Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ hai 24/02/2020 22:24:24   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 57 năm 2019 
 Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ liên kết với ĐH Khoa học Ứng dụng TH Koln (CHLB Đức) 
 
  Các Tóm tắt kết quả NCKH  
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật tạo khu cư trú phát triển bền vững cho hệ thuỷ sinh vùng biển ven bờ Đồng Bằng sông Cửu Long (ven biển Hà Tiên tỉnh Kiên Giang. CN ĐT/DA: PGS.TS. Lương Văn Thanh

Tên đề tài/dự án SXTN

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật tạo khu cư trú phát triển bền vững cho hệ thuỷ sinh vùng biển ven bờ Đồng Bằng sông Cửu Long (ven biển Hà Tiên tỉnh Kiên Giang).

Cấp quản lý /Tên chương trình

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

thuộc chương trình Khoa Học và Công nghệ

Thời gian bắt đầu/ kết thúc

Từ tháng 1/2009 đến tháng 12/2010

Chủ nhiệm ĐT/DA

PGS.TS. Lương Văn Thanh – Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Biển

Đơn vị thực hiện

Phòng NC Môi trường và BĐKH – Viện Kỹ thuật Biển

Điện thoại/ Email của chủ nhiệm

Điện thoại:0913.925.695

Email: thanhluong56@yahoo.com

Mục tiêu

 

 

Nêu mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể (theo đề cương được duyệt )

-      Đề xuất các giải pháp kỹ thuật xác định được mô hình khu cư trú phát triển bền vững cho hệ thủy sinh vùng biển ven bờ Hà Tiên.

-      Đề xuất, lựa chọn mô hình thích hợp khu cư trú cho các loài thủy sinh biển ven bờ nhằm bảo tồn và phát triển đa dạng cho các loài thủy sinh theo hướng phát triển bền vững với môi trường.

-      Thiết kế mô hình đã được lựa chọn.

Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

Cách tiếp cận:

1.    Cách tiếp cận dựa trên chủ trương, định hướng quy hoạch vùng của Nhà nước, của ngành và quy hoạch sử dụng tài nguyên của địa phương.

2.    Cách tiếp cận theo khoa học ứng dụng kết hợp ý kiến chuyên gia.

3.    Tiếp cận theo hướng tự nghiên cứu của nhóm thực hiện và cơ quan chủ trì thực hiện bao gồm công tác đo đạc, phân tích đánh giá số liệu từ đó đề xuất các giải pháp hợp.

Phương pháp nghiên cứu:

1.    Phương pháp thu thập và hội biên số liệu.

2.    Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa.

3.    Phương pháp dùng ảnh vệ tinh sơ bộ phỏng đoán xác định được tính đa dạng sinh học của các hệ thủy sinh trong khu vực nghiên cứu.

4.    Phương pháp thu thập mẫu nước (phân tích các chỉ tiêu lý hoá, thuỷ sinh, vi sinh vật trong nước).

5.    Đánh giá tính đa dạng sinh học về thành phần loài của các thành phần thủy sinh vật sinh sống ven khu vực nghiên cứu.

6.    Phương pháp chuyên gia và chập bản đồ.

Nội dung

 

Điều tra, thu thập tài liệu

-      Điều tra điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, khảo sát thực địa.

-      Thu thập các tài liệu về hiện trạng môi trường trong khu vực.

-      Các tài liệu về dân sinh kinh tế, xã hội.

-      Tài liệu về tình hình khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản ven bờ khu vực Hà Tiên.

-      Tài liệu về khí tượng thủy văn, dòng chảy và những tài liệu về độ đục, mực nước vùng nghiên cứu

-      Các tài liệu, dữ liệu có liên quan khác trong vùng phục vụ cho thực hiện đề tài.

Khảo sát, đo đạc ngoài hiện trường

-      Khảo sát hiện trường toàn bộ khu vực nghiên cứu và tại các vị trí tiềm năng nhằm xác định khu vực có thể xây dựng khu cư trú.

-      Đo đạc và thu mẫu nước khu vực nghiên cứu và các vùng lân cận.

-      Thu thập mẫu vật mang về phòng thí nghiệm phân tích kết quả chất lượng nước.

 

Công tác nội nghiệp

-      Công tác phân tích trong phòng.

-      Xử lý số liệu.

-      Xây dựng báo cáo.

Kết quả

1.   Tóm tắt các kết quả thực hiện chính, nêu rõ những kết quả KHCN mới.

-      Các số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, khí tượng, thủy văn vùng nghiên cứu.

-      Kết quả hiện trạng môi trường nước vùng nghiên cứu.

-      Đề xuất các giải pháp xây dựng khu cư trú.

-      Đề xuất các vị trí có khả năng xây dựng khu cư trú nhân tạo tại khu vực ven biển Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang thuộc ĐBSCL.

-      Thiết kế sơ bộ khu rạn nhân tạo làm khu cư trú cho các loài sinh vật biển tại vùng ven biển Hà Tiên.

2.  Danh mục sản phẩm:

-      Báo tóm tắt đề tài.

-      Báo cáo tổng hợp đề tài.

3.   Địa điểm, quy mô, thời gian ứng dụng kết quả của đề tài:

-      Khu vực ven biển Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Khoảng 135ha diện tích đáy biển.

4.   Đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng kết quả đề tài vào thực tế về các mặt : Kinh tế, Xã hội, Môi trường.

Kết quả của đề tài có ý nghĩa to lớn về kinh tế, xã hội, môi trường: có khả năng tạo các ngư trường đánh bắt ổn định; khôi phục và phát triển đa dạng hệ sinh thái dưới đáy biển; phát triển du lịch sinh thái; đặc biệt là tạo được các khu thí nghiệm sống cho các nhà khoa học.

5.   Kiến nghị về những vấn đề cần nghiên cứu tiếp, phương thức chuyển giao kết quả vào thực tiễn.

-      Tiếp tục thực hiện đề tài cho giai đoạn tiếp theo với phạm vi và quy mô lớn hơn.

-      Đối với các tỉnh ven biển cần rà soát và đánh giá lại hiện trạng, tiềm năng và nguồn lợi thủy hải sản hiện có, trên cơ sở xây dựng kế hoạch bảo vệ, bảo tồn, phục hồi và phát triển các nguồn lợi này bằng cách ứng dụng công nghệ xây dựng rạn nhân tạo.

-      Đối với cơ quan quản lý cần có chính sách phù hợp động viên sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân trong việc nghiên cứu phát triển các rạn nhân tạo.

Nhận xét của đơn vị tiếp nhận kết quả (nếu có)

- Tóm tắt ý kiến nhận xét đánh giá kết quả đề tài của các cơ quan chuyên môn và đơn vị tiếp nhận kết quả (trích dẫn tên, số hiệu văn bản nếu có).

Đề tài được thực hiện với số lượng chủng loại, khối lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu;  phương pháp nghiên cứu phù hợp; các chỉ tiêu và số liệu đo đạc đầy đủ, tin cậy, đảm bảo đúng qui trình, qui phạm và tiêu chuẩn hiện hành. (căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở ngày 18/12/2010).

Bằng độc quyền sáng chế hoặc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)

- Số hiện văn bản (nếu có)

 

 

Xuất bản phẩm

Liệt kê tên các ấn phẩm, bài báo, sách tham khảo ... xuất bản từ kết quả đề tài:

Bài báo khoa học – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Bài báo khoa học – Viện Kỹ thuật Biển

 
 
Các bài liên quan
 Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của đập đất có tính xói rửa trong xây dựng đập đất ở miền trung. CN ĐT/DA: GS.TS. Trần Thị Thanh (01/03/2012)
 Nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường của hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình và đề xuất các giải pháp duy trì dòng chảy môi trường phù hợp với các yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên nước. CN ĐT/DA: PGS.TS. Nguyễn Văn Hạnh (01/03/2012)
 Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng khai thác nguồn nước mặt đảo Phú Quốc phục vụ cấp nước sinh hoạt. CN ĐT/DA: ThS. Phạm Văn Tùng (01/03/2012)
 Nghiên cứu đề xuất kết cấu và biện pháp thi công chân công trình kè bảo vệ vùng bờ cửa sông ven biển chịu ảnh hưởng của thủy triều mạnh có xét đến biến đổi khí hậu nước biển dâng. CN ĐT/DA: ThS. Nguyễn Anh Tiến (01/03/2012)
 Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo, hướng dẫn lắp đặt và quản lý vận hành bơm thủy luân cải tiến phục vụ cấp nước cho các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. CN ĐT/DA: PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt (09/11/2011)
Thông báo
 Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ liên kết với ĐH Khoa học Ứng dụng TH Koln (CHLB Đức) [31/12/2019]
 Kết quả xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2019 tại CSGDĐH Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam [09/12/2019]
 Bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 [05/12/2019]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 172
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 40,026,461
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR