Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Chủ nhật 09/08/2020 13:15:42   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 60 năm 2020 
 Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 
  Phần mềm Quản lý KHCN  
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thực hiện các lớp đào tạo bồi dưỡng “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý an toàn đập”
 
 

Trên cơ sở nhu cầu của các Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên về Thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà nội từ ngày 01/5/2020 đến ngày 22/5/2020 Ban chuẩn bị Đào tạo Hòa lạc đã triển khai các lớp đào tạo bồi dưỡng về “ Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý an toàn đập” theo Quyết định số 3754/QĐ-BNN-TCCB cho 3 công ty:  TNHH MTV Thủy lợi sông Tích, công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy và công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội.

 

Tham gia giảng dạy các Khóa đào tạo trên là các nhà khoa học có uy tín của Viện Khoa học Thủy lợi Việt nam từ Viện Thủy Điện, Viện Thủy Công và đặc biệt là GS.TS Vũ Trọng Hồng – nguyên thứ trưởng Bộ Thủy lợi nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Học viên tham dự lớp học là các kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành Thủy lợi có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý vận hành hồ chứa và Hệ thống Thủy lợi.

Các lớp học diễn ra với tinh thần rất sôi nổi, các giảng viên và các học viên cùng nhau chia sẻ các thông tin và các kinh nghiệm thực tế khi triển khai các công việc liên quan đến vị trí việc làm. Kết thúc chương trình đào tạo, Viện đã trao chứng chỉ cho 59 học viên đạt tiêu chuẩn. Lãnh đạo các Công ty đều tham dự các buổi khai giảng và bế giảng các lớp học và đánh giá rất cao kết quả lớp học cũng như mong muốn trong thời gian tới sẽ hợp tác chặt chẽ với Viện khoa học Thủy lợi Việt nam trong công tác đào tạo nguồn nhân lực.

Theo Quyết định số 693/QĐ-BNN-TCCB ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Giao nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo vị trí việc làm trong lĩnh vực Thủy lợi và Phòng tránh thiên tai cho Viện Khoa học thủy Lợi Việt Nam, Ban Chuẩn bị đào tạo Hòa lạc đang tích cực triển khai các công việc liên quan đến công tác đào tạo như xác định nhu cầu, xây dựng chương trình tài liệu, đề xuất cơ chế chính sách liên quan đến đào tạo bồi dưỡng theo vị trí việc làm trong lĩnh vực Thủy lợi và Phòng chống Thiên tai.

Nhu cầu đào tạo theo vị trí việc làm trong ngành Thủy lợi theo Luật Thủy lợi năm 2017 đặc biệt theo nghị định 67 trong thời gian tới là rất lớn.

Hơn nữa sau khi Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về Quy định giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng nhân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ra đời thì hiện nay nhu cầu đào tạo của các Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên về Thủy lợi ngày một gia tăng.

Sau đây là một số hình ảnh của các lớp học nói trên:

Ảnh 1: Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích đọc phát biểu khai giảng khóa đào tạo

Ảnh 2. GS.TS Vũ Trọng Hồng giảng dạy tại Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích

Ảnh 3. PGS.TS Phạm Hùng đọc quyết định trao chứng chỉ cho các học viên Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích

Ảnh 4. GS.TS Vũ Trọng Hồng trao chứng chỉ cho các học viên tại Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích

Ảnh 5. Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đầu từ phát triển Thủy lợi Hà Nội phát biểu khai giảng khóa đào tạo

Ảnh  6. GS.TS Vũ Ttrọng Hồng cùng các học viên thuộc Công ty TNHH MTV Đầu từ phát triển Thủy lợi Hà Nội

Ảnh 7. TS Ngô Anh Quân, Viện phó Viện thủy công  giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm tại công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội

Ảnh 8. Học viên tham gia trao đổi bài giảng và chia sẻ kinh nghiệm làm việc