyễn Quốc Hiệp - Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy lợi.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh Đặng Thanh Lâm

Ngày 08/8/2015 tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến kỹ kỹ thuật (cấp Viện) cho nghiên cứu sinh Đặng Thanh Lâm với đề tài Xây dựng mô hình thích hợp cho tính toán hệ thống công trình tiêu thoát nước đô thị vùng ảnh hưởng triều. Luận án thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước, mã số 62 - 58 - 02 - 12. Luận án do GS.TS. Nguyễn Tất Đắc hướng dẫn khoa học.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Trích yếu luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Đặng Thanh Lâm

Tác giả: ĐẶNG THANH LÂM. Người hướng dẫn: GS.TS NGUYỄN TẤT ĐẮC. Tên luận án: “Xây dựng mô hình thích hợp cho tính toán hệ thống công trình tổng hợp tiêu thoát nước đô thị vùng ảnh hưởng triều”. Chuyên ngành: Kỹ thuật Tài nguyên nước Mã số: 62 58 02 12. Đơn vị đào tạo sau đại học: Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam


Xem tiếpxemtiep
 
 
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2015 theo Đề án 911


Xem tiếpxemtiep
 
 
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tuyển sinh đào tạo tiến sỹ năm 2015


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học và thu hút học viên

Ngày 05/2/2015, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học và thu hút học viên.


Xem tiếpxemtiep
 
 
NCS Hà Hải Dương bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại Hội đồng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Ngày 27/12/2014, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra Hội đồng chấm luận án tiến sỹ cho NCS Hà Hải Dương - Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường về đề tài "Nghiên cứu, đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp, áp dụng thí điểm cho một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng', chuyên ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước, mã số 62 58 02 12


Xem tiếpxemtiep
 
 
NCS Hà Hải Dương bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại Hội đồng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Ngày 27/12/2014, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra Hội đồng chấm luận án tiến sỹ cho NCS Hà Hải Dương - Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường về đề tài "Nghiên cứu, đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp, áp dụng thí điểm cho một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng', chuyên ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước, mã số 62 58 02 12


Xem tiếpxemtiep
 
 
Trích yếu luận án tiến sỹ kỹ thuật NCS Hà Hải Dương

Tên tác giả: Hà Hải Dương

Người hướng dẫn: GS.TS. Trần Thục - Viện Khoa học KTTV&MT, GS.TS. Lars Ribbe - Trường Đại học Cologne, Đức

Tên luận án: Nghiên cứu đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp. Áp dụng thí điểm cho một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng". Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước. Mã số: 62 58 02 12. Đơn vị đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ trao bằng tiến sĩ cho Phó viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

Ngày 19/9/2014 tại Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam đã trang trọng diễn ra lễ trao bằng Tiến sĩ cho NCS. Trần Bá Hoằng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam.


Xem tiếpxemtiep
 
Lễ trao bằng Tiến sỹ năm 2014

Ngày 10/7/2014, tại Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phụ trách đào tạo, đã dự buổi gặp mặt với các giảng viên sau đại học và các nghiên cứu sinh đang học tập tại Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án của NCS Trần Bá Hoằng

Ngày 30/5/2014 tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật (cấp Viện) cho nghiên cứu sinh Trần Bá Hoằng với đề tài "Nghiên cứu diễn biến và giải pháp chỉnh trị đoạn sông phân lạch-ứng dụng cho sông Cửu Long. Luận án thuộc chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, mã số 62-58-02-02. Luận án do 2 giảng viên hướng dẫn là PGS.TS. Lê Mạnh Hùng và GS.TS. Lương Phương Hậu.


Xem tiếpxemtiep
 
Trích yếu luận án Tiến sĩ kỹ thuật của NCS Trần Bá Hoằng

Tên luận án: Nghiên cứu diễn biến và giải pháp chỉnh trị đoạn sông phân lạch - Ứng dụng cho sông Cửu Long". Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy. Mã số: 62 58 02 02. Đơn vị đào tạo sau đại học: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2014

Có bằng thạc sỹ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp chưa có bằng thạc sỹ phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Điều kiện dự thi của NCS theo Đề án 911

Điều kiện dự tuyển đối với Giảng viên biên chế, giảng viên hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn của các Đại học, học viện có đào tạo đại học, trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là trường)


Xem tiếpxemtiep
 
 
NCS Nguyễn Quốc Đạt bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại Hội đồng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Ngày 07/12/2013, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS Nguyễn Quốc Đạt về đề tài "Nghiên cứu giải pháp ổn định thấm nền đê cho một số đoạn trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hà Nam". Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã số 62 58 02 02


Xem tiếpxemtiep
 
 
NCS Nguyễn Quốc Đạt bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại Hội đồng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Ngày 07/12/2013, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS Nguyễn Quốc Đạt về đề tài "Nghiên cứu giải pháp ổn định thấm nền đê cho một số đoạn trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hà Nam". Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã số 62 58 02 02


Xem tiếpxemtiep
 
Cấp chứng chỉ giảng viên PIM

Ngày 28 tháng 11 năm 2013, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Ông Hideki Furihata Cố vấn trưởng dự án trao chứng giảng viên PIM cho các cán bộ Viện KHTL Việt Nam tham gia dự án “Thúc đẩy Quản lý tưới có sự tham gia của người dân hướng tới phát triển bền vững cơ sở hạ tầng thủy lợi qui mô nhỏ P-PIMS”.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Trích yếu luận án của NCS. Nguyễn Quốc Đạt

Tên luận án: Nghiên cứu giải pháp chống mạch đùn mạch sủi đảm bảo an toàn đê trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Ngành học của luận án: Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy, Mã số: 62-58-02.02

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Toàn văn luận án

Tóm tắt luận án-Tiếng Việt

Tóm tắt luận án-Tiếng Anh


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện

Ngày 24/10/2013, tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cho nghiên cứu sinh Ngô Tấn Dược với đề tài: Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ-lý của các loại đất tàn-sườn tích ở Tây Nguyên khi mưa lũ kéo dài có ảnh hưởng đến sự ổn định của sườn dốc cạnh đường ô tô. Chuyên ngành Địa kỹ thuật Xây dựng. Mã số: 62-58-02-11


Xem tiếpxemtiep
 
 
Trích yếu luận án của NCS Ngô Tấn Dược

Tên luận án: Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của các loại đất Tàn - Sườn tích ở Tây Nguyên khi mưa lũ kéo dài có ảnh hưởng đến sự ổn định của sườn dốc cạnh đường ô tô


Xem tiếpxemtiep
 
 
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam khai giảng khóa 5 đào tạo Thạc sĩ liên kết với Cộng hòa liên bang Đức

Ngày 9/9/2013, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Cologne, CHLB Đức tổ chức Lễ khai giảng khóa 5 đào tạo thạc sĩ Quản lý Công nghệ và Tài nguyên vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới - chuyên ngành "Quản lý Tài nguyên Nước"


Xem tiếpxemtiep
 
 
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sỹ 2013


Xem tiếpxemtiep
 
 
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sỹ theo đề án 911 năm 2013


Xem tiếpxemtiep
 
 
Điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ theo đề án 911 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam


Xem tiếpxemtiep
 
 
Điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam


Xem tiếpxemtiep
 
 
Trang trọng Lễ trao bằng tiến sĩ năm 2012 tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Trong không khí chào mừng một mùa xuân mới và chào đón Tết cổ truyền Quý Tỵ 2013, ngày 06 tháng 02 năm 2013, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam diễn ra buổi lễ trao bằng tiến sỹ cho các NCS đã bảo vệ thành công Luận án trong năm 2012


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện cho NCS Trần Văn Thái

Ngày 27 tháng 10 năm 2012, tại Hội trường Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, NCS Trần Văn Thái (Viện Thủy Công - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện với đề tài "Nghiên cứu ổn định của đập xà lan bản dầm khi hạ chìm", chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy, mã số 62 58 40 01.


Xem tiếpxemtiep
 
 
NCS Nguyễn Anh Tú bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại Hội đồng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Ngày 22 tháng 9 năm 2012, tại Viện Khoa Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra Hội đồng chấm luận án Tiến sỹ cho NCS Nguyễn Anh Tú - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về đề tài: "Nghiên cứu giải pháp tường hào đất - Bentonite - Xi măng để nâng cao khả năng chống thấm cho đập đất" chuyên ngành Xây dựng công trình, mã số 62 58 40 01.


Xem tiếpxemtiep
 
 
NCS Nguyễn Anh Tú bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại Hội đồng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Ngày 22 tháng 9 năm 2012, tại Viện Khoa Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra Hội đồng chấm luận án Tiến sỹ cho NCS Nguyễn Anh Tú - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về đề tài: "Nghiên cứu giải pháp tường hào đất - Bentonite - Xi măng để nâng cao khả năng chống thấm cho đập đất" chuyên ngành Xây dựng công trình, mã số 62 58 40 01.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Trích yếu luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Trần Văn Thái

Tên tác giả: Trần Văn Thái. Tên luận án: Nghiên cứu ổn định khi hạ chìm đập xà lan bản dầm. Ngành học của luận án: Xây dựng công trình thủy. Mã số: 62-58-40-01. Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bảo vệ thành công luận án tiến sỹ: "Nghiên cứu xác định sơ đồ kết cấu hợp lý hạ lưu công trình cột nước thấp vùng đồng bắng sông Cửu Long

Đây là Luận án của NCS Nguyễn Thanh Hải, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam. Mục tiêu của Luận án là xác định sơ đồ kết cấu hợp lý hạ lưu công trình cột nước thấp vùng triều đồng bằng sông Cửu Long nhằm hỗ trợ công tác nghiên cứu, thiết kế được thuận lợi, góp phần phát triển cống vùng triều ngày càng đa dạng, thích nghi với yêu cầu của từng vùng và bền vững.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Trích yếu luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Nguyễn Anh Tú

Tên tác giả: Nguyễn Anh Tú. Tên Luận án: "Nghiên cứu giải pháp tường hào đất - bentonite - xi măng để nâng cao khả năng chống thấm cho đập đất". Chuyên ngành: Xây dựng công trình  Thủy. Mã số: 62 58 40 01. Đơn vị đào tạo sau đại học: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam


Xem tiếpxemtiep
 
 
Trích yếu luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Nguyễn Thanh Hải

Tên tác giả: Nguyễn Thanh Hải. Tên Luận án: "Nghiên cứu xác định sơ đồ kết cấu hợp lý hạ lưu công trình cột nước thấp vùng triều đồng bằng sông Cửu Long". Chuyên ngành: Xây dựng công trình  Thủy. Mã số: 62 58 40 01. Đơn vị đào tạo sau đại học: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện của NCS. Hoàng Ngọc Tuấn

Ngày 13/8/2012, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ kỹ thuật cho NCS Hoàng Ngọc Tuấn với đề tài "Nghiên cứu giải pháp thềm giảm sóng cho công trình đê biển", chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy, mã số 62 58 40 01 


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản trích yếu luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS Hoàng Ngọc Tuấn

Tên tác giả: Hoàng Ngọc Tuấn. Tên luận án: Nghiên cứu giải pháp thềm giảm sóng cho công trình đê biển. Ngành học của Luận án: Xây dựng công trình thủy. Mã số: 62 58 40 01. Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện của NCS Đặng Ngọc Hạnh

Chiều ngày 29/6/2012, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Đặng Ngọc Hạnh - Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi với đề tài "Nghiên cứu tính toán tiêu nước để đánh giá hiệu quả hệ thống bơm tiêu vùng đồng bằng sông Hồng (Áp dụng cho hệ thống Triều Dương", thuộc chuyên ngành Tưới tiêu cho cây trồng.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện của NCS Đặng Ngọc Hạnh

Chiều ngày 29/6/2012, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Đặng Ngọc Hạnh - Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi với đề tài "Nghiên cứu tính toán tiêu nước để đánh giá hiệu quả hệ thống bơm tiêu vùng đồng bằng sông Hồng (Áp dụng cho hệ thống Triều Dương", thuộc chuyên ngành Tưới tiêu cho cây trồng.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện của NCS. Phùng Vĩnh An

Ngày 25/6/2012, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật cho NCS Phùng Vĩnh An - Viện Thủy công với đề tài "Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sức chịu tải của cọc xi măng đất thi công theo công nghệ Jetgrouting cho một số vùng đất yếu ở Việt Nam", chuyên ngành Xây dựng công trình thủy, mã số 62-58-40-01


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện của NCS. Phùng Vĩnh An

Ngày 25/6/2012, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật cho NCS Phùng Vĩnh An - Viện Thủy công với đề tài "Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sức chịu tải của cọc xi măng đất thi công theo công nghệ Jetgrouting cho một số vùng đất yếu ở Việt Nam", chuyên ngành Xây dựng công trình thủy, mã số 62-58-40-01


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản trích yếu luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Đặng Ngọc Hạnh

Tên tác giả: Đặng Ngọc Hạnh. Tên luận án: "Nghiên cứu tính toán tiêu nước để đánh giá hiệu quả hệ thống bơm tiêu vùng đồng bằng sông Hồng (Áp dụng điển hình tại hệ thống Triều Dương)". Ngành học của Luận án: Tưới tiêu cho cây trồng. Mã số: 62 62 27 01. Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS Trần Văn Đạt

Ngày 26/05/2012, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Trần Văn Đạt - Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi với đề tài "Nghiên cứu phát triển mô hình vận hành hệ thống tưới trong điều kiện hạn chế nguồn nước ở vùng đồng bằng Bắc Bộ". chuyên ngành: Quy hoạch và Quản lý Tài nguyên nước, mã số 62 62 30 01


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội thảo Chương trình Đào tạo Tiến sỹ

Ngày 17/05/2012, Trung tâm Đào tạo & Hợp tác Quốc Tế - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo về Chương trình Đào tạo Tiến sỹ tại cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Hội thảo có sự tham gia của các nhà quản lý, nhà khoa học là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ đầu ngành về các lĩnh vực thủy lợi của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS Trần Văn Đạt

Ngày 26/05/2012, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Trần Văn Đạt - Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi với đề tài "Nghiên cứu phát triển mô hình vận hành hệ thống tưới trong điều kiện hạn chế nguồn nước ở vùng đồng bằng Bắc Bộ". chuyên ngành: Quy hoạch và Quản lý Tài nguyên nước, mã số 62 62 30 01


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án Tiến kỹ kỹ thuật của NCS Nguyễn Phú Quỳnh

Ngày 19/5/2012, tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ kỹ thuật cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Phú Quỳnh với đề tài "Nghiên cứu tính toán hợp lý dòng chảy qua cống và bờ bao vùng ngập lũ (ứng dụng cho vùng Tứ Giác Long Xuyên)". Chuyên ngành Xây dựng Công trình Thủy, Mã số 62 - 58 - 40 - 01. 


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản trích yếu luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS Trần Văn Đạt

Tên tác giả: Trần Văn Đạt. Tên luận án: "Nghiên cứu phát triển mô hình vận hành hệ thống tưới trong điều kiện hạn chế nguồn nước ở vùng đồng bằng Bắc Bộ". Ngành học của Luận Án: Quy hoạch và Quản lý Tài nguyên nước. Mã số: 62 62 30 01. Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ luận án Tiến kỹ kỹ thuật

Ngày 07/4/2012 tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ kỹ thuật cho nghiên cứu sinh Huỳnh Chức, với đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá và quản lý chất lượng nước các điểm nguồn cấp nước sinh hoạt trên sông Sài Gòn thuộc hệ thống sông Đồng Nai". Chuyên ngành Quy hoạch và Quản lý tài nguyên nước, mã số 62 - 62 - 30 - 01


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ của NCS Nguyễn Đăng Giáp

Ngày 29/3/2012, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Đăng Giáp - Trung tâm Thiên tại - Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển đề tài "Nghiên cứu tính toán diễn biến lòng sông dưới tác dụng của công trình chỉnh trị". Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy. Mã số 62 58 40 01


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ của NCS Nguyễn Đăng Giáp

Ngày 29/3/2012, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Đăng Giáp - Trung tâm Thiên tại - Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển đề tài "Nghiên cứu tính toán diễn biến lòng sông dưới tác dụng của công trình chỉnh trị". Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy. Mã số 62 58 40 01


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản trích yếu luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS Huỳnh Chức

Luận án: "Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá và quản lý chất lượng nước các điểm nguồn cấp nước sinh hoạt trên sông Sài Gòn thuộc hệ thống sông Đồng Nai". Chuyên ngành: Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước. Mã số: 62 62 30 01. Đơn vị đào tạo Sau Đại học: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin tóm tắt về những đóng góp mới của Luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Nguyễn Đăng Giáp

 Tên đề tài: "Nghiên cứu diễn biến lòng sông dưới tác dụng của công trình chỉnh trị. Thuộc chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy. Mã số: 62 58 40 01. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đăng Giáp. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Quốc Thưởng; GS.TS. Lương Phương Hậu


Xem tiếpxemtiep
 
 
Khóa học về "Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và biến đổi khí hậu"

Ngày 27/2/2012, Trung tâm Đào tạo & Hợp tác Quốc tế (CTIC) thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phối hợp với Viện Công nghệ nhiệt đới và cận nhiệt đới thuộc Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Cologne (CHLB Đức) tổ chức khóa học "Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và biến đổi khí hậu".


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lễ Bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Khương Văn Huân

Ngày 25/2/2012 tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ Kỹ thuật cho nghiên cứu sinh Khương Văn Huân với đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng sự phát triển cường độ bê tông đến tính chống thấm của nó trong môi trường chua phèn khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chuyên ngành Xây dựng công trình thủy, mã số 62-58-40-01


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản trích yếu luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS Khương Văn Huân

Tên tác giả: Khương Văn Huân. Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Xuân Hoàng; PGS.TS. Lê Minh. Tên luận án: "Nghiên cứu ảnh hưởng sự phát triển cường độ bê tông đến tính chống thấm của nó trong môi trường chua phèn khu vực đồng bằng sông Cửu Long". Chuyên ngành: Công trình thủy    Mã số: 62 5 8 40 01. Đơn vị đào tạo sau đại học: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phan Tiến An

Sáng ngày 23/4/2011, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Phan Tiến Anh về luận án "Nghiên cứu phương pháp tính ổn định mái dốc có xét đến điều kiện tương thích của lực tương tác - Ứng dụng cho xây dựng đê biển". Chuyên ngành XDCTT . Mã số 62 58 40 01


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin về luận án Tiến sỹ của NCS Phan Tiến An

Đề tài luận án: "Nghiên cứu phương pháp tính ổn định mái dốc có xét đến điều kiện tương thích của lực tương tác - Ứng dụng cho xây dựng đê biển". Chuyên ngành: Xây dựng Công trình  thủy. Mã số 62 58 40 01. . Họ và tên NCS: Phan Tiến An. Họ và tên cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Phan Trường Phiệt - Trường Đại học Thủy lợi; PGS.TS. Vũ Đình Hùng - Bộ NN&PTNT.  Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam


Xem tiếpxemtiep
 
 
Liên kết đào tạo thạc sĩ với CHLBB Đức sau 02 năm hoạt động

Chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ ngành "Quản lý Công nghệ và Tài nguyên" (TERMA) - chuyên ngành "Quản lý Tài nguyên nước" giữa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam & Trường Đại học Khoa học ứng dụng Cologne CHLB Đức đã khai giảng 02 khóa vào 9/2009 và tháng 9/2010. Hai khóa học này đã tuyển sinh được 40 học viên.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin về luận án Nghiên cứu biến đổi dòng chảy trong lòng sông hạ du vùng đồng bằng Bắc Bộ do ảnh hưởng của điều tiết các hồ chứa thượng nguồn”

Tên Luận án: "Nghiên cứu biến đổi dòng chảy trong lòng sông hạ du vùng đồng bằng Bắc Bộ do ảnh hưởng của điều tiết các hồ chứa thượng nguồn". Chuyên ngành: Chỉnh trị sông và bờ biển. Mã số: 62 - 44-94-01. Nghiên cứu sinh: Lê Đức Ngân


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Nhà nước cho nghiên cứu sinh Nguyễn Việt Anh

Sáng ngày 29/5/2010, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Nhà nước cho NCS. Nguyễn Việt Anh về đề tài: "Nghiên cứu chế độ nước mặt ruộng hợp lý để giảm thiểu phát thải khí mêtan trên ruộng lúa vùng đất phù sa trung tính ít chua đồng bằng sông Hồng"


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Nhà nước cho nghiên cứu sinh Lê Xuân Quang

Chiều ngày 29/5/2010, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sỹ cấp nhà nước cho NCS Lê Xuân Quang về đề tài: "Nghiên cứu chế độ tưới hợp lý cho cây ăn quả (cây Thanh Long) vùng khô hạn Nam Trung Bộ"


Xem tiếpxemtiep
 
 
Đăng ký học bổng đào tạo Tiến sỹ, Thạc sỹ và trao đổi giảng viên


Xem tiếpxemtiep
 
 
Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ với Đức sau một năm hoạt động


Xem tiếpxemtiep
 
Hội nghị Gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo tiến sĩ trong các cơ sở đào tạo sau đại học

Ngày 14 tháng 7 năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo: "Gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo Tiến sỹ trong các cơ sở đào tạo sau đại học". Hội nghị do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân chủ trì. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có báo cáo tại Hội nghị


Xem tiếpxemtiep
 
 
Đào tạo quản lý thủy lợi có sự tham gia

Từ ngày 03 - 08 tháng 8 năm 2009, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam diễn ra khóa đào tạo "Quản lý thủy lợi có sự tham gia" nằm trong khuôn khổ dự án: "Tăng cường năng lực quản lý thủy lợi có sự tham gia thông qua Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (CDPIMS)" do Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế thực hiện


Xem tiếpxemtiep
 
 
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ liên kết với Đại học Cologne.

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam liên kết Đại học Cologne tuyển sinh đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Tài nguyên nước. Học viên sẽ được học tập tại Việt Nam, được cấp bằng Thạc sỹ khoa học có đầy đủ giá trị của một bằng Ms.C theo Luật Giáo dục của CHLB Đức, đạt tiêu chuẩn Châu Âu do Đại học Khoa học ứng dụng Cologne cấp


Xem tiếpxemtiep
 
 
Phê duyệt Dự án liên kết đào tạo thạc sĩ giữa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Đại học Cologne

Ngày 11 tháng 5 năm 2009, Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Bành Tiến Long đã ký văn bản số 3848/BGDĐT-ĐTVNN về việc phê duyệt Dự án liên kết đào tạo Thạc sĩ "Quản lý công ngệ và Tài nguyên nhiệt đới và cận nhiệt đới" (TERMA) chuyên ngành: "Quản lý tài nguyên nước giữa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (VAWR) và Trường Đại học Khoa học ứng dụng Cologne - CHLB Đức (CUAS). Dự án được thực hiện thí điểm trong hai khóa đào tạo.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sỹ liên kết với Trường ĐH Cologne


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2009


Xem tiếpxemtiep
 
Thông báo
 Kết quả xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020 tại CSGDĐH Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam [29/12/2020]
 Bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020 [25/12/2020]
 Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Mạnh Trường [20/11/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 362
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 48,415,508
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR