Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ năm 16/07/2020 06:51:45   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 60 năm 2020 
 Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 
  Tin hoạt động Viện  
Họp thẩm định đề án "Đổi mới tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của "Viện Nước tưới tiêu và Môi trường”
 
 

Chiều ngày 15/5, tại Hà Nội, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi họp thẩm định đề án "Đổi mới tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị "Viện Nước tưới tiêu và Môi trường”

 

Đây là buổi họp thẩm định đầu tiên và Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường cũng là đơn vị đầu tiên trong các đơn vị trực thuộc Viện báo cáo Đề án. Với ý nghĩa và tầm quan trọng này, Ban chỉ đạo đã có thống nhất chung đó là các đơn vị trực thuộc sẽ tham dự, trao đổi, thảo luận, đúc rút kinh nghiệm trong việc xây dựng Đề án của đơn vị mình cũng như tăng hiệu quả trong buổi thẩm định Đề án của các đơn vị sau này.

Buổi họp được tổ chức trực tuyến tại 03 điểm cầu Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam và Viện Khoa học Thủy lợi Miền Trung và Tây Nguyên.

Trưởng Ban Tổ chức Hành chính PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh phát biểu, tuyên bố lý do và công bố quyết định của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc thành lập Tổ thẩm định Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, đổi mới cơ chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị

Tham dự buổi họp thẩm định Đề án có PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện - Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án; GS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Giám đốc Viện - Thành viên Ban chỉ đạo; PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện - Thành viên Ban chỉ đạo - Viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường; Ban chỉ đạo xây dựng Đề án; Tổ thẩm định; lãnh đạo các Ban chức năng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện và các cán bộ trực tiếp tham gia xây dựng Đề án của Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

Phát biểu tại buổi họp, PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt  - Giám đốc Viện - Trưởng Ban chỉ đạo Đề án - Tổ trưởng Tổ thẩm định cho Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường đã phổ biến nội dung cuộc họp của Ban chỉ đạo.

Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, đổi mới cơ chế, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị xây dựng cần phải đúng mục tiêu đó là nâng cao hiệu quả hoạt động; giảm biên chế, giảm đầu mối; tăng cường bám sát yêu cầu của xã hội, doanh nghiệp;tăng cường liên doanh, liên kết; cần làm từ dễ, đơn giản trước; cái khó đưa vào kế hoạch thực hiện dần và phải quyết liệt; tất cả các đơn vị cần phải bám sát chức năng nhiệm vụ và chiến lược hiện tại của đơn vị mình đề xây dựng Đề án.

Tại buổi họp, thay mặt cho Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện kiêm Viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu Môi trường đã báo cáo Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị bao gồm sự cấp thiết và cơ sở pháp lý; thực trạng tổ chức hoạt động; mục tiêu, yêu cầu, quan điểm; giải pháp và phương án kiện toàn tổ chức, tinh giảm biên chế, đổi mới hoạt động. Trong đó đưa ra 06 nhiệm vụ trọng tâm của Viện đó là Quản lý hạn hán và xâm nhập mặn tổng hợp lồng ghép với quản lý tổng hợp TNN bền vững theo lưu vực sông trong điều kiện biến đổi khí hậu; Thủy lợi phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác; Bảo vệ Môi trường, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi gắn với xây dựng nông thôn mới; Thủy lợi phục vụ Thủy sản; Phát triển Cơ sở hạ tầng thủy lợi nông thôn, thủy lợi nội đồng gắn với xây dựng nông thôn mới; Thể chế, chính sách. Bên cạnh đó, báo cáo cũng đưa ra một số phương án kiện toàn tổ chức bộ máy, phương án đổi mới cơ chế hoạt động cũng như phương án tinh giảm biên chế...

Toàn cảnh buổi họp

Theo GS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Giám đốc Viện đây chính là cơ hội để các đơn vị rà soát, sắp xếp lại để tổ chức hoạt động đơn vị được tốt nhất. Các đơn vị xây dựng đề án cần đưa ra số liệu cụ thể, chính xác, cần kiên trì theo phương án đã xác định và lựa chọn.

“Quan trọng nhất đó là sắp xếp lại tổ chức, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ chuyên môn thực tế của đơn vị sắp xếp lại đơn vị của mình theo hướng phát triển mới, hiệu quả hơn, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên, giảm đầu mối và giảm các chi phí không cần thiết; các đơn vị cấp dưới thành đơn vị chuyên môn sâu của Viện, không nên nhỏ quá cũng không nên lớn quá mà làm thế nào để phát huy chuyên môn thành mũi nhọn thật sự của đơn vị”, Phó Giám đốc Viện nói.

Phó Giám đốc Viện cho rằng sắp xếp lại tổ chức cần theo quan điểm con người phải theo tổ chức, tổ chức không nên theo con người.

“Các đơn vị nhận thấy theo chức năng nhiệm vụ của mình cần phải hình thành tổ chức nào, trung tâm nào, phòng nào… trong giai đoạn sắp tới cần mạnh dạn sắp xếp, có thể con người đang yếu nhưng có thể đào tạo được còn ngược lại nếu chỉ nhìn vào con người từ đó thành lập các đơn vị phù hợp với con người đấy thì đơn vị sẽ không bao giờ phát triển được”, Phó Giám đốc Viện nêu quan điểm.

Cũng về vấn đề sắp xếp lại tổ chức, Phó Giám đốc Viện đưa ra gợi ý là cần hình thành các khối nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực thủy lợi và cần có khối hoạt động về chuyển giao công nghệ, tư vấn, dịch vụ; bên cạnh các Phòng, Trung tâm nghiên cứu có thể thành lập Trung tâm nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ và giao tự chủ hoàn toàn.

Phó Giám đốc Viện cũng đề nghị Ban chỉ đạo Đề án, các Tổ thẩm định cần xem xét, rà soát các đơn vị tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ, tránh xảy ra tranh chấp về dịch vụ công.

Kết luận tại buổi họp thẩm định Đề án, PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Giám đốc Viện - Trưởng Ban chỉ đạo Đề án - Tổ trưởng Tổ thẩm định cho Đề án của Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường đã biểu dương và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường.

Đối với phương án kiện toàn lại, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu Viện cần chi tiết và cụ thể hơn phương án liên doanh liên kết, đổi mới cơ chế hoạt động; cần dựa theo thế mạnh và kinh nghiệm sẵn có cần chi tiết hơn sản phẩm trọng tâm của đơn vị mình và một số chỉ tiêu cũng cần cụ thể hóa hơn nữa.

Về danh mục sự nghiệp công, Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam cần cụ thể hóa dùng dịch vụ công của đơn vị mình như các Viện vùng nên dùng dịch vụ công trong vùng hay như Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường vừa là Viện vùng, vừa là Viện chuyên đề cần căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình để tránh chồng chéo.

Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị Ban Tổ chức Hành chính rà soát lại vấn đề kiêm nhiệm của các đơn vị trong Viện trên cơ sở các đơn vị báo cáo lên.

Bên cạnh việc xây dựng đề án, các đơn vị cần phải song song làm công tác tuyên truyền, tư tưởng tới cán bộ công nhân viên một cách thường xuyên và rộng rãi hơn, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án yêu cầu.

Ngoài ra, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án cũng lưu ý các đơn vị tiếp theo cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, quyển Đề án, Dự thảo tờ trình, tờ trình, các biên bản họp (biên bản họp Đảng ủy, biên bản họp lãnh đạo, biên bản họp với cán bộ công nhân viên…..). Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam sẽ tiếp tục nắm bắt thông tin mới nhất theo sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và truyền đạt cho các đơn vị thành viên trong Viện.

Trong các ngày tiếp theo, lần lượt các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam sẽ báo cáo Đề án của đơn vị mình trước Ban chỉ đạo Đề án và Tổ thẩm định.

 
 
Các bài liên quan
 Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 (24/04/2018)
 Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có thêm 07 Tân Phó Giáo sư năm 2017 (13/04/2018)
 Ứng dụng công nghệ giám sát và dự báo hạn hán trong công tác quản lý, ứng phó với khô hạn ở Việt Nam (10/04/2018)
 Tập huấn về kỹ năng viết bài báo khoa học và bài báo đăng trên Tạp chí quốc tế (10/04/2018)
 Tăng cường hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực thủy văn và lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long (04/04/2018)
Thông báo
 Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHTLVN năm 2020 [29/04/2020]
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 [28/04/2020]
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) [24/04/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 120
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 43,125,680
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR