Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ tư 27/01/2021 08:25:29   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 
 Hội thảo khoa học công nghệ thường niên năm 2020 
 Lễ trao giấy chứng nhận và công bố quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư năm 2020 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 63 năm 2020 
 Kết quả xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020 tại CSGDĐH Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 
 
  Phần mềm Quản lý KHCN  
Thông tin luận án TSKT NCS. Tô Việt Thắng
 
 
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phân bổ nguồn nước và vận hành hợp lý hệ thống hồ chứa lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn trong mùa cạn. Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước.  s: 958 02 12
 

Htên nghiên cứu sinh: Tô Việt Thắng              

Khóa đào tạo: 2013

Người hướng dẫn khoa học:

Thầy hướng dẫn1: PGS. TS. Ngô Lê Long

Thầy hướng dẫn 2: PGS. TS. Nguyễn Tùng Phong

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

1.    MUC TIÊUNGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN

-          Xác lập được cơ sở khoa học phân bổ nguồn nước hợp lý hệ thống hồ chứa đáp ứng nhu cầu sử dụng nước lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn trong mùa cạn;

-          Đề xuất được phương án phối hợp vận hành hệ thống hồ chứa, đảm bảo hiệu quả kinh tế tổng hợp (cao nhất).

2.    NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

-          Xây dựng được cơ sở khoa học vận hành hệ thống hồ chứa trong phân bổ hợp lý nguồn nước lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn trong mùa cạn;

-           Bước đầu đề xuất được quy trình vận hành tối ưu hệ thống 04 hồ chứa lớn nhất trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn bao gồm  (hồ chứa A Vương, Sông Bung 4, Đăk Mi  4 và Sông Tranh 2) đảm bảo tối đa hóa điện lượng sản xuất từ các hồ chứa phát điện và hài hòa mục tiêu đáp ứng yêu cầu cấp nước hạ du;

3.    Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN

Ý nghĩa khoa học

Thông qua việc nghiên cứu kết hợp giữa mô hình mô phỏng và kỹ thuật tối ưu,luận án đã xác lập được cơ sở khoa học xác định chế độ vận hành phân bổ nguồn nước liên hồ chứa hợp lý nhằm hài hòa mục tiêu cấp nước và phát điện. Luận án đã đi sâu trong tính toán phối hợp vận hành hệ thống hồ chứa. Do đó, kết quả nghiên cứu của luận án sẽ xác lập được cơ sở khoa học phân bổ nguồn nước hợp lý hệ thống hồ chứa đáp ứng nhu cầu sử dụng nước lưu vực sông.

Ý nghĩa thực tiễn

Việc nghiên cứu chế độ phối hợp vận hành phân bổ hợp lý nguồn nước hệ thống hồ chứa lưu vực sông VGTB sẽ giúp cho việc điều hành của các cơ quan quản lý thuận tiện hơn nhằm vừa đảm bảo cung cấp nguồn nước cho các ngành kinh tế, sinh hoạt và dịch vụ trong mùa cạn ở lưu vực sông, vừa đảm bảo duy trì nhiệm vụ phát điện, đảm bảo hiệu quả kinh tế tổng hợp (cao nhất);góp phần bổ sung, điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông VGTB (Quy trình 1537).

 


THESIS INFORMATION

 Thesis title: Studying on allocation of water resources and rational operation of reservoirs system in Vu Gia – Thu Bon river basin in dry season

Speciality: Water resources engineering

Code: 958 02 12

PhD Student:  To Viet Thang             Academic year: 2013

Supervisor:

-          Assoc. Prof. Dr. Ngo Le Long

-          Assoc. Prof. Dr. Nguyen Tung Phong

At: Vietnam Academy for Water Resources

1.    OBJECTIVES OF RESEARCH OF THETHESIS

-          Establishing a scientific basis for rational water allocation of reservoir system to meet the needs of Vu Gia-Thu Bon river basin in dry season;

-          Propose a plan to coordinate the operation of the reservoir system, ensuring intergrated economic efficiency (highest).

2.    NEW CONTRIBUTIONS OF THETHESIS

-          Building a scientific basis for operating the reservoir system in rational allocation of Vu Gia-Thu Bon river basin water resources in the dry season;

-           Proposing the optimal operation rule of the four largest reservoirs in the Vu Gia-Thu Bon river basin, including (A Vuong, Song Bung 4, Dak Mi 4 and Song Tranh 2 reservoirs) to ensure maximum electricity production volume from power generation and harmonization target reservoirs to meet downstream water supply requirements;

3. SCIENTIFIC AND PRACTICAL MEANING OF THE THESIS

Scientific Meaning

Through the research combining the simulation model and the optimal technique, the thesis has established a scientific basis for determining the rational operation regime of inter-reservoir water distribution in order to harmonize the water supply and electricity generationgoals. The thesis has gone deep in the calculations of coordination of reservoir system operation. Therefore, the research results of the thesis will establish a scientific basis for rational allocation of water sources in the reservoir system to meet the demand of water users in the river basins.

Practical Meaning

The study of the coordination regime of rational allocation of water resources for the reservoirs system of the VGTB river basin will make the management of the gencies in more convenient to both ensure water supply for domestic, industries and services sectors in the dry season in the river basin, ensuring the maintenance of electricity generation tasks and the overall economic efficiency (the highest); contribute to supplementing and adjusting the inter-reservoir operating procedure in VGTB river basin (Procedure 1537).


Xem chi tiết tại đây:

- Toàn văn Luận án (NCS. Tô Việt Thắng)

- Tóm tắt luận án (Tiếng Việt) (NCS. Tô Việt Thắng)

- Tóm tắt luận án (Tiếng Anh) (NCS. Tô Việt Thắng) 

 

 
 
Thông báo
 Kết quả xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020 tại CSGDĐH Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam [29/12/2020]
 Bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020 [25/12/2020]
 Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Mạnh Trường [20/11/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 108
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 47,656,755
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR