Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ bảy 23/01/2021 09:00:25   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 
 Hội thảo khoa học công nghệ thường niên năm 2020 
 Lễ trao giấy chứng nhận và công bố quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư năm 2020 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 63 năm 2020 
 Kết quả xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020 tại CSGDĐH Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 
 
  TC-QC-ĐM  
TCVN 8300:2009 - Công trình thủy lợi - Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao

MỤC LỤC

Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1  Phạm vi áp dụng .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2  Thuật ngữ và định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

3  Tính toán thiết kế máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

3.1  Yêu cầu kỹ thuật của máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

3.2  Vật liệu sử dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

3.3  Xác định các thông số cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

3.4  Tính toán các thông số cơ bản. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

3.5  Lực đóng mở của xi lanh thuỷ lực . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

4  Yêu cầu kỹ thuật hệ thống xi lanh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

4.1  Yêu cầu kỹ thuật xi lanh thuỷ lực . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

4.2  Yêu cầu kỹ thuật hệ thống thuỷ lực  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

4.3  Yêu cầu kỹ thuật hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, tín hiệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

4.4 Chế tạo trục treo, chốt, giá đỡ và các phụ kiện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

4.5  Nghiệm thu tại nhà máy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

4.6  Sơn phủ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

4.7  Gắn nhãn và đánh dấu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

5   Vận chuyển và xếp kho  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

5.1  Vận chuyển . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

5.2   Bảo quản và xếp kho trước khi lắp đặt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

5.3  Lắp đặt thiết bị đóng mở cửa van kiểu xi lanh thuỷ lực  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

6  Yêu cầu kỹ thuật về nghiệm thu, bàn giao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

6.1  Nghiệm thu tĩnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

6.2  Nghiệm thu chạy thử không tải . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

6.3  Chạy thử có tải . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

6.4 Tiến hành các thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Phụ lục A (Quy định) Sơ đồ và ký hiệu dùng trong thiết kế, lắp đặt máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Phụ lục B (Tham khảo): Một số hư hỏng của máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực và các biện pháp khắc phục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Lời nói đầu

TCVN 8300 : 2009 được chuyển đổi từ 14 TCN 192 : 2006 theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 8300 : 2009 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.


T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A                                                TCVN 8300 : 2009


Công trình thủy lợi - Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực

 

- Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao

Hydraulics Structures - Hydraulic Operating Cylinder  - Technical requirements on designing, erection, acceptance, trasfer 

 

Phạm vi áp dụng

Thuật ngữ và định nghĩa

Tính toán thiết kế máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực

Yêu cầu kỹ thuật hệ thống xi lanh

Vận chuyển và xếp kho

Yêu cầu kỹ thuật về nghiệm thu, bàn giao

 

CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO

 

 
 
Các bài liên quan
 TCVN 8299:2009 - Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép (26/09/2011)
 TCVN 8298:2009 - Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép (26/09/2011)
 TCVN 8297:2009 - Công trình thủy lợi - Đập đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén (25/09/2011)
 TCXDVN 335:2005 - Công trình thủy điện Sơn La - Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật (24/09/2011)
 14 TCN 12-2002: Công trình thuỷ lợi – Xây và lát đá - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu (23/09/2011)
Thông báo
 Kết quả xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020 tại CSGDĐH Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam [29/12/2020]
 Bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020 [25/12/2020]
 Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Mạnh Trường [20/11/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 387
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 47,580,284
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR