Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Chủ nhật 09/08/2020 12:07:22   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 60 năm 2020 
 Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 
  Những Công nghệ nổi bật của Viện  
Hệ thống GIS quản lý sản xuất lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

Công nghệ: Hệ thống GIS quản lý sản xuất lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Xuất xứ

Hệ thống GIS quản lý sản xuất lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long được Trung tâm Công nghệ phần mềm Thuỷ lợi nghiên cứu, xây dựng trong khuôn khổ đề tài khoa học công nghệ cấp bộ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS vào quản lý sản xuất lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long”

Quá trình nghiên cứu

Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS vào quản lý sản xuất lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long” bắt đầu được thực hiện từ tháng 1 năm 2011. Thời hạn kết thúc đề tài là tháng 12 năm 2013. Hết năm 2011, Trung tâm Công nghệ phần mềm Thuỷ lợi đã xây dựng xong hợp phần quản lý số liệu về sản xuất lúa và triển khai ứng dụng cho Sở NN&PTNT tỉnh An Giang bắt đầu từ tháng 1 năm 2012.

Năm 2012, được sự chấp thuận của Vụ KHCN&MT thuộc Bộ NN&PTNT, Trung tâm tập trung nghiên cứu cách tiếp cận mới để sử dụng ảnh viễn thám đa phổ miễn phí MODIS vào việc theo dõi sản xuất lúa. Kết quả của một năm nghiên cứu là hệ thống thuật toán và phần mềm phân tích chỉ số thực vật được chiết xuất từ ảnh MODIS để nhận biết lúa trên mặt đất, xây dựng bản đồ lúa, tính diện tích gieo cấy. Nhờ đó có thể theo dõi được quá trình xuống giồng trên từng thửa ruộng, theo dõi sức khoẻ lúa, dự tính thời điểm thu hoạch. Kết quả nghiên cứu được phần mềm hoá và tích hợp vào hệ thống GIS quản lý sản xuất lúa. Như vậy, hiện nay hệ thống GIS quản lý sản xuất lúa ở vùng đồng bằng sông Cửa Long cứ 8 ngày một lần cung cấp cho người dùng bản đồ lúa của khu vực - kết quả phân tích ảnh MODIS miễn phí và kết quả tính diện tích lúa độc lập với số liệu cập nhật từ các địa phương.

Trong năm 2013, Trung tâm sẽ nghiên cứu tin học hoá công tác dự tính, dự báo năng suất và sản lượng lúa của vùng đồng bằng sông Cửu Long căn cứ vào số liệu cập nhật từ các địa phương và căn cứ vào kết quả phân tích ảnh MODIS.

Các chức năng chính

- Hệ thống được xây dựng theo mô hình WebGIS, cho phép cập nhật và lưu trữ số liệu về tiến độ gieo cấy lúa, hiện trạng sức khoẻ lúa, tình hình sâu bệnh, chế độ tưới tiêu, tình hình hạn hán, ngập úng, ngập mặn, tiến độ thu hoạch… cho từng thửa ruộng, từng cánh đồng hoặc theo lãnh thổ xã tuỳ theo yêu cầu ứng dụng của mỗi địa phương. Người dùng đăng nhập vào hệ thống thông qua mạng Internet, kích hoạt vào thửa ruộng, cánh đồng hay lãnh thổ xã trên bản đồ mà mình muốn cập nhật thông tin, hệ thống sẽ tạo lập giao diện tương ứng cho phép người dùng cập nhật các loại thông tin nói trên.

- Căn cứ vào các thông tin được cập nhật thiết lập các loại báo cáo về tình hình sản xuất lúa:

+  Báo cáo về tiến độ sản xuất theo mẫu biểu của Cục Trồng trọt;
báo cáo tiến độ xuống giống, cơ cấu giống trong vụ cho một xã, một huyện, cả tỉnh, cả vùng;

+ Báo cáo về hiện trạng sức khoẻ của lúa;

+ Báo cáo về tình hình dịch hại;

+ Báo cáo về tình hình thiên tai;

+ Báo cáo về tiến độ thu hoạch.

- Xây dựng các loại biểu đồ diễn biến về tình hình sản xuất lúa cho một xã, một huyện, cả tỉnh, cả vùng:

+ Biểu đồ so sánh diện tích xuống giống cùng kỳ trong các năm;

+ Biểu đồ so sánh tiến độ thu hoạch cùng kỳ trong các năm;

+ Biểu đồ so sánh sản lượng lúa thu hoạch được trong các vụ, các năm;

+ Biểu đồ diễn biến mật độ các loại sâu, tỷ lệ các loại bệnh, diện tích lúa bị nhiễm sâu, bệnh.

-  Xây dựng các loại bản đồ hiện trạng:

+ Bản đồ cơ cấu giống lúa trong vụ;

+ Bản đồ sức khoẻ lúa;

+ Bản đồ phân bố nguồn nước tưới;

+ Bản đồ lúa bị nhiễm sâu, bệnh;

+ Bản đồ năng suất lúa.

- Với cách tiếp cận hoàn toàn mới, hệ thống sử dụng ảnh MODIS để xây dựng bản đồ lúa theo thời gian gần thực với tần suất 8 ngày một bản đồ. Qua đó, người dùng có thể nắm bắt:

+ Tiến độ xuống giống (với độ trễ 8-15 ngày);

+ Diện tích gieo cấy trong vụ với độ chính xác 95-98% cho các khu vực chuyên lúa và 90-95% cho các khu vực lúa lẫn màu;

+ Sức khoẻ lúa;

+ Dự đoán tiến độ thu hoạch.

- Dự báo năng suất và sản lượng lúa (dự kiến sẽ có vào cuối năm 2013).


Bản đồ đất lúa tỉnh An Giang trên hệ thống GIS quản lý sản xuất lúa

Bản đồ hiện trạng lúa của huyện Châu Thành tỉnh An Giang theo ảnh MODIS chụp

Kết quả dự báo năng suất lúa cho tỉnh An Giang theo phương pháp hệ chuyên gia

Kết quả giải đoán ảnh viễn thám theo chỉ số NVDI cho huyện Châu Phú, tỉnh An Giang ngày 01_04_2014

Quá trình hoàn thiện

Năm 2011 xây dựng hợp phần quản lý số liệu về sản xuất lúa và triển khai ứng dụng cho Sở NN&PTNT tỉnh An Giang.

Năm 2012 tích hợp các module quản lý bản đồ lúa - kết quả giải đoán ảnh MODIS.

Dự kiến 2013, hệ thống sẽ được tích hợp các module dự tính, dự báo năng suất và sản lượng lúa của vùng đồng bằng sông Cửu Long căn cứ vào số liệu cập nhật từ các địa phương và căn cứ vào kết quả phân tích ảnh MODIS.

Các lĩnh vực

- Sản xuất lúa (các Sở NN&PTNT, Bộ NN&PTNT);

- Kinh doanh, xuất khẩu gạo;

- Bảo hiểm nông nghiệp.

Ưu điểm

- Cho phép cập nhật, lưu trữ đầy đủ mọi thông tin liên quan đến sản xuất lúa, từ thông tin về tiến độ xuống giống, cơ cấu giống, tình hình sinh trưởng của lúa, tình hình hạn hán, ngập úng, xâm mặn, tình hình sâu bệnh, tiến độ thu hoạch. Số liệu có thể cập nhật cho từng thửa ruộng, cho từng cánh đồng hay số liệu tổng hợp cho cả xã tuỳ theo khả năng tổ chức cập nhật số liệu của từng địa phương.

- Cung cấp cho người dùng các loại báo cáo tổng hợp khác nhau về tình hình sản xuất lúa, từ báo cáo về tiến độ xuống giống trong ngày hay từ đầu vụ cho một xã, một huyện, cả tỉnh; báo cáo về cơ cấu giống; báo cáo về sức khoẻ lúa; báo cáo về tình hình thiên tai; báo cáo về tình hình sâu bệnh; báo cáo về tiến độ thu hoạch.

- Cung cấp cho người dùng các loại bản đồ hiện trạng phản ánh tình hình sản xuất lúa: bản đồ cơ cấu giống của từng vụ; bản đồ phân bố diện tích lúa bị nhiễm sâu bệnh của từng thời kỳ; bản đồ thiên tai của mỗi đợt thiên tai... Nói cách khác, hệ thống vừa cung cấp cho người dùng thông tin định lượng trong các báo cáo tổng hợp, vừa cung cấp cho người dùng thông tin định tính trên các loại bản đồ khác nhau về tình hình sản xuất lúa.

- Ưu điểm nổi bật của hệ thống là sử dụng ảnh MODIS miễn phí để xây dựng bản đồ lúa với độ chính xác cao, cung cấp cho người dùng cứ 8 ngày một bản đồ phản ánh hiện trạng lúa trên thực địa cùng với số liệu tính diện tích lúa theo ảnh, độc lập với số liệu báo cáo của các địa phương.

Hệ thống sẽ được bổ sung thêm các module dự tính, dự báo năng suất và sản lượng lúa cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện tại, đây là hệ thống thông tin duy nhất trong nước và trong các nước trồng lúa có các tính năng nói trên.

Quy mô và địa chỉ đã ứng dụng

Ứng dụng cho An Giang từ tháng 1 năm 2012.

 

 
 
Các bài liên quan
 Công nghệ địa vật lý thăm dò tổ mối và ẩn họa (21/08/2017)
 Bơm hướng trục buồng xoắn HT3600-5 (26/06/2017)
 Hệ thống GIS quản lý công tác thuỷ lợi (20/06/2017)
 Hệ thống giám sát điều khiển, dự báo lũ và hỗ trợ điều hành hồ chứa theo thời gian thực (23/05/2017)
 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo Xyclon màng nước có áp dụng ống Venturi để nâng cao khả năng lọc bụi, khí thải góp phần làm sạch môi trường lại các làng nghề Việt Nam (21/04/2017)
Thông báo
 Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại HĐ GSCS Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam [29/07/2020]
 Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHTLVN năm 2020 [29/04/2020]
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 [28/04/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 105
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 43,704,609
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR