Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ ba 13/04/2021 13:37:26   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Lễ công bố quyết định thăng hạng Chức danh nghề nghiệp Chuyên viên chính (hạng II) 
 Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam tham gia giải thể thao giao hữu do BCH Đoàn Bộ Nông nghiệp & PTNT tổ chức 
 Hội thảo khoa học Đề tài KC.08/16-20 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 64 năm 2021 
 
 Bài báo đăng tại Hội thảo Quốc tế 
 

   DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU TẠI HỘI THẢO QUỐC TẾ

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THỦY LỢI GẮN VỚI AN NINH NGUỒN NƯỚC, GIẢM NHẸ THIÊN TAI VÀ THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

Trang

Article

Author

Tên bài báo

Tác giả

Tóm tắt /Abstract

I

QUẢN LÝ TỔNG HỢP NGUỒN NƯỚC, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG THỦY LỢI - INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT, IRRIGATION WORKS EFFICIENCY IMPROVEMENT AND MODERNIZATION

1

FIELD LAYOUT FOR LARGE RICE FIELD CONSTRUCTION

IN THE RED RIVER AND MEKONG RIVER DELTAS, VIETNAM

Doan Doan Tuan
Vietnam Academy for Water Resources Research

 

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT SƠ ĐỒ ĐỒNG RUỘNG PHỤC VỤ XÂY DỰNG CÁNH ĐỒNG LỚN SẢN XUẤT LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỨU LONG, VIỆT NAM

Đoàn Doãn Tuấn
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

doandoantuan@gmail.com

 

 

2

determining Method irrigation water prices  based on willingness to pay

Pham Hung

Vietnam Academy for Water resources

Bui Anh Tu

Hanoi University for Water Resources

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM DỊCH VỤ THỦY LỢI TRÊN CƠ SỞ MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ

 

Phạm Hùng

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Bùi Anh Tú

Đại học Thủy lợi, Hà Nội

 

3

STUDY ON DEVELOPMENT A TOOL FOR COMPUTING WATER REQUIREMENT SATISFACTION INDEX OF CROP AND APPLICATION TO WARNING DROUGHT IN AN GIANG PROVINCE

Bui Chi Nam, Ngo Sy Giai, Phan Thi Anh Tho, Pham Thanh Long

Viet Nam Institute of Meteorology, Hydrology and Climate Change

 

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG CỤ CHỈ SỐ ĐÁP ỨNG NHU CẦU NƯỚC CỦA CÂY TRỒNG VÀ ỨNG DỤNG CHỈ SỐ PHỤC VỤ CẢNH BÁO HẠN

TẠI TỈNH AN GIANG

Bùi Chí Nam, Phạm Thanh Long, Ngô Sỹ Giai, Phan Thị Anh Thơ

Viện Khoa học Khí tượng
Thủy văn và Biến đổi Khí hậu

 

 

4

THE EXPERIMENTAL RESEARCH ON ESTABLISHMENT OF THE SOIL WATER RETENTION CURVES (PF) IN ORDER TO DETERMINE WATER CONTENT AND SUITABLE IRRIGATION AMOUNT FOR DRY CROPS AT THE DROUGHTY REGION OF THE SOUTHERN CENTRAL PART OF VIETNAM

 

Tran Thai Hung, Vo Khac Tri, Le Sam

Southern Institute of Water Resources Research (SIWRR)

 

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ SỰ HÌNH THÀNH ĐƯỜNG CONG NƯỚC ĐỂ XÁC ĐỊNH LƯỢNG NƯỚC VÀ MỨC ĐỘ TƯỚI PHÙ HỢP CHO CÁC CÂY TRỒNG CẠN Ở VÙNG NAM TRUNG BỘ, VIỆT NAM

Trần Thái Hùng, Võ Khắc Trí, Lê Sâm

Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam (SIWRR)

 

 

 

 

5

Contribution of Water Resources Planning to the Integrated Regional Planning in Vietnam - THe Example of the Mekong Delta

Stolpe, Harro

EE+E Environmental Engineering+Ecology, Ruhr-University Bochum, D-44780 Bochum, GERMANY

Tong, Ngoc Thanh

NAWAPI National Centre for Water Resources Planning and Investigation, VIETNAM

ĐÓNG GÓP CỦA QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚCĐỐI VỚI QUY HOẠCH KHU VỰC TỔNG HỢP - THÍ DỤ ĐIỂN HÌNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Stolpe, Harro

EE + E Kỹ thuật môi trường + Sinh thái,

Ruhr-University Bochum, D-44780 Bochum, CHLB Đức

Tống Ngọc Thành

Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia NAWAPI

 

6

Evaluation of GSMap and gauge rainfall merging techniques for stream flow modelling using SWAT model over the Lam River Basin

Dang Dinh Kha

Faculty of Hydrology, Meteorology and Oceanography,
VNU University of Science, Email: dangdinhkha@hus.edu.vn

Nguyen Y Nhu

Faculty of Hydrology, Meteorology and Oceanography,
VNU University of Science, Email: nguyenynhu@hus.edu.vn

Vu Viet Long

Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1,
 Email: vulong933@gmail.com

ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỆ TINH VÀ ĐO MƯA QUAN SÁT ĐỂ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH SWAT NHẰM XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH MƯA DÒNG CHẢY TRÊN LƯU VỰC SÔNG LAM

Đặng Đình Khá

Khoa Thủy văn, Khí tượng và Hải dương học,

Đại học Khoa học VNU, Email: dangdinhkha@hus.edu.vn

Nguyễn Y Nhu

Khoa Thủy văn, Khí tượng và Hải dương học,

Đại học Khoa học VNU, Email: nguyenynhu@hus.edu.vn

Vũ Việt Long

Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Điện 1,

Email: Vulong933 @ gmail

 

7

THE ROLE OF WOMEN IN INTEGRATED AGRICULTURE PRODUCTION A CASE STUDY AT GIA XUYEN COMMUNE, GIA LOC DISTRICT IN HAI DUONG PROVINCE, VIETNAM

Le Thi Hong Nhung

Center for Training and International Cooperation,

Vietnam Academy for Water Resources

VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI XÃ GIA XUYÊN, HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HAI DƯƠNG, VIỆT NAM

Lê Thị Hồng Nhung

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

 

8

ASSESSMENT OF SPATIAL CHANGES IN EXTRENE

RAINFALL OVER DA-THAO RIVER WATERSHED

USING HIGH-RESOUTION DYNAMICAL

DOWNSCALING METHOD

Do Hoai Nam, Phan Cao Duong

Hydraulic Construction Institute, Email: namdh_vkhtl@yahoo.com

Ho Viet Cuong, Nguyen Thi Ngoc Nhan, Tran Van Bach

Key Laboratory of River and Coastal Engineering

 

ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG MƯA LỚN THEO KHÔNG GIAN Ở LƯU VỰC SÔNG ĐÀ-THAO SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHI TIẾT HÓA ĐỘNG LỰC ĐỘ PHÂN GIẢI CAO

Đỗ Hoài Nam, Phan Cao Dương

Viện Thủy Công, Email: namdh_vkhtl@yahoo.com

Hồ Việt Cường, Nguyễn Thị Ngọc Nhân, Trần Văn Bách

Phòng TNTĐ Quốc gia về Động lực học Sông Biển

 

9

ASSESSING THE IMPACTS OF CLIMATE CHANGE AND POPULATION GROWTH ON GROUNDWATER RESOURCE IN THE COASTAL AREA OF RED RIVER DELTA, VIETNAM

Luu Thi Tran

Faculty of Geology, VNU University of Science, Hanoi, Vietnam.

Email: luutt@hus.edu.vn

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

VÀ SỰ GIA TĂNG DÂN SỐ TỚI NƯỚC DƯỚI ĐẤT

VÙNG VEN BIỂN CHÂU THỔ SÔNG HỒNG, VIỆT NAM

Trần Thị Lựu

Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, Email: luutt@hus.edu.vn

 

10

APPLICATION OF REGIONAL DROUGHT AND CROP YIELD INFORMATION SYSTEM TO ENHANCE DROUGHT MONITORING AND FORECASTING IN NINH THUAN PROVINCE IN VIETNAM

Susantha Jayasinghe, Farrukh Chishtie, Nguyen Hanh Quyen, Biplov Bhandari, Peeranan Towashiraporn

SERVIR-Mekong, Asian Disaster Preparedness Center, Bangkok, Thailand

Kostas Andreadis, Narendra Das,

NASA-Jet Propulsion Laboratory, California, United States

Amor Ines

Michigan State University, Michigan, United State

Kel Markert, Eric Anderson

NASA/SERVIR Science Coordination Office, Earth System Science Center, University of Alabama, Huntsville, United States

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN HẠN HÁN VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG KHU VỰC ĐỂ TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT VÀ DỰ BÁO HẠN HÁN Ở TỈNH NINH THUẬN, VIỆT NAM

Susantha Jayasinghe, Farrukh Chishtie, Nguyen Hanh Quyen, Biplov Bhandari, Peeranan Towashiraporn

SERVIR-Mekong, Trung tâm Phòng chống Thiên tai Châu Á, Bangkok, Thái Lan

Kostas Andreadis, Narendra Das,

NASA-Jet Propulsion Laboratory, California, Hoa Kỳ

Amor Ines

Đại học Bang Michigan, Michigan, Hoa Kỳ

Kel Markert, Eric Anderson

NASA/SERVIR Văn phòng Hợp tác Khoa học, Trung tâm Khoa học Trái đất, Đại học Alabama, Huntsville, Hoa Kỳ

 

11

RESEARCH AND ANALYSIS OF CORRELATION AMONG COST EFFICIENT VARIABLES CONSTITUTING THE IRRIGATION SERVICE PRICE IN VIETNAM

Đinh Văn Đạo

Institute for Water resources Economics and Management

 

NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH CHI PHÍ VÀ HIỆU QUẢ

TRÊN GIÁ DỊCH VỤ THỦY LỢI Ở VIỆT NAM

Đinh Văn Đạo

Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi

 

12

THAI ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT’S WATER MANAGEMENT FOR SEAWATER INTRUSION

Areerat Anuchon, Santi Tem-iam, Duangruthai Mongkolkeha and Wittaya Thiamsuk

Bureau of Water Management and Hydrology

Royal Irrigation Department of Thailand

QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC CỦA CỤC THỦY LỢI HOÀNG GIA THÁI LAN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ XÂM NHẬP MẶN

Areerat Anuchon, Santi Tem-iam, Duangruthai Mongkolkeha and Wittaya Thiamsuk

Chi Cục Quản lý nước và Thủy văn

Cục Thủy lợi Hoàng Gia Thái Lan

 

13

THE STUDY OF EFFICIENT WATER MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE ADVANCE TELEMETRY TECHNOLOGY

Monthita Chimkuarwan, Vissarut Aksornnum

Foreign Project Management Branch, Bangkok, THAILAND

Arisa Jong-u-suk

[1]Regional Irrigation Office 9, Chon Buri Province, THAILAND

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG QUẢN LÝ NƯỚC HIỆU QUẢ DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ ĐIỆN THOẠI NÂNG CAO

Monthita Chimkuarwan, Vissarut Aksornnum

Ban Quản lý Dự án quốc tế, Bangkok, Thái Lan

Arisa Jong-u-suk

Ban Quản lý tưới vùng 9, Tỉnh Chon Buri, Thái Lan

 

14

WATER RESOURCES MANAGEMENT AND IRRIGATION WORK OPERATTON IN CAMBODIA

H.E. Mey LyHuoth, H.E.Chhea Bunrith

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

VÀ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI Ở CAMPUCHIA

H.E. Mey LyHuoth, H.E.Chhea Bunrith

 

 

15

FLOOD AND DROUGHT RISK MANAGEMENT AND MITIGATION IN LAO PDR AND COORDINATION SYSTEM IN VIENTIANE CAPITAL AND VIENTIAN PROVINCE

Sisavath INTHASAY, Thipphaphone PHIENGVILAYVANH

 

QUẢN LÝ VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO DO LŨ LỤT VÀ HẠN HÁN TẠI LÀO VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU PHỐI Ở THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN VÀ TỈNH VIÊNG CHĂN, CHDCND LÀO

Sisavath INTHASAY, Thipphaphone PHIENGVILAYVANH

 

 

II

QUẢN LÝ THIÊN TAI VÀ THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU -  NATURAL DISASTERS MANAGEMENT AND CLIMATE CHANGE ADAPTATION

1

RESEARCHING IMPACT OF DROUGHT ON AGRICULTURAL PRODUCTION AND PROPOSING ADAPTATION MEASURES IN QUANG NAM PROVINCE

Nguyen Huu Ngu, Nguyen Thi Nhat Linh,

Duong Quoc Non,  Le Huu Ngoc Thanh

Hue University of Agriculture and Forestry - Hue University

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA HẠN HÁN ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
THÍCH ỨNG TẠI TỈNH QUANG NAM

Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thị Nhật Linh, Dương Quốc Non,

Lê Hữu Ngọc Thanh

Đại học Nông Lâm Huế - Đại học Huế

 

 

 

2

MAPPING FLOOD EVENTS IN VIETNAM USING GLOBAL OPEN DATA AND GIS

Nguyen Minh

VNU University of Science, 334 Nguyen Trai, Hanoi, Vietnam

Nguyen Huong

National University of Civil Engineering, 55 Giai Phong, Hanoi, Vietnam

LẬP BẢN ĐỒ SỰ KIỆN LŨ LỤT TẠI VIỆT NAM SỬ DỤNG DỮ LIỆU MỞ TOÀN CẦU VÀ GIS

Nguyễn Minh

VNU Đại học Quốc Gia, 334 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam -

Nguyễn Hương

Đại học Xây Dựng, 55 Giải Phóng, Hà Nội, Việt Nam

 

 

3

APPLICATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY MEASURES TO RESPONDINGS TO DROUGHT IMPACTS IN SOUTH CENTRAL AND HIGHLAND REGION

Nguyen Tung Phong

Vietnam Academy for Water Resources, Hanoi 100000, Vietnam

Email: phongicd@gmail.com

Ha Hai Duong, Nguyen Minh Tien

Institute for Water and Environment

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HẠN HÁN TỔNG HỢP  VÙNG NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM TẠI TỈNH NINH THUẬN

Nguyễn Tùng Phong

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Email: phongicd@gmail.com

Hà Hải Dương, Nguyễn Minh Tiến

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

 

 

4

STUDY ON CRITERIA FOR PRIORITIZATION OF INVESTMENT IN CLIMATE CHANGE ADAPTATION IN THE WATER RESOURCES SECTOR FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE IN MEKONG DELTA

Duong Quoc Huy, Nguyen Van Chien, Tran Dang

Vietnam Academy for Water Resources

Email: huydq69@gmail.com; ngchienbg@gmail.com;

dangtvn@gmail.com

NGHIÊN CỨU TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH ƯU TIÊN ĐẦU TƯ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG NGÀNH THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Dương Quốc Huy, Nguyễn Văn Chiến, Trần Đăng

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Email: huydq69@gmail.com; ngchienbg@gmail.com;

dangtvn@gmail.com

 

 

5

RESEARCH ON EVALUATION OF DROUGHT INDEX (STANDARDIZATION PRECIPITATION INDEX) FOR THE MEKONG DELTA

Pham Thanh Long, Nguyen Van Tin

Sub-Institute of hydrometeorology and climate change

 

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ KHÔ HẠN (CHỈ SỐ CHUẨN HÓA LƯỢNG MƯA SPI) CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Phạm Thanh Long, Nguyễn Văn Tín

Phân viện Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

 

 

6

IMPACTS OF DAM BREAK AT UPSTREAM OF LO RIVER ON RED RIVER AND THAI BINH RIVER DELTA

Nguyen Dang Giap, Le The Cuong, Bui Ngoc Quyen, Chu Thi Ngoan

Key Laboratory of River and Coastal Engineering

No.1, 165 Alley Chua Boc street, DongDa district, Hanoi, Vietnam

ẢNH HƯỞNG CỦA VỠ ĐẬP THƯỢNG NGUỒN SÔNG LÔ ĐẾN VÙNG HẠ DU ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG - SÔNG THÁI BÌNH

Nguyễn Đăng Giáp, Lê Thế Cường, Bùi Ngọc Quyên, Chu Thị Ngoan

Phòng TNTĐ Quốc gia về Động lực học Sông Biển

Số 1, ngõ 165 phố Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

 

7

ATTEMPTING TO FORECAST THE FORMATION OF TROPICAL DEPRESSION IN THE BIEN DONG USING THE WRF MODEL

Tran Tan Tien, Cong Thanh, Nguyen Thi Nga, Pham Thu Thuy

VNU University of Science, 334 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Ha Noi

Truong Hoai Thanh

Sub-Institute of Meteorology Hydrology and Climate Change,
19 Nguyen Thi Minh Khai, District 1, TPHCM

THỬ NGHIỆM DỰ BÁO SỰ HÌNH THÀNH

ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG BẰNG MÔ HÌNH WRF

 

Trần Tân Tiến, Công Thanh, Nguyễn Thị Nga, Phạm Thu Thủy

Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Trương Hoài Thanh

Phân viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biên đổi khí hậu,

19 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TPHCM

 

8

INDICATE THE CAUSES OF INCREASING COASTAL EROSION IN THE SOUTHERN REGION - RECOMMEND MITIGATION MEASURES

Hoang Van Huan, Hoang Duc Cuong

Institute of Coastal and Offshore Engineering

 

CHỈ RA CÁC NGUYÊN NHÂN LÀM GIA TĂNG XÓI LỞ BỜ BIỂN KHU VỰC NAM BỘ - KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU

 

Hoàng Văn Huân, Hoàng Đức Cường

Viện Kỹ thuật Biển

 

 

9

DATA INTEGRATION AND SHARING SOLUTION FOR COMMUNITIES COPING WITH WATER-RELATED DISASTERS IN CUU LONG DELTA

L. X. Nguyen

Institute for Water and Environment
D. L. Huu

Vietnam Institute for Meteorology, Hydrology and Climate Change

A.Q.Nguyen

Central Project Office

T.T.Vu
Thuyloi University

GIẢI PHÁP TÍCH HỢP VÀ CHIA SẺ SỐ LIỆU CHO CÁC CỘNG ĐỒNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC THIÊN TAI GẮN VỚI NƯỚC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

Nguyễn Xuân Lâm

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

Lương Hữu Dũng

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và BĐKH;

Nguyễn Quang An

Ban Quản lý TW các Dự án Thủy lợi;

Vũ Thanh Thủy

Trường Đại học Thủy lợi

 

10

CONTRUCTION OF A FLOOD RISK MAP ON DINH RIVER’S DOWNSTREAM, NINH THUAN PROVINCE IN SERVICE OF RESCUING AND DISASTER PREVENTION

Nguyen Tung Phong, Tran Ba Hoang, Nguyen Phu Quynh, Do Dac Hai

Vietnam Academy for Water Resources

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ LŨ LỤT VÙNG HẠ DU SÔNG DINH, TỈNH NINH THUẬN PHỤC VỤ CÔNG TÁC CỨU HỘ, CỨU NẠN, PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Nguyễn Tùng Phong, Trần Bá Hoằng, Nguyễn Phú Quỳnh, Đỗ Đắc Hải.

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

 

III

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HỆ SINH THÁI VÀ MÔI TRƯỜNG - SUSTAINABLE PROTECTION OF ECOSYSTEMS AND ENVIRONMENTS

1

WATER QUALITY MONITORING AND MANAGEMENT FOR DOMESTIC USE AND AGRICULTURE PRODUCTION IN COASTAL IRRIGATION SYSTEMS IN THE RED RIVER DELTA, VIETNAM

Nguyen Tung Phong

Vietnam Academy for Water Resources, Hanoi 100000, Vietnam

Email: phongicd@gmail.com

Ha Hai Duong, Nguyen Duc Phong

Institute for Water and Environment

QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VA CẤP NƯỚC SINH HOẠT TRONG CÁC HỆ THỐNG THỦY LỢI VEN BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, VIỆT NAM

Nguyễn Tùng Phong

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Email: phongicd@gmail.com

Hà Hải Dương, Nguyễn Đức Phong

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

 

 

2

WATER MANAGEMENT EXPERIENCE AT PADDY IN RED RIVER DELTA, WATER SAVING, REDUCE GHGS, EXTEND THE RESEARCH RESULT TO APPLY TECHNICAL ASSISTANT IN NORTH CENTRAL

Le Xuan Quang, Tran Hung, Pham Dinh Kien, Le The Hieu

Institute for Water and Environment, Vietnam

Komatsu

Kitai Sekkei Company, Japan

Nguyen Dang Ha

Directorate of Water Resources, Vietnam

KINH NGHIỆM QUẢN LÝ NƯỚC RUỘNG LÚA TẠI VÙNG ĐBSH NHẰM TIẾT KIỆM NƯỚC, GIẢM KHÍ NHÀ KÍNH-nGHIÊN CỨU ÁP DỤNG KỸ THUẬT Ở MIỀN BẮC

Lê Xuân Quang, Trần Hưng, Phạm Đình Kiên, Lê Thế Hiếu

Viện Nước và Môi trường, Việt Nam

Komatsu

Công ty Kitai Sekkei, Nhật Bản

Nguyễn Đăng Hà

Tổng cục Thủy lợi, Việt Nam

 

 

3

EFFECTIVE COMMUNITY-BASED MANGROVE MANAGEMENT IN RESONPSE TO CLIMATE CHANGE FOR COASTAL AREAS IN MEKONG DELTA

Tran Chi Trung, Nguyen Hong Truong, Dinh Vu Thuy

Center for PIM

QUẢN LÝ RỪNG NGẬP MẶN HIỆU QUẢ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRONG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Trần Chí Trung, Đinh Vũ Thùy, Nguyễn Hồng Trường

Trung tâm PIM-Viện KHTLVN

 

 

4

THE SOFT SOLUTION REDUCE EROSION, ACCRETION AND RESTORE MANGROVE FOREST IN THE COASTAL MEKONG DELTA: GEO-FEN-PHEN  CASE STUDY: HIEP THANH COASTTRA VINH PROVINCE

Le Van Tuan, Nguyen Thi Kim Thao, Hoang Thị Kim Anh

Institute of Coastal and Offshore Engineering, 658 Vovankiet Boulevard,

Hochiminh City, Viet Nam

Phan Manh Hung

Hydraulic Engineering Department, Delft University of Technology,

PO-box 5048, 2600, GA, Delft, the Netherlands

GIẢI PHÁP MỀM CHỐNG XÓI LỞ GÂY BỒI, TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN VEN BIỂN ĐBSCL: GEO-FEN-PHÊN MỘT ỨNG DỤNG CHO KHU VỰC VEN BIỂN HIỆP THẠNH, TRÀ VINH

Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thị Kim Thao, Hoàng Thị Kim Anh

Viện Kỹ thuật biển, 658 Võ Văn Kiệt, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phan Manh Hung

Bộ môn thủy lực, Đại học công nghệ Delft, PO-box 5048, 2600, GA,

Tp. Delft, Hà Lan

 

5

IMPROVEMENT OF PHYSIO-CHEMICAL PROPERTIES OF SANDY SOIL FOR SUSTAIN ABLE AGRICULTURE DEVELOPMENT IN COASTAL AREAS OF CENTRAL VIETNAM

Pham Thi Diep

Institute for Water resources Economics and Management;

Nguyen Thi Hang Nga,Tran Viet On

Thuyloi University

CẢI TẠO ĐẶC LÝ HÓA CỦA ĐẤT CÁT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VÙNG VEN BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Phạm Thị Diệp

Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi

Nguyễn Thị Hằng Nga, Trần Viết Ổn

Trường Đại học Thủy Lợi

 

6

EROSION - ACCRETION CYCLES ON THE WEST COAST OF CA MAU PROVINCE.

Mai Trong Luan, Nguyen Thi Thanh Loan, Hoang Thi Linh Giang

Institute of Ecology and Works Protection,
No. 267 Chua Boc, Dong Da, Hanoi, Vietnam

TÍNH CHU KỲ TRONG QUÁ TRÌNH SẠT LỞ, BỒI TỤ DẢI BỜ BIỂN PHÍA TÂY TỈNH CÀ MAU

Mai Trọng Luân, Nguyễn Thị Thanh Loan, Hoàng Thị Linh Giang1

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Số 267 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

 

 

7

R&D PROJECT VIWAT-MEKONG -RESEARCH ON INTEGRATED SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE MEKONG DELTA

H. Stolpe

Ruhr University of Bochum (RUB), Environmental Engineering and Ecology, Universitaetsstr. 150, 44780 Bochum, GERMANY

K. Broemme,, L. Ribbe

TH Köln - University of Applied Sciences, Institute for Technology
and Resources Management in the Tropics and Subtropics (ITT),
Betzdorfer Straße 2, 50679 Köln, GERMANY

N. Boersig, S. Norra

Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Environmental Mineralogy
and Environmental System Analysis, Kaiserstr. 12,
76131 Karlsruhe, GERMANY

K.-U. Rudolph, F. Nestmann, M. Zemann
Witten/Herdecke University, Institute for Environmental Technology
and Management gGmbH (IEEM), Alfred-Herrhausen-Str. 44,
58455 Witten, GERMANY

J. Zimmer, V.H.T. Duong

Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute for Water and River
 Basin Management, Kaiserstr. 12, 76131 Karlsruhe, GERMANY

Nghiên cỨU VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VIWAT-MEKONG - GIẢI PHÁP TỔNG HỢP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

H. Stolpe

Ruhr University of Bochum (RUB), Environmental Engineering and Ecology, Universitaetsstr. 150, 44780 Bochum, CHLB Đức

K. Broemme,, L. Ribbe

TH Köln - University of Applied Sciences, Institute for Technology
and Resources Management in the Tropics and Subtropics (ITT),
Betzdorfer Straße 2, 50679 Köln, CHLB Đức

N. Boersig, S. Norra

Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Environmental Mineralogy
and Environmental System Analysis, Kaiserstr. 12,
76131 Karlsruhe, CHLB Đức

K.-U. Rudolph, F. Nestmann, M. Zemann
Witten/Herdecke University, Institute for Environmental Technology
and Management gGmbH (IEEM), Alfred-Herrhausen-Str. 44,
58455 Witten, CHLB Đức

J. Zimmer, V.H.T. Duong

Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute for Water and River
 Basin Management, Kaiserstr. 12, 76131 Karlsruhe, CHLB Đức

 

 

8

ANALYSIS OF HYDRAULIC CHARACTERISTICS IN DRY SEASON OF TRUONG GIANG RIVER, QUANG NAM PROVINCE

Nguyen Quoc Huy, Mai Trong Hoang

Institute of Ecology and Works Protection, No. 267 Chua Boc,
Dong Da, Hanoi, Vietnam

Nguyen Dang Giap, Le The Cuong

Key Laboratory for River and Coastal Enginering, No. 1 alley
165 Chua Boc, Dong Da, Hanoi, Vietnam

PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM THỦY ĐỘNG LỰC HỌC SÔNG TRƯỜNG GIANG TỈNH QUẢNG NAM VÀO MÙA KHÔ

 

Nguyễn Quốc Huy, Mai Trọng Hoàng,

1 Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình,

Số 267 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Nguyễn Đăng Giáp, Lê Thế Cường

Phòng Thí nghiệm trọng điểm quốc gia về Động lực học sông biển,

Số 1 ngõ 165 đường Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

 

9

DESIGNING A FLOOD-RESILIENCE CITY TO DEAL WITH EXTREME RAINFALL

Chinaporn. Meechaiya, Nilardri Gupta,

Senaka Basnayake, Towashiraporn

Asian Disaster Preparedness Center (ADPC), 24th floor,

SM Tower, Bangkok, THAILAND

Farrukh Christe, Peeranan

Spatial Informatics Group (SIG), 2529 Yolanda Ct.,

Pleasanton, CA 94566, USA

THIẾT KẾ THÀNH PHỐ CHỐNG LŨ

ỨNG PHÓ VỚI MƯA CỰC ĐOAN

 

Chinaporn. Meechaiya, Nilardri Gupta,

Senaka Basnayake, Towashiraporn

Trung tâm Phòng chống Thiên tai (ADPC), 24th floor,

SM Tower, Bangkok, Thái Lan

Farrukh Christe, Peeranan

Spatial Informatics Group (SIG), 2529 Yolanda Ct.,

Pleasanton, CA 94566, Hoa Kỳ

 

10

INTEGRATED SANITATION APPROACH FOR URBAN DEVELOPMENT - CASE STUDY IN VIETNAM

Pham Thi Hai Yen

BORDA Vietnam, No 171 Tay Son str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam

hanoi@borda-sea.org

TIẾP CẬN VỆ SINH TỔNG HỢP ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI VIỆT NAM

 

Phạm Thị Hải Yến

BORDA Việt Nam, số 171 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

hanoi@borda-sea.org

 

11

DEVELOPMENT OF OPERATION AND MANAGEMENT SYSTEM FOR EFFICIENT IRRIGATION IN MYANMAR

Sai Wunna and Maung Maung Naing

 

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ PHỤC VỤ TƯỚI HIỆU QUẢ TẠI MYANMAR

 

Sai Wunna và Maung Maung Naing

 

12

IMPROVING WATER PRODUCTIVITY OF NATIONAL IRRIGATION SYSTEMS WITH UPGRADING WORKS FUNDED BY FOREIGN LENDING INSTITUTIONS IN LEYTE PROVINCE

Manuel L. Rañes,

National Irrigaiton Administration, Phillippine

 

CẢI THIỆN NĂNG SUẤT NƯỚC TRONG HỆ THỐNG THỦY LỢI QUỐC GIA BẰNG CHÍNH SÁCH CHO VAY QUỐC TẾ

ĐỂ NÂNG CẤP CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH TẠI TỈNH LEYTE

Manuel L. Rañes,

Tổng Cục Tưới tiêu Quốc gia Philippine

 

 

IV

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CONSTRUCTION OF IRRIGATION WORKS

1

STUDY HYDRODYNAMICS REGIME OF NHAT LE ESTUARY AND PROPOSE COUNTER MEASURES

Nguyen Thanh Hung, Vu Dinh Cuong

Phòng TNTĐQG về ĐLH sông biển, Viện KH Thuỷ Lợi Việt Nam

 

NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ THỦY ĐỘNG LỰC VÙNG CỬA SÔNG NHẬT LỆ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHỈNH TRỊ

Nguyễn Thanh Hùng, Vũ Đình Cương

Phòng TNTĐQG về ĐLH sông biển, Viện KH Thuỷ Lợi Việt Nam

 

2

STRUCTURAL APPROACHES TO MITIGATE DEBRIS FLOW AND LANDSLIDE AND POTENTIAL OF APPLYING COMBINED RIGID WIRE FRAME WITH DEFLECTIVE STEEL NET IN MOUNTAIN AREA OF VIETNAM

Pham Anh Tuan

 

GIẢI PHÁP CÔNG TRÌNH GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA LŨ BÙN ĐÁ, HẠN CHẾ SẠT LỞ ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG KẾT HỢP KẾT CẤU KHUNG THÉP VỚI LƯỚI SỢI THÉP MỀM TẠI KHU VỰC MIỀN NÚI VIỆT NAM

Phạm Anh Tuấn

 

 

3

THE REASION OF DEPOSITION/ EROSION AND PROPOSED SCIENCE AND TECHNOLOGY SOLUTIONS FOR THE STABILITY OF DAI ESTUARY OF QUANG NGAI PROVINCE

Truong Van Bon, Vu Van Ngoc, Vu Phuong Quynh

Key Laboratory of River and Coastal Engineering (KLORCE)

NGUYÊN NHÂN BỒI/XÓI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHCN NHẰM ỔN ĐỊNH CỬA ĐẠI TỈNH QUẢNG NGÃI

Trương Văn Bốn, Vũ Văn Ngọc, Vũ Phương Quỳnh

Phòng TNTĐ Quốc Gia về Động lực học Sông Biển

 

4

DETERMINING THE WATER ABSORBING LENGTH WHEN DISCHARGING FLOOD THROUGH CONSTRUCTING PERIOD STONE DAMS BY EXPERIMENT

Giang Thu, Nguyen Thanh Hung

Key Laboratory of River and Coastal Engineering (KLORCE)

Giangthu77@gmail.com

nthungpacific@gmail.com

XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀI THẤM HÚT QUA ĐẬP ĐÁ ĐỔ KHI XẢ LŨ THI CÔNG BẰNG THỰC NGHIỆM

 

Giang Thư , Nguyễn Thanh Hùng

Phòng TNTĐ Quốc Gia về Động lực học Sông Biển

Email: giangthu77@gmail.com; nthungpacific@gmail.com

 

5

RESEARCH ON THE AUTOMATIC ON-OFF SYSTEM OF FLIPPED CLAPLE VALVE GATES

Giang Thu, Nguyen Tien Hai, To Vinh Cuong

Nguyen Viet Hung, Nguyen Thanh Khoi

Key Laboratory of River and Coastal Engineering (KLORCE),
Email: giangthu77@gmail.com,
bahaitl@gmail.com

cuongtlct@gmail.com,

viethung240@gmail.com, khoihrc@gmail.com

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG ĐÓNG MỞ TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI CỬA VAN BẢN LẬT TRỤC ĐÁY

 

Giang Thu , Nguyen Tien Hai , To Vinh Cuong

Nguyen Viet Hung , Nguyen Thanh Khoi

Phòng TNTĐ Quốc Gia về Động lực học Sông Biển

Email: giangthu77@gmail.com, bahaitl@gmail.com

cuongtlct@gmail.com,

viethung240@gmail.com, khoihrc@gmail.com

 

 

6

NUMERICAL STUDY ON TIDAL WAVE CHARACTERISTICS IN THE FLAT SHELF CASE STUDY: MEKONG DELTAIC SHELF

Phan Manh Hung

Institute of Coastal and Offshore Engineering, Vietnam Academy for Water Resources, 658 Vovankiet Boulevard, Hochiminh City, Viet Nam.

Hydraulic Engineering Department, Delft University of Technology,
PO-box 5048, 2600, GA
, Delft, the Netherlands.

Le Van Tuan, Nguyen Thi Kim Thao

Institute of Coastal and Offshore Engineering, Vietnam Academy for Water Resources, 658 Vovankiet Boulevard, Hochiminh City, Viet Nam.

NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH SÓNG TRIỀU TRÊN VÙNG THỀM LỤC ĐỊA CÓ ĐỘ DỐC THOẢI VÙNG NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH: THỀM LỤC ĐỊA CHÂU THỔ MEKONG

 

Phan Mạnh Hùng

Institute of Coastal and Offshore Engineering, Vietnam Academy for Water Resources, 658 Vovankiet Boulevard, Hochiminh City, Viet Nam.

Hydraulic Engineering Department, Delft University of Technology,
PO-box 5048, 2600, GA, Delft, the Netherlands.

Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thị Kim Thảo

Institute of Coastal and Offshore Engineering, Vietnam Academy for Water Resources, 658 Vovankiet Boulevard, Hochiminh City, Viet Nam

 

7

CLIMATE RISK ASSESSMENT FOR INFRASTRUCTURES: AN APPLICATION FOR CAI LON - CAI BE SLUICE GATES IN THE MEKONG DELTA

Nguyen Duc Cong Hiep, Le Viet Minh, Do Duc Dung,

Southern Institute for Water Resources Planning (SIWRP)

Nguyen Thi Minh Ngoc,  Benjamin Hodick, Katharina Lotzen

German Cooperation Agency (GIZ), Email: hiepndc@yahoo.com

ĐÁNH GIÁ RỦI RO KHÍ HẬU CƠ SỞ HẠ TẦNG: ỨNG DỤNG CHO CỐNG CÁI LỚN-CÁI BÉ

Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

Nguyễn Đức Cộng Hiệp, Lê Việt Minh, Đỗ Đức Dũng

Viện quy hoạch tài nguyên nước miền Nam (SIWRP)

Nguyễn Thị Minh Ngọc, Benjamin Hodick, Katharina Lotzen

Cơ quan Hợp tác Đức (GIZ), Email: hiepndc@yahoo.com

 

8

SOIL PROPERTIES AND EFFECTS ON SEA DIKE INSTABILITY IN HAI HAU COAST, VIETNAM.

Toan, D. T., Yasuhara

Department of Geotechnics and Infrastructure,
VNU University of Science, Vietnam

K. and Tamura, M.

ICAS, Ibaraki University, 2-1-1 Mito, Ibaraki 310-8512, Japan

CÁC TÍNH CHẤT VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẤT ĐỐI VỚI SỰ MẤT ỔN ĐỊNH ĐÊN BIỂN TẠI BIỂN HẢI HẬU, VIỆT NAM

 

Toàn, D. T., Yasuhara