Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ sáu 10/07/2020 14:06:25   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 60 năm 2020 
 Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 
  Tin hoạt động Viện  
Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ
 
 

Ngày 02/1/2019, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu mô hình và giải pháp thúc đẩy xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý hồ đập nhỏ vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên do PGS.TS. Trần Chí Trung - Trung tâm Quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân chủ nhiệm.

 

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu do PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam làm chủ tịch Hội đồng.

Dự buổi nghiệm thu còn có PGS.TS. Lê Thị Kim Cúc - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế và chuyên viên thuộc Tổng cục Thủy lợi.

Báo cáo trước Hội đồng, Chủ nhiệm Đề tài cho biết, công trình hồ đập nhỏ có vai trò quan trọng phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh ở vùng có điều kiện địa hình phức tạp như vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên và từ nhiều năm nay, các công trình này được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn của Nhà nước, cộng đồng, các thành phần kinh tế khác. Tuy nhiên, các hồ đập nhỏ có hiệu quả khai thác còn thấp, nhiều công trình đang bị xuống cấp, do vậy việc đầu tư cải tạo, nâng cấp và phát triển hồ đập nhỏ phục vụ nhu cầu đa dạng hóa nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh ở vùng này là yêu cầu bức thiết.

Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng công trình hồ đập nhỏ không hấp dẫn các nhà đầu tư như các lĩnh vực khác do xác suất rủi ro khá cao bởi sản xuất nông nghiệp phụ thuộc quá nhiều vào thiên nhiên, lượng vốn đầu tư lớn và thu hồi vốn chậm.

Để giải quyết vấn đề này, trong bối cảnh nguồn kinh phí của Nhà nước đầu tư cho dịch vụ công có hạn thì thực hiện xã hội hóa để huy động cộng đồng và các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng và quản lý hồ đập nhỏ là một trong những giải pháp khả thi, phù hợp với nhu cầu thực tế.

Các tổ chức thủy lợi cơ sở mặc dù đã và đang góp phần quan trọng để duy trì và phát huy hiệu quả của công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh phục vụ xây dựng nông thôn mới nhưng công tác quản lý hệ thống thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng chưa được quan tâm đúng mức nên hoạt động của các tổ chức thủy lợi cơ sở còn kém hiệu quả...

Do vậy, việc nghiên cứu mô hình và giải pháp thúc đẩy xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý hồ đập nhỏ vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên nhằm quản lý hiệu quả và bền vững công trình thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp và dân sinh theo chủ nhiệm là cần thiết và có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

Mục tiêu của Đề tài là đề xuất được mô hình xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý công trình hồ đập nhỏ để thực hiện chính sách đối tác công - tư trong lĩnh vực thủy lợi, nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi cho vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên; Đề xuất các cơ chế chính sách, giải pháp thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý hồ đập nhỏ vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Trên cơ sở mục tiêu của Đề tài, Chủ nhiệm đã triển khai một số nội dung chính: tổng quan về xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng thủy lợi; Điều tra, đánh giá đặc điểm xã hội, cộng đồng, tổ chức sản xuất và hiện trạng đầu tư xây dựng, quản lý khai thác hồ đập nhỏ vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên; Đề xuất mô hình xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý hồ đập nhỏ phù hợp cho vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên; Xây dựng thử nghiệm mô hình xã hội hóa quản lý hồ đập nhỏ; Đề xuất giải pháp khuyến khích thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý hồ đập nhỏ vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Qua quá trình triển khai các nội dung trên, Đề tài đã đạt được các kết quả chính đó là đánh giá được thực trạng đầu tư xây dựng và quản lý khai thác hồ đập nhỏ vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Đề xuất 05 mô hình xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý khai thác hồ đập nhỏ vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên đó là (1) mô hình cộng đồng đầu tư xây dựng ao hồ nhỏ; (2) Mô hình doanh nghiệp đầu tư công trình hồ chứa nhỏ; (3) Mô hình Nhà nước hỗ trợ đầu tư, cộng đồng tham gia đóng góp xây dựng hồ đập nhỏ; (4) Mô hình tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý khai thác công trình thủy lợi nhỏ, trong đó có công trình hồ đập nhỏ; (5) Mô hình cá nhân quản lý hồ đập nhỏ.

Từ kết quả nghiên cứu đề xuất các mô hình xã hội hóa, đề tài đã xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý hồ đập nhỏ cho vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Đề tài đã xây dựng 02 mô hình bao gồm mô hình hợp tã xã quản lý công trình thủy lợi trong đó có hồ đập nhỏ tại xã Liên Vũ - Lạc Thủy - Hòa Bình và mô hình tổ chức hợp tác dùng nước, mô hình cá nhân quản lý hồ đập nhỏ tại xã Hà Tam - Gia Lai. Các mô hình này đã phát huy sự tham gia, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người sử dụng nước thực hiện hiệu quả công tác quản lý khai thác hồ đập nhỏ.

Đề xuất được một số cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và quản lý khai thác hồ đập nhỏ vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên và một số cơ chế chính sách thành lập củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng trong đó có hồ đập nhỏ.

Cũng theo Chủ nhiệm Đề tài, kết quả nghiên cứu là cơ sở đóng góp xây dựng Chương 5 về quản lý khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng trong Thông tư 05 hướng dẫn một số điều của Luật Thủy lợi. 

Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kết luận: Đề tài đầy đủ về mặt số lượng, khối lượng, chủng loại các sản phẩm khoa học theo đề cương đã được duyệt, khối lượng thực hiện; Kết cấu logic, trình bày rõ ràng, số liệu chi tiết; Nội dung báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt phản ánh được các kết quả nghiên cứu của đề tài; Các phương pháp nghiên cứu phù hợp với đề tài nghiên cứu về thể chế, đảm bảo độ tin cậy cao; Các báo cáo đã phản ánh đầy đủ, toàn diện về xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý hồ đập nhỏ ở các vùng nghiên cứu; đã đề xuất đưa ra được mô hình và giải pháp hợp lý thúc đẩy xã hội hóa xây dựng và quản lý hồ đập nhỏ; Sổ tay hướng dẫn là tài liệu tham khảo có giá trị cho các tổ chức/cá nhân tham gia đầu tư quản lý, khai thác công trình thủy lợi và các cơ quan quản lý.

Chủ tịch Hội đồng yêu cầu Chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung nghiên cứu tổng quan; Làm rõ thực trạng chính sách liên quan đến vấn đề nghiên cứu của đề tài, tính vùng miền đối với mô hình và cơ chế thúc đẩy xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý hồ đập nhỏ, các điều kiện đảm bảo tính bền vững của các mô hình; Tổng hợp, đánh giá ưu, nhược điểm của các mô hình quản lý, mô hình xã hội hóa đầu tư và quản lý, khai thác hồ đập nhỏ cũng như quy mô của hồ đập nhỏ; xem xét danh mục tài liệu tham khảo...

 

 
 
Các bài liên quan
 Hội nghị tổng kết công tác 2018 - Kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên (02/01/2019)
 Làm việc với Đoàn công tác KOICA (26/12/2018)
 Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia KHCN-TB.14C/13-18 (24/12/2018)
 Hội thảo giữa kỳ Dự án Quỹ Việt Bỉ "Xây dựng, đào tạo, chuyển giao công cụ thiết lập bản đồ ngập lũ khu vực ven biển miền Trung bằng ArcGIS và Mô hình thủy văn" (22/12/2018)
 Gặp mặt thân mật nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân 22/12 (22/12/2018)
Thông báo
 Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHTLVN năm 2020 [29/04/2020]
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 [28/04/2020]
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) [24/04/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 211
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 43,003,490
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR