Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ hai 24/02/2020 20:48:47   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 57 năm 2019 
 Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ liên kết với ĐH Khoa học Ứng dụng TH Koln (CHLB Đức) 
 
  Các Tóm tắt kết quả NCKH  
Nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật để tính toán nhu cầu nước phục vụ phát triển bền vững thuỷ sản ĐBSCL. CN ĐT/DA: ThS. Nguyễn Đình Vượng

Tên đề tài/dự án SXTN: Nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật để tính toán nhu cầu nước phục vụ phát triển bền vững thuỷ sản ĐBSCL

Cấp quản lý /Tên chương trình: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Bộ Nông nghiệp & PTNT

Thời gian bắt đầu/ kết thúc: 1/2008 đến 12/2009

Chủ nhiệm ĐT/DA: ThS. Nguyễn Đình Vượng

Đơn vị thực hiện: