Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ năm 26/11/2020 17:18:04   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 62 năm 2020 
 Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Anh Tuấn 
 Thông tin luận án TSKT của NCS. Nguyễn Anh Tuấn 
 Thông tin luận án TSKT của NCS. Nguyễn Mạnh Trường 
 Hồ sơ các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 
 
  Đào tạo & Hợp tác quốc tế  
Thông tin luận án TSKT NCS. Nguyễn Hải Hà
 
 
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xây dựng đường bao tải trọng giới hạn của nền đập Xà lan vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. s: 958 02 02
 

Htên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hải Hà

Khóa đào tạo: 2011

Người hướng dẫn khoa học:

Thầy hướng dẫn1: GS. TS. Trần Đình Hòa

Thầy hướng dẫn 2: TS. Trần Văn Thái

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

1.    MUC TIÊUNGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN

Xây dựng được đường bao tải trọng giới hạn của đập Xà lan trên nền đất yếu chịu tải trọng phức hợp (đứng, ngang và mô men).

2.    ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Móng đập Xà lan đặt trên nền đất yếu (không xử lý) chịu tải trọng phức hợp gồm tải trọng đứng, ngang và mô men.

3.    GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Móng nông đặt trực tiếp trên nền đất yếu vùng ĐBSCL, đắp đất hai bên mang đối xứng và bỏ qua ảnh hưởng ma sát của thành bên. Tải trọng đứng nhỏ (V/V0 0,5 ) phù hợp với đặc điểm của móng đập Xà lan.

Chưa xét tới biến dạng lún và cố kết theo thời gian

4.    NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đã có những đóng góp mới như sau:

(1) Nghiên cứu tìm được được góc ma sát tiếp xúc của móng nông đặt trên nền đất yếu không xử lý, điển hình ở đồng bằng sông Cửu Long chịu tải trọng phức hợp đứng, ngang với V/V0 0,5.

(2) Phát triển được công cụ (một mô đun phần mềm) để xây dựng họ đường bao tải trọng giới hạn cho nền đập Xà Lan vùng đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ tính toán thiết kế sơ bộ và kiểm tra ổn định.

5.    Ý NGHĨA KHOA HỌC&THỰC TIỄN

Ý NGHĨA KHOA HỌC

Luận án là cơ sở khoa học để tính toán thiết kế đập Xà lanđảm bảo ổn định khi chịu đồng thời tải trọng đứng, ngang, mô men, từng bước hoàn thiện công nghệ xây dựng công trình ngăn sông bằng đập Xà lan, là công nghệ có hiệu quả kinh tế xã hội cao. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung thêm lý thuyết tính toán ổn định công trình trên nền đất yếu nói chung và đập Xà lannói riêng, cụ thể là:

Đưa ra phương pháp đánh giá ổn định đập Xà lan đặt trực tiếp trên nền đất yếu (không xử lý) chịu tác động đồng thời của tải trọng đứng, ngang và mô men.

Đưa ra đường bao tải trọng giới hạn của đập Xà lan với góc ma sát tiếp xúc làm cơ sở để soát xét TCVN 10398 : 2015 khi cần thiết.

Bổ sung cách tính tải trọng giới hạn trong vùng có V/V0 0,5 trước đây chấp nhận tính theo công thức H0=A.su.

Ý NGHĨA THỰC TIỄN

Dựa vào kết quả nghiên cứu kết nối phần mềm Abaqus để nhập liệu, tự động chia lưới, kết nối để phân tích và xử lý kết quả lập đường bao TTGH tiết kiệm nhiều thời gian và công sức trong thiết kế.

Ứng dụng kết quả này trong thiết kế ĐXL và các công trình tương tự một cách thuận lợi, dễ dàng.


THESIS INFORMATION

 

Thesis title: Research on building failure envelope of movable dam foundation in Mekong Delta 

Speciality: Hydraulic engineering

Code: 958 02 02

PhD Student: Nguyen Hai Ha

 

Academic year: 2011

Supervisor:

-          Prof. Dr. Tran Dinh Hoa

-          Dr. Tran Van Thai

At: Vietnam Academy for Water Resources

1.    RESEARCH PURPOSES

Constructing failure envelope of the movable dam on a soft clay soils subjected to combined loads (vertical loading, horizontal loading and moment).

2.    RESEARCH OBJECTS

Foundation of movable dam placed on soft soil (without treatment) that is subjected to combined loads including vertical loading, horizontal loading and moment

3.    RESEARCH SCOPES

Within the limits of this study, the author studies in scope as following:

The shallow foundation is placed directly on the soft clay soil in the Mekong Delta, covering the two side walls with symmetry and ignoring the friction effect of the two side walls. The low vertical loading is consistent with the characteristics of the dam foundation.

Not considering the settlement deformation and consolidation over time.

4.    NEW FINDINGS OF THE RESEARCH

(1) Find out contact friction angle of shallow foundation placed on natural soft soil, typically in the Mekong Delta with low vertical load (V/V0 0,5).

(2) Developed a tool (a software module) to build failure envelope of movable dam foundation in the Mekong Delta, serving preliminary design calculations and stable inspection.

5.    SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONTRIBUTION

SCIENTIFIC CONTRIBUTION

The scientific basis for calculating the design of the movable dam ensures stability subjected to vertical loading, horizontal loading, moment. The research results of the dissertation contribute to adding the theory of calculating the stability of construction on soft soil in general and in particular the dam.

·         Provide a method of stable assessment of movable dam placed directly on soft soil (untreated) subjected to vertical loading, horizontal loading and moment.

·         Provide failure envelope of movable dam foundation with the contact friction angle of 24.30 as a basis for reviewing Vietnamese standard TCVN 10398: 2015 if necessary.

·         Add the limit state method for calculating in the area previously accepted by the formula of ultimate horizontal bearing capacity: H0 = A.su.

PRACTICAL CONTRIBUTION

·         Based on the tool for Abaqus software to input data, automatically meshing, pre-processing to analyze and post-processing making failure envelope saves a lot of time and effort in design.

·         Applying this result in the design of movable and similar constructions in a convenient and easy way.


Xem chi tiết tại đây:

- Toàn văn Luận án (NCS. Nguyễn Hải Hà)

- Tóm tắt luận án (Tiếng Việt) (NCS. Nguyễn Hải Hà)

- Tóm tắt luận án (Tiếng Anh) (NCS. Nguyễn Hải Hà)  

 
 
Các bài liên quan
 Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Thảo (18/09/2019)
 Hồ sơ các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (29/08/2019)
 Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Công Oanh (24/08/2019)
 Thông tin luận án TSKT NCS. Nguyễn Thị Phương Thảo (05/08/2019)
 Thông tin luận án TSKT NCS. Nguyễn Công Oanh (17/06/2019)
Thông báo
 Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Mạnh Trường [20/11/2020]
 Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Anh Tuấn [10/11/2020]
 Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại HĐ GSCS Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam [29/07/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 81
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 46,264,544
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR