Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Chủ nhật 07/06/2020 10:14:50   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Lý lịch Khoa học các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 59 năm 2020 
 Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) 
 
  Các Tóm tắt kết quả NCKH  
Nghiên cứu đề xuất nối tiếp hạ lưu cống cải tiến vùng đồng bằng sông Cửu Long. CN ĐT/DA: ThS.Nguyễn Thanh Hải

Tên đề tài/dự án SXTN: Nghiên cứu đề xuất nối tiếp hạ lưu cống cải tiến vùng đồng bằng sông Cửu Long

Cấp quản lý /Tên chương trình: Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Thời gian bắt đầu/ kết thúc: Từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 12 năm 2009

Chủ nhiệm ĐT/DA: Nguyễn Thanh Hải

Đơn vị thực hiện: Phòng Thủy công – Thủy lực - Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam

Mục tiêu:

Mục tiêu chung:

+  Xác định được hình dạng nối tiếp hạ lưu cống cải tiến.

+  Góp phần nâng cao cơ sở khoa học công nghệ trong công tác tư vấn thiết kế.

Mục tiêu năm 2008:

+  Phản ánh thực trạng hoạt động của cống cải tiến, trong đó chú ý diễn biến xói lở hạ lưu cống.

+  Đề xuất nội dung nghiên cứu tiếp cho năm sau.

Mục tiêu năm 2009:

+  Phản ánh thực trạng hoạt động của cống cải tiến, trong đó chú ý diễn biến xói lở hạ lưu cống.

Đề xuất hình thức cấu tạo cống nghiên cứu.

Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu:

- Cách tiếp cận: (1) kế thừa: từ các công trình đã có; (2) thực tế: các cống cải tiến đã xây dựng vùng ĐBSCL; (3) tổng hợp và quản lý: Chuẩn hóa và hoàn thiện các quy chuẩn hướng dẫn về thiết kế.

- Phương pháp nghiên cứu: (1) thu thập, khảo sát, thống kê, tổng hợp, phân tích và dự báo từ tài liệu thực tế; (2) thực nghiệm: nghiên cứu thí nghiệm mô hình vật lý

- Kỹ thuật sẽ sử dụng: (1) Công cụ: các chương trình chuyên dụng chất lượng cao, kỹ thuật tin học tiên tiến; (2) Công nghệ: Thiết bị thí nghiệm mới tiên tiến trên thế giới, Kỹ thuật thi công mới và truyền thống; Vật liệu mới phù hợp điều kiện thực tiễn

Nội dung:

1. Thu thập bổ sung tài liệu, phân tích kết quả các đề tài nghiên cứu đã có:

+  Tổng quan điều kiện tự nhiên vùng nghiên cứu.

+  Thu thập, khảo sát về hiện trạng của các cống cải tiến vùng ĐBS

+  Thu thập kết quả nghiên cứu liên quan đến cống cải tiến.

2. Nghiên cứu thí nghiệm mô hình thủy lực :

- Đánh giá hiện trạng về diễn biến xói lở hạ lưu

+ Đánh giá diễn biến xói lở hạ lưu cống cải tiến.

+ Phân tích sơ bộ xác định  nguyên nhân cơ bản dẫn đến xói lở

+ Lựa chọn cống đặc trưng để xây dựng mô hình vật lý.

- Nghiên cứu thí nghiệm mô hình thủy lực:

+ Xây dựng mô hình vật lý cho cống đặc trưng đã lựa chọn ;

+ Nghiên cứu thí nghiệm tìm giải pháp nối tiếp hạ lưu phù hợp ;

+ Kiểm nghiệm kết quả nghiên cứu bằng thí nghiệm lòng mềm;

3.  Đề xuất hình thức, cấu tạo cống nghiên cứu trên cơ sở giải pháp nối tiếp hạ lưu cống hợp lý.         

4. Tổng hợp kết quả nghiên cứu, viết báo cáo tổng kết đề tài

 

Kết quả:

1. Kết quả đạt được:(1) Phạm vi thủy lực cống cải tiến làm việc an toàn; (2) hình thức nối tiếp hạ lưu cống cải tiến 1 khoang cửa và (3) đề xuất hình thức cấu tạo mới cho cống cải tiến 1 khoang cửa thành cống có 3 khoang cửa là có cơ sở khoa học và  mang tính cấp thiết trên thực tế.

2. Danh mục sản phẩm: Bảng số liệu thu thập, thực đo hiện trạng và trên mô hình; sơ đồ hình thức nối tiếp hạ lưu và bảo vệ hạ lưu cống cải tiến; Báo cáo tổng kết đề tài; 01 bài báo đăng tập san tuyển tập khoa học công nghệ Viện KHTL Việt Nam. So với các cống cải tiến tương tự trong nước tăng thêm phạm vi vận hành của các cống, xác định rõ phạm vi cần gia cố hạ lưu cống...v...v

3. Địa điểm: vùng đồng bằng sông Cửu Long.

4. Đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng kết quả đề tài vào thực tế về các mặt : Kinh tế: giảm thiệt hại các công trình công cộng, dân dụng vùng lân cận công trình và mức đầu tư sửa chữa nếu áp dụng đúng phạm vi làm việc của công trình;  Xã hội: ổn định trong vùng và liên vùng; Môi trường: giữ nguyên sinh thái vùng và liên vùng.  

5. Kiến nghị về những vấn đề cần nghiên cứu tiếp: (1)hoàn thiện các cống và hình thức tiêu năng phòng xói hạ lưu đã có; (2)hoàn chỉnh các quy trình, quy phạm thiết kế cống và quy trình vận hành hệ thống thủy lợi.  Phương thức chuyển giao kết quả vào thực tiễn: chọn địa điểm và cùng Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng mẫu một cống trước khi xây dựng đại trà.

Xuất bản phẩm: 01 bài báo đăng tập san tuyển tập khoa học công nghệ Viện KHTL Việt Nam

 
 
Các bài liên quan
 Nghiên cứu giải pháp tạo nguồn nước cho các huyện đảo phía Nam phục vụ các mục tiêu kinh tế xã hội. CN ĐT/DA: KS. Võ Văn Thanh (28/10/2010)
 Nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật để tính toán nhu cầu nước phục vụ phát triển bền vững thuỷ sản ĐBSCL. CN ĐT/DA: ThS. Nguyễn Đình Vượng (28/10/2010)
 Nghiên cứu diễn biến chất lượng bê tông trong môi trường chua phèn vùng đồng bằng sông Cửu Long. CN ĐT/DA: ThS. Khương Văn Huân (28/10/2010)
 Nghiên cứu và đề xuất chế độ nước thích hợp cho hồ rừng khu vực rừng tràm U Minh Thượng. CN ĐT/DA: Dương Công Chinh (28/10/2010)
 Nghiên cứu cải tiến cửa van clape trục dưới (kiểu cửa sập) tự động điều tiết nguồn nước ở Đồng bằng sông Cửu Long. CN/ĐT DA: ThS. Doãn Văn Huế (28/10/2010)
Thông báo
 Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHTLVN năm 2020 [29/04/2020]
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 [28/04/2020]
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) [24/04/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 72
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 42,353,981
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR