Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ hai 24/02/2020 21:57:51   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 57 năm 2019 
 Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ liên kết với ĐH Khoa học Ứng dụng TH Koln (CHLB Đức) 
 
  Các Tóm tắt kết quả NCKH  
Nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường của hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình và đề xuất các giải pháp duy trì dòng chảy môi trường phù hợp với các yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên nước. CN ĐT/DA: PGS.TS. Nguyễn Văn Hạnh

Tên đề tài/dự án SXTN

Nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường của hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình và đề xuất các giải pháp duy trì dòng chảy môi trường phù hợp với các yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên nước

Cấp quản lý /Tên chương trình

Mã số đề tài: KC.08.22/06-10

Thuộc: Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

Thời gian bắt đầu/ kết thúc

- Theo Hợp đồng Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số: 22/2008/HĐ-ĐTCT-KC.08/06-10 từ ngày 1 tháng 4 năm 2008 đến tháng 09 năm 2010.

Chủ nhiệm ĐT/DA

Họ và tên: Nguyễn Văn Hạnh

Ngày, tháng, năm sinh: 21/07/1959

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ

Đơn vị thực hiện

Tên tổ chức chủ trì đề tài: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

Điện thoại/ Email của chủ nhiệm

Điện thoại: Cơ quan: (04) 37618118Nhà riêng: (04) 35635454

                 Fax  (04) 37618155    E-Mail: nvhanh@vodic.vn         

Mục tiêu

 

 

 

1.1.         Xác định dòng chảy môi trường của hệ thống sông Hồng - Thái Bình đảm bảo cho sự phát triển bền vững tại hạ lưu của lưu vực nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể như sau:

-                        Duy trì dòng chảy đảm bảo cho sự sống của hệ thống sông.

-                        Đảm bảo khả năng tự làm sạch nguồn nước trong sông không bị ô nhiễm phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

-                        Đảm bảo khả năng tự làm sạch nguồn nước và số lượng nước cho các hệ thủy sinh phát triển.

-                        Đảm bảo cho hạ lưu hệ thống sông không bị xâm nhập mặn.

-                        Đảm bảo nguồn nước cho các ngành kinh tế xã hội khác như nông nghiệp, điện, giao thông thủy...

1.2.         Đề xuất các giải pháp duy trì dòng chảy môi trường phù hợp với các yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên nước với các nhóm giải pháp như sau:

-                        Giải pháp công trình như xây dựng các hồ chứa tăng khả năng trữ nước trong hệ thống sông sử dụng để đảm bảo dòng chảy môi trường trong mùa kiệt...

-                        Giải pháp phi công trình như rà soát và đề xuất qui trình vận hành hệ thống liên hồ chứa, đặc biệt là qui trình mùa kiệt đảm bảo cho dòng chảy môi trường.

-                        Giải pháp quản lý ô nhiễm bằng cách kiểm soát các nguồn thải vào hệ thống sông.

-                        Giải pháp về thể chế: Qui định về trách nhiệm của các cấp, ngành trong việc duy trì dòng chảy môi trường, bổ sung các nhiệm vụ đảm bảo dòng chảy môi trường cho các hồ trong hệ thống sông (các hồ Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà, Sơn La,...), ...

 

Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

- Tiếp cận kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đó.

- Tiếp cận thực tế.

- Tiếp cận từ các chính sách, định hướng, qui hoạch phát triển.

- Tiếp cận theo quan điểm hệ sinh thái.

- Tiếp cận từ cộng đồng.

- Tiếp cận tổng hợp đa ngành.

- Tiếp cận hệ thống.

- Tiếp cận các phương pháp và công cụ hiện đại trong nghiên cứu, tính toán.

- Tiếp cận từ các chuyên gia trong và ngoài nước.

Nội dung

 

 

 Nội dung 1: Tổng quan các nghiên cứu về xác định dòng chảy môi trường và các biện pháp duy trì dòng chảy môi trường

Nội dung 2: Nghiên cứu phương pháp luận xác định dòng chảy môi trường cho hệ thống sông Hồng-Thái Bình

Nội dung 3: Thu thập, khảo sát, cập nhật và xử lý dữ liệu liên quan đến đề tài

Nội dung 4: Xây dựng công cụ phục vụ tính toán đánh giá về dòng chảy môi trường cho hệ thống sông Hồng - Thái Bình

Nội dung 5: Nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường cho hệ thống sông Hồng - Thái Bình

Nội dung 6: Tính toán, đánh giá mức độ đảm bảo dòng chảy môi trường với hiện trạng các giải pháp quản lý nước trong lưu vực

Nội dung 7: Đề xuất các giải pháp duy trì dòng chảy môi trường của hệ thống sông Hồng - Thái Bình phù hợp với các yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên nước và môi trường của khu vực

Kết quả

- Tổng quan nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường và các biện pháp duy trì dòng chảy môi trường trên thế giới và Việt nam

- Xây dựng phương pháp luận phục vụ nghiên cứu dòng chảy môi trường hệ thống sông Hồng sông Thái bình

- Báo cáo kết quả: Thu thập, điều tra, khảo sát bổ xung, cập nhật và xử lí các dữ liệu địa hình, khí tượng thủy văn, chất lượng nước, đa dạng sinh học phục vụ xác định dòng chảy môi trường hệ thống sông Hồng - sông Thái bình

- Xây dựng công cụ phục vụ tính toán đánh giá về dòng chảy môi trường hệ thống sông Hồng sông Thái Bình

- Bộ các mô hình toán

- Xác định dòng chảy môi trường đến giai đoạn 2020 cho hệ thống sông Hồng - Thái Bình

- Nghiên cứu, tính toán, đánh giá mức độ đảm bảo dòng chảy môi trường với hiện trạng các giải pháp quản lý nước trong lưu vực

- Đề xuất các giải pháp duy trì dòng chảy môi trường của hệ thống sông Hồng - Thái Bình phù hợp với các yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên nước và môi trường của khu vực và xử lí thông tin của đề tài

- Báo cáo kết quả: Xây dựng phần mềm quản lý và khai thác cơ sơ dữ liệu

- Báo cáo: Tổng hợp khoa học kỹ thuật và báo cáo tóm tắt của đề tài

- Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu KC.08.22/06-10

 

Xuất bản phẩm

- Xác định giá trị lưu lượng xả cố định tối thiểu của hồ chứa Hòa Bình xuống hạ lưu duy trì dòng chảy, đảm bảo được sự sống của sông - Nguyễn Ngọc Bách, Bùi Thị Ngân - Tuyển tập Khoa học công nghệ 50 năm xây dựng và phát triển 1959-2009. năm 2009

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mô phỏng thủy lực một chiều trong tính toán điều tiết hồ chứa-Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Đức Diện- Tuyển tập Khoa học công nghệ 50 năm xây dựng và phát triển 1959-2009. năm 2009

- Nghiên cứu bài toán tối ưu cấp nước cho hệ thống sông Hồng khi hồ Sơn La đi vào hoạt động-Hà Ngọc Hiến, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Mạnh Chung - Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy lợi, tháng 12/2010

- Kết quả khảo sát thủy sinh vật sông Hồng – Thái Bình và đề xuất dòng chảy tối thiểu-Mai Đình Yên, Hồ Thanh Hải, Nguyễn Văn Hạnh-Tạp chí Hoạt động Khoa học công nghệ, Tháng 12.2010

- Xác định dòng chảy môi trường hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình-Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Ngọc Bách, Nguyễn Thị Ngọc Nhẫn và nnk- Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy lợi, tháng 12/2010

 

 
 
Các bài liên quan
 Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng khai thác nguồn nước mặt đảo Phú Quốc phục vụ cấp nước sinh hoạt. CN ĐT/DA: ThS. Phạm Văn Tùng (01/03/2012)
 Nghiên cứu đề xuất kết cấu và biện pháp thi công chân công trình kè bảo vệ vùng bờ cửa sông ven biển chịu ảnh hưởng của thủy triều mạnh có xét đến biến đổi khí hậu nước biển dâng. CN ĐT/DA: ThS. Nguyễn Anh Tiến (01/03/2012)
 Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo, hướng dẫn lắp đặt và quản lý vận hành bơm thủy luân cải tiến phục vụ cấp nước cho các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. CN ĐT/DA: PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt (09/11/2011)
 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành thiết bị tạo nước ngọt từ nước biển bằng năng lượng mặt trời dùng cho sinh hoạt của quân và dân trên đảo. CN ĐT/DA: Ths. Đỗ Anh Tuấn (09/11/2011)
 Nghiên cứu nâng cao mức độ chính xác của việc áp dụng hệ thống SCADA để nâng cao hiệu quả quản lý công trình thủy lợi. CN ĐT/DA: PGS.TS. Nguyễn Thế Quảng (09/11/2011)
Thông báo
 Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ liên kết với ĐH Khoa học Ứng dụng TH Koln (CHLB Đức) [31/12/2019]
 Kết quả xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2019 tại CSGDĐH Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam [09/12/2019]
 Bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 [05/12/2019]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 178
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 40,026,086
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR