Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ tư 20/01/2021 11:40:25   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 
 Hội thảo khoa học công nghệ thường niên năm 2020 
 Lễ trao giấy chứng nhận và công bố quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư năm 2020 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 63 năm 2020 
 Kết quả xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020 tại CSGDĐH Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 
 
  Tin Đoàn thanh niên  
Báo cáo tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giai đoạn 2007 - 2010 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2013

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH QUẬN ĐỐNG ĐA
ĐOÀN TNCSHCM VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM


 BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC ĐOÀN, PHONG TRÀO THANH NIÊN VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007 -2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2011-2013

 

PHẦN I - TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM NĂM 2007 -2010

1. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC ĐOÀN VIỆN KHOA HỌC THUỶ LỢI VIỆT NAM

Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 55/2008/QĐ-BNN ngày 24 tháng 4 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở sát nhập Viện Khoa học Thuỷ lợi với Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam và hình thành nên các đơn vị trực thuộc mới.

Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam là một đơn vị đầu nghành của cả nước về lĩnh vực nghiên cứu khoa học - Chuyển giao công nghệ Thuỷ lợi. Với hơn 1300 cán bộ, công nhân viên có trình độ và năng lực khoa học công nghệ cao cùng kinh nghiệm hơn 50 năm trong nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ, Viện đã vào đang đóng góp nhiều công sức trong thành tựu đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Trong đó, Đoàn thanh niên Viện là đội ngũ tiên phong, đóng góp nhiều sức lực, trí tuệ và nhiệt huyết tuổi trẻ cho các hoạt động chung của Viện.

Đoàn thanh niên Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 120/QĐ-ĐTN ngày 09/05/2009 của Quận Đoàn Đống Đa.

Về nguyên tắc tổ chức, Đoàn thanh niên Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam phải được hình thành trên cơ sở Đoàn thanh niên của các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi (cũ), Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam, Viện Kỹ thuật Biển. Tuy nhiên do đặc thù về tổ chức đến nay Đoàn Viện cơ bản dựa trên cơ sở các đơn vị thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi (cũ) nay đã được nâng lên thành các đơn vị mới và chưa sát nhập Đoàn Thanh niên Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam, Viện Kỹ thuật Biển.

Hiện Đoàn Viện có 588 đoàn viên, trong đó khối khu vực phía Bắc và miền Trung là 478 đoàn viên, Khối khu vực phía Nam là 110 đoàn viên, chiếm 44,62% số lượng cán bộ công nhân được phân bố trong 13 Liên chi đoàn và Chi đoàn trực thuộc khu vực phía Bắc và miền Trung, 2 đơn vị Đoàn Vịên KHTL Miền Nam và Viện Kỹ thụât Biển ở miền Nam. Đây là đội ngũ có trình độ khoa học công nghệ cao, được đào tạo bài bản, và liên tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện đạo đức, lối sống. Hiện nay Đoàn có 48 đồng chí là Đảng viên (chiếm 8,2%), 94,9% là trình độ đại học và trên đại học, còn lại 5,1% là công nhân, trình độ trung cấp, cao đẳng.

Ban chấp hành lâm thời hiện nay chính là Ban chấp hành Đoàn của Viện Khoa học Thuỷ lợi nhiệm kỳ 2007-2009.

1.1. Cơ hội và thuận lợi

Đoàn thanh niên Viện là đội ngũ cán bộ có trình độ cao, được hoạt động trong một môi trường khoa học công nghệ chuyên nghiệp, được sự giúp đỡ và đào tạo liên tục của các cán bộ khoa học đầu ngành nên đoàn viên Viện có nhiều điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thiện lối sống, đạo đức để trở thành những thanh niên trí thức hiện đại, để đáp ứng với những yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

Đoàn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, ủng hộ giúp đỡ hết sức của các Đảng uỷ, Ban giám đốc, lãnh đạo các đơn vị và các tổ chức của Viện trong công tác chuyên môn và các hoạt động đoàn thể. Trong xu thế phát triển chung của cả nước, Viện đang có những bước chuyển mình, mở rộng qui mô, nâng cao năng lực để trở thành một Viện khoa học lớn xứng tầm khu vực và thế giới. Đây cũng là điều kiện thụân lợi để đoàn viên thanh niên Viện tiếp tục phát huy những thế mạnh hiện có, đóng góp nhiều hơn nữa và sự nghiệp phát triển của Viện. Bên cạnh đó, một yếu tố không thể thiếu là sự quan tâm, chỉ đạo của Đoàn cấp trên – mà trực tiếp là quận Đoàn Đống Đa cũng đã tạo nhiều điều kiện để Đoàn Viện phát triển, hoà nhập với đội ngũ đoàn thanh niên Thủ đô.

Sự ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Đoàn thanh niên trong thời kỳ mới của Đảng và Nhà nước thể hiện qua các chủ trương, chính sách, giao nhiệm vụ, và tạo mọi cơ hội, điều kiện thụân lợi để Đoàn phát huy các thế mạnh thời đại là yếu tố vô cùng quan trọng đối với thanh niên cả nước nói chung và Viện Khoa học Thuỷ lợi nói riêng. Yếu tố này có tác động cổ vũ mạnh mẽ, thôi thúc mọi tầng lớp thanh niên tham gia, đóng góp sức mình vào việc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, chủ động sáng tạo, tự tin vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu cho quê hương.

Ban chấp hành lâm thời hiện nay chính là Ban chấp hành Đoàn của Viện Khoa học Thuỷ lợi nhiệm kỳ 2007-2009 với 11 đồng chí đã thông qua nhiều chương trình hành động, kế hoạch lớn nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đoàn viên thanh niên, tạo ra nhiều sân chơi thực thụ cho cán bộ trẻ trong cả chuyên môn lẫn các hoạt động đoàn thể khác. Đại hội cũng đã bầu ra được Ban chấp hành Đoàn Viện nhiệm kỳ mới – là những cá nhân xuất sắc trong phong trào đoàn cơ sở, có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm, nhiệt huyết đối với công tác Đoàn để lãnh đạo phòng trào Đoàn của Viện theo các yêu cầu nhiệm, vụ mà Đại hội đã đề ra.

1.2. Thách thức và khó khăn

- Về môi trường xã hội:

Bên cạnh những  thuận lợi trên là những thách thức không nhỏ từ yêu cầu thực tế đối với sự phát triển và hội nhập ngày càng cao, sự biến đổi mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực của xã hội theo các chiều hướng khác nhau, sự giao lưu, tiếp thu những luồng văn hoá mới trong đó có không ít những yếu tố tiêu cực, sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận xã hội…

Trước những yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với thế hệ trẻ cũng đặt ra cho đoàn viên thanh niên nhiệm vụ lớn, khó khăn hơn, đòi hỏi sự phấn đấu, cố gắng rèn luyện không mệt mỏi mới có thể đáp ứng được các yêu cầu xã hội đặt ra.

   - Về môi trường công tác:

Với số lượng 478 đoàn viên khu vực phía Bắc và miền Trung phân bố ở 13 Liên chi đoàn, chi đoàn cơ sở, trụ sở các đơn vị đóng lại ở trong một khu vực khá rộng; một số đơn vị đang đóng ở các địa phương xa Hà Nội như Hải Phòng, Việt Trì, Đà Nẵng; một số đơn vị có số đông đoàn viên tham gia các công trình ở những vùng sâu, vùng xa như các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long ... là một khó khăn cho việc tập hợp, quản lý đoàn viên.

Đội ngũ cán bộ đoàn là các cán bộ kiêm nhiệm, lại tham gia nhiều công tác chuyên môn, thường phải đi công tác nên việc tính liên tục trong công tác Đoàn phần nào bị hạn chế.

Cũng do đặc thù công việc và sự phân tán như trên nên việc phối hợp tham gia các hoạt động của Quận Đoàn cũng gặp nhiều khó khăn.

- Về lãnh đạo công tác Đoàn

Bên cạnh những sự ủng hộ về mặt chủ trương, đường lối trước các đề xuất của Đoàn, sự chỉ đạo, hỗ trợ của Đảng uỷ, Ban giám đốc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam cũng như nhiều đơn vị trực thuộc Viện chưa được thường xuyên, chưa được cụ thể hoá bằng các văn bản để làm cơ sở cho Đoàn triển khai các nhiệm vụ, hoạt động của mình cũng như gắn được trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn dẫn đến công tác Đoàn luôn bị động.


2. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

2.1. Công tác củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn

2.1.1. Tổ chức Ban chấp hành Đoàn Viện

Ngay sau kỳ Đại hội Đoàn Viện KHTL , Ban chấp hành đã hoàn thành hồ sơ Đại hội Đoàn Viện KHTL nhiệm kỳ 2007-2009 báo cáo đảng uỷ, Ban lãnh đạo Viện và gửi lên Đoàn cấp trên chuẩn y kết quả Đại hội; kiện toàn tổ chức Ban chấp hành, thành lập các Ban chuyên trách, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Uỷ viên theo các nội dung công tác, các cụm Chi đoàn; Ban hành Qui chế hoạt động của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2007.

            Đến đầu năm 2008, có sự thay đổi nhân sự Ban chấp hành do 02 cán bộ chuyển công tác, Ban chấp hành đã kịp thời bổ sung 02 đồng chí uỷ viên mới và đã được Quận Đoàn Đống Đa chuẩn y.

Đến năm 2009, do sự thay đổi tổ chức Viện, Ban chấp hành Viện KHTL đã kịp thời đề nghị và được Quận Đoàn Đống Đa chuẩn y về việc đổi tên thành Đoàn Thanh niên Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam        tại Quyết định số 120/QĐ-ĐTN ngày 05/09/2009 đồng thời Ban chấp hành Viện KHTL cũ đã trở thành BCH lâm thời và vận hành theo chức năng, nhiệm vụ của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam.

            Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế và yêu cầu của các đơn vị mới thành lập, Ban chấp hành lầm thời đã Ban hành các Quyết định thành lập kèm theo Ban chấp hành lâm thời của 5 Liên chi đoàn, 8 Chi đoàn mới trực thuộc bao gồm:

+ Liên chi đoàn Viện Thủy công;

+ Liên chi đoàn Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo;

+ Liên chi đoàn Viện Bơm và Thiết bị Thuỷ lợi

+ Liên chi đoàn Viện Nươc, Tưới tiêu và Môi trường;

+ Liên chi đoàn Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học Sông - Biển;

+ Chi đoàn Khối chức năng;

+ Chi đoàn Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế;

+ Chi đoàn Trung tâm PIM;

+ Chi đoàn Trung tâm công nghệ Phần mềm Thuỷ lợi;

+ Chi đoàn Viện nghiên cứu phòng trừ Mối và Bảo vệ công trình;

+ Chi đoàn Viện Kinh tế và Chính sách Thuỷ lợi;

+ Chi đoàn Công ty Xây dựng và Chuyển giao công nghệ Thuỷ lợi;

+ Chi đoàn Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Trung và Tây nguyên.

Cho đến nay, 100% các đồng chí Uỷ viên tham gia đầy đủ và hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao. Tập thể Ban chấp hành luôn đoàn kết, gắn bó và giàu nhiệt huyết với công tác Đoàn, được Đảng Uỷ, Ban lãnh đạo Viện và Đoàn cấp trên đánh giá cao.

2.1.2. Tổ chức Liên chi đoàn, Chi đoàn cơ sở

- BCH Đoàn Viện đã thường xuyên liên lạc với Liên chi đoàn, Chi đoàn cơ sở để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các đoàn viên để đưa ra những hoạt động, hỗ trợ kip thời. Đồng thời BCH cũng đã liên hệ với lãnh đạo các đơn vị để tranh thủ tối đa sự ủng hộ của Chi bộ, Ban lãnh đạo các đơn vị đối với công tác Đoàn

- Trên cơ sở các báo cáo của chi đoàn cơ sở, đến nay đã tập hợp đầy đủ số liệu về số lượng đoàn viên, cơ cấu trình độ các chi đoàn. Trong đó:

            * Tổng số đoàn viên của các đơn vị phía Bắc và Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên  đến thời điểm tháng 03 năm 2011 là 478 đoàn viên

            + Số đoàn viên đã được kết nạp Đảng là 46 đồng chí – chiếm 9,6%

            + Số đoàn viên có trình độ thạc sỹ:  22 đồng chí – chiếm 4,6%

            + Số đoàn viên đang học cao học trong nước:  19 đồng chí – chiếm 4,0%

            + Số đoàn viên đang học cao học nước ngoài:  4 đồng chí – chiếm 0,8%

            + Số đoàn viên đang làm nghiên cứu sinh trong nước:  2 đồng chí – chiếm 0,4%

+ Số đoàn viên đang làm nghiên cứu sinh nước ngoài:  1 đồng chí – chiếm 0,2%

+ Số đoàn viên có trình độ Đại học: 424 đồng chí – chiếm 88,7%

            + Số đoàn viên có trình độ cao đẳng: 3 đồng chí – chiếm 0,6%

            + Số đoàn viên có trình độ trung cấp: 20 đồng chí – chiếm 4,18%

            + Số đoàn viên có trình độ trung cấp: 20 đồng chí – chiếm 4,18%

            + Số đoàn viên là công nhân: 7 đồng chí – chiếm 1,46%

* Tổng số đoàn viên của Viện Khoa học Thuỷ lợi Miền Nam  và Viện Kỹ thuât Biển tại TP Hồ Chí Minh là 110 đồng chí.

                Trong đó:

            + Số đoàn viên đã được kết nạp Đảng là 8 đồng chí – chiếm 7,27%

            + Số đoàn viên có trình độ thạc sỹ:  10 đồng chí – chiếm 9,1%

            + Số đoàn viên đang học cao học trong nước:  9 đồng chí – chiếm 8,2%

            + Số đoàn viên đang học cao học nước ngoài:  5 đồng chí – chiếm 4,6%

            + Số đoàn viên đang làm nghiên cứu sinh trong nước:  0 đồng chí – chiếm 0%

+ Số đoàn viên đang làm nghiên cứu sinh nước ngoài:  2 đồng chí – chiếm 1,8%

+ Số đoàn viên có trình độ Đại học: 100 đồng chí – chiếm 90,9%

Như vậy Tổng số Đoàn Viên của toàn Viện đến nay là 588 đồng chí, trong đó:

            + Số đoàn viên đã được kết nạp Đảng là 54 đồng chí – chiếm 9,2%

            + Số đoàn viên có trình độ thạc sỹ:  32 đồng chí – chiếm 5,4%

            + Số đoàn viên đang học cao học trong nước:  28 đồng chí – chiếm 4,8%

            + Số đoàn viên đang học cao học nước ngoài:  9 đồng chí – chiếm 1,5%

            + Số đoàn viên đang làm nghiên cứu sinh trong nước:  2 đồng chí – chiếm 0,3%

+ Số đoàn viên đang làm nghiên cứu sinh nước ngoài:  3 đồng chí – chiếm 0,5%

+ Số đoàn viên có trình độ Đại học: 524 đồng chí – chiếm 89,1%

            + Số đoàn viên có trình độ cao đẳng: 3 đồng chí – chiếm 0,5%

            + Số đoàn viên có trình độ trung cấp: 20 đồng chí – chiếm 3,4%

            + Số đoàn viên là công nhân: 7 đồng chí – chiếm 1,2%

            Theo số liệu trên, toàn Viện có 94,9% đoàn viên có trình độ từ Đại học trở lên, trong đó 5,4% có trình độ Thạc sỹ.

            Số liệu này mời chỉ phản ảnh bộ phận trong tuổi Đoàn <30 tuổi, chưa phản ánh hết lực lượng cán bộ khoa học trẻ của Viện. Thực tế lực lượng khoa học trẻ độ tuỏi từ 31-35 có trình độ từ Thạc sỹ trở lên là khá đông.

- Về việc nâng cao năng lực công tác Đoàn cho các Uỷ vên Ban chấp hành cơ sở:

            + Ban chấp hành Đoàn Viện đã tổ chức nhiều cuộc họp với Ban chấp hành Liên chi đoàn, Chi đoàn cơ sở để trao đổi, thống nhất và triển khai các hoạt động. Đã mua và phát 2 cuốn sách hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đoàn cho bí thư các Liên chi đoàn, chi đoàn.

+ Đã cử các đồng chí cán bộ Đoàn tham gia lớp tập huấn công tác Đoàn do Quận Đoàn Đống Đa tổ chức tại Hà Nội và Hải Phòng trong các năm 2007, 2008. Riêng chương trình tại Hải Phòng, Đoàn Viện có 4 đồng chí và đã tham gia đầy đủ mọi hoạt động giao lưu, văn nghệ cùng các đơn vị bạn, được quận Đoàn đánh giá cao.

Đến nay, đã có nhiều chi đoàn làm tốt công tác quản lý chi đoàn, nhiều cán bộ Đoàn cơ sở đã trưởng thành và nâng cao năng lực lãnh đạo.

2.2. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và phong trào tuổi trẻ sống đẹp – thanh lịch - hiện đại

            - Ban chấp hành Đoàn Viện cũng đã phối hợp tốt với đảng Uỷ, các cấp lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN thông qua việc tiếp thu, triển khai nghiên cứu học tập các Nghị quyết của Đảng, các đợt sinh hoạt Chính trị do các tổ chức đảng, Đoàn cấp trên tổ chức.

            - Thông qua các phong trào hoạt động thường xuyên như thể thao, văn nghệ, giao lưu, tham gia tập huấn Đoàn, phát động phong trào tình nguyện... Đoàn đã gián tiếp thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống văn hoá Thủ đô, tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật, ý thức quốc phòng toàn dân, tuyên truyền về phòng chống các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma tuý, tuyên truyền giáo dục về dân số, sức khoẻ, môi trường, vận động ĐVTN tích cực gương mẫu đi đầu thực hiện nếp sống mới v.v...

            Đến nay 100% Chi đoàn có Internet và cập nhật thường xuyên các thông tin Kinh tế, Xã hội, Chính trị thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; 100% Đoàn viên thanh niên của Viện không vi phạm pháp luật.

2.3. Thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và đóng góp xây dựng phát triển Viện

            Với vai trò và nhiệm vụ của một cơ quan nghiên cứu khoa học, đây là một trong những nhịêm vụ trọng tâm, cơ bản nhất được Ban chấp hành Đoàn Viện và các Chi đoàn tập trung thực hiện. Đội ngũ đoàn viên ở các chi đoàn luôn là lực lượng chính tích cực tham gia các hoạt động khoa học - công nghệ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, lúc nào để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong những năm gần đây, đoàn viên thanh niên Viện đã tham gia nhiều đề tài, dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ, các hợp đồng khoa học – công nghệ với nhiều địa phương trên cả nước.

Nhiều tập thể chi đoàn có số đông đoàn viên tham gia trực tiếp nghiên cứu và thi công chuyển giao công nghệ mới như Chi đoàn Công trình đồng bằng ven biển và Đê điều (Ban nghiên cứu chiến lực và Phát triển công nghệ thuỷ lợi cũ) với công nghệ Đập xà lan di động – ứng dụng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, Chi đoàn Công trình ngầm thuộc Liên chi đoàn Viện Thuỷ công với công nghệ Thi công đê biển bằng vật liệu tại chỗ...

Nhiều đồng chí đoàn viên, cán bộ đoàn đã được giao trọng trách lãnh đạo một bộ phận, chủ nhiệm các đề tài, dự án, chủ trì các phần việc lớn. Và phần lớn đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Điển hình có các cá nhân như đ/c Nguyễn Quốc Huy – nguyên Bí thư Chi đoàn Trung tâm nghiên cứu phòng trừ Mối – nay là Viện nghiên cứu phòng trừ Mối và Bảo vệ công trình; đ/c Đinh Xuân Tuấn - đoàn viên chi đoàn TT Mối  - tham gia và đạt giải công trình sáng tạo tiêu biểu toàn quốc năm 2007 và đạt giải giải VIFOTEC 2006; đ/c Nguyễn Quang Tuấn – UVBCH Đoàn Viện, đoàn viên công ty Xây dựng và chuyển giao công nghệ Thuỷ lợi - chủ nhiệm nhiều công trình thi công ở tỉnh Hà Giang, đ/c Lê Đình Hưng – UV BCH Đoàn Viện – Bí thư Liên chi đoàn Viện Thuỷ công - Trưởng bộ môn Cơ khí và Thiết bị điều khiển, đ/c Phan Đình Tuấn - Trưởng bộ môn Đập xà lan, đ/c Nguyễn Quang Minh - Trưởng bộ môn Đê điều thuộc Trung tâm Công trình đồng bằng ven biển và Đê điều - Viện Thuỷ công hiện là đã chủ trì, tham gia nhiều phần việc lớn, trong đó có tham gia sản phẩm khoa học công nghệ “ Đập xà lan di động” đã được trao giải thưởng VIFOTEC 2007, giải CECER của hội đồng Kỹ thuật xây dựng Châu á, giải thưởng FESTIVAL sáng tạo trẻ toàn quốc của Trung ương Đoàn; đ/c Vương Xuân Huynh – UV BCH  Đoàn Viện đã tham gia chủ trì nhiều nội dung trong các đề tài khoa học công nghệ mới như công nghệ đắp đê biển bằng vật liệu tại chỗ, công nghệ xử lý đất yếu bằng cọc xi măng đất , đ/c Nguyễn Thành Trung – Bí thư Đoàn Viện, đ/c Giang Như Chăm – UVBCH Đoàn Viện hiện là Trưởng phòng .... thuộc Viện Kinh tế và Chính sách Thủy lợi, đ/c Hà Hải Dương – Phó phòng thuộc Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường đã tham gia nhiều đề tài cấp Bộ, chủ trì xuất sắc Đề tài cấp cơ sở năm 2009-2010 v.v.....

Nhiều Liên chi đoàn, Chi đoàn có phong trào thi đua học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và phong trào sáng tạo, đề xuất sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác nghiên cứu khoa học và sản xuất.

Nhiều Liên chi đoàn, Chi đoàn đã chủ động tổ chức các lớp học nâng cao chuyên môn, ngoại ngữ, vi tính tại đơn vị hoặc tạo điều kiện để ĐVTN được đi học tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

Hàng năm có hàng chục đoàn viên Viện tham gia kỳ thi tuyển sinh sau Đại học tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài.

Hiện nay có trên 90% ĐVTN có trình độ từ Đại học trở lên.

Đoàn đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của ĐVTN vào việc xây dựng, thực hiện các chiến lược phát triển của từng đơn vị và của Viện nhằm góp phần nâng cao vị thế của Viện, xứng đáng là một đơn vị hàng đầu về nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ trong lĩnh vực Thuỷ lợi. Đoàn đã tham gia đóng góp ý kiến Báo cáo của Ban chấp hành đảng bộ Viện Khoa học Thuỷ lợi tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XX (Nhiệm kỳ 2006-2010), tham gia đóng góp ý kiến xây dựng trang WEB , tiêu chuẩn thi đua – khen thưởng của Viện. Từ cuối năm 2009, đ/c Bí thư Đoàn Viện đã được tham gia các cuộc họp giao ban giữa Ban giám đốc Viện với lãnh đạo các đơn vị. Thông qua đó đã kịp thời nắm bắt các thông tin, các Qui định về hoạt động và phát triển của Viện đồng thời có cơ hội để nêu được những ý kiến của Đoàn để góp phần xây dựng tổ chức Đoàn cũng như xây dựng Viện.

2.4. Công tác xã hội và tình nguyện

Đoàn Viện đã triển khai kịp thời và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện do Viện, Đoàn cấp trên và địa phương tổ chức. Năm 2007, Đoàn Viện đã tham gia trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 500.000 đồng cho học sinh nghèo vượt khó tại trường tiểu học Tam Khương – quận Đống Đa.

Tháng 9 năm 2007, đã phát động cuộc vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt tháng 7 năm 2007 tới các Đoàn viên thanh niên của Viện. Kết quả đã thu được 8.005.000 đồng và được gứi trực tiếp đến Quĩ tấm lòng vàng của Báo Lao động.

            Tháng 11 năm 2007, Đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia cùng với các cán bộ, công nhân viên của Viện đã đóng góp 01 ngày lương hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

            Năm 2009 đã tham gia đóng góp ủng hộ Quĩ thanh niên lập nghiệp của Quận Đoàn Đống Đa với số tiền 500.000 đồng.

            Năm 2010 đã ủng hộ Hội sinh viên Trường Đại học Thuỷ lợi 1.000.000 đồng để tổ chức mừng Trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em SOS Thanh Xuân.

            Hàng năm, Đoàn đều mua tăm ủng hộ Hội người mù huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội với số tiền từ 100.000-200.000 đồng.

Ngoài ra một số chi đoàn đã chủ động tham gia vào các hoạt động xã hội khác. Điển hình là phòng nghiên cứu Vật liệu tham gia chương trình “Tấm áo tặng bạn – thắp sáng ước mơ ” giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập tốt do Hội đồng Đội Trung ương phát động.

2.5. Công tác phong trào văn nghệ , thể  thao, giao lưu và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng

Để tạo những sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, Đoàn Viện đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào như thể thao, văn nghệ, giao lưu... thu hút được hàng trăm Đoàn viên thanh niên tham gia, tạo không khí sôi nổi, đoàn kết trong toàn Viện. Cụ thể:

- Trong tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm đều tổ chức Giải thể thao truyền thống bao gồm các môn Bóng đá, cầu lông, Tennit, bóng bàn và kéo co. Ngoài ra còn tổ chức một số giải bóng đá nhỏ cho các Liên chi đoàn, Chi đoàn có phong trào bóng đá mạnh nhân dịp đầu xuân và các ngày lễ lớn.

+ Năm 2007 tổ chức Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Viện KHTL và 76 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3.

+ Tháng 12 năm 2009 đã tổ chức thành công Giải thể thao, Hội diễn Văn nghệ, giao lưu bóng đá với Viện Khoa học Thuỷ lợi Miền Nam chào mừng 50 năm ngày thành lập Viện;

             - Trước năm 2009, hàng năm đều tổ chức phát phần thưởng cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em cán bộ công nhân viên trong Viện vào ngày 1-6. Đến nay hoạt động này đã được chuyển giao trực tiếp cho các Liên chi đoàn, Chi đoàn cơ sở và vẫn tiếp tục là một hoạt động chính thường niên của Đoàn.

            - Mỗi năm, tuỳ vào thời điểm và điều kiện cho phép, Đoàn Viện tham gia một số hoạt động do Quận Đoàn tổ chức như năm 2007, tham gia giao lưu văn hoá, văn nghệ với các đơn vị bạn tại lớp tập huấn cán bộ Đoàn tại Đồ Sơn – Hải Phòng. Năm 2008 tham gia Liên hoan văn nghệ Chào mừng thành công Đại hội Đoàn Quận Đống Đa. Các hoạt động  tham gia đều được Quận Đoàn đánh giá cao.

            - Hàng năm đều tham gia chương trình văn nghệ tổ chức các hoạt động chúc mừng đoàn viên thanh niên nữ nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 hoặc tại các lễ Sơ kết, Tổng kết Viện do Công đoàn Viện phối hợp tổ chức.

            Qua hoạt động phong trào trên đã phát hiện nhiều hạt nhân văn nghệ, thể thao, nhiều đoàn viên có năng lực công tác Đoàn tốt để bổ sung vào lực lượng cán bộ Đoàn, nâng cao được chất lượng và hiệu quả hoạt động Đoàn. Điển hình như đ/c Nguyễn Thị Sen, UVBCH đoàn Viện – Liên chi đoàn Viện Thuỷ điện và Năng lượng tái tạo, đ/c Nguyễn Đức Diện, đ/c Trần Thị Yến – Liên chi đoàn Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học Sông Biển, đ/c Nguyễn Đức Hưng – Liên chi đoàn Viện Thuỷ công,  đ/c Nguyễn Minh Đức, đ/c Nguyễn Đức Lương, Chi đoàn Viện nghiên cứu phòng trừ Mối và Bảo vệ công trình v.v...

            Bên cạnh các hoạt động chung của Đoàn Viện, nhiều Liên chi đoàn, Chi đoàn cơ sở đã chủ động tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ cho đoàn viên thanh niên đơn vị. Nhiều Liên chi đoàn, chi đoàn đã và đang duy trì được đội bóng đá, cầu lông, bóng bàn, Tennit và đội văn nghệ. Điển hình là Liên chi đoàn Viện Thuỷ công với các hoạt động thể thao như Tennit, bóng đá được duy trì thường xuyên và đã tổ chức thành công giải bóng đá Viện thuỷ công lần thứ nhất vào cuối năm 2010; Liên chi đoàn Viện Thuỷ điện và Năng lượng tái tạo, Liên chi đoàn Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia đều duy trì được đội bóng đá, đã tổ chức được nhiều buổi sinh hoạt dã ngoại cho đoàn viên, đội văn nghệ của 2 Liên chi đoàn này đã tham gia nhiều hoạt động của đơn vị cũng như của Viện, Chi đoàn Công ty Xây dựng và Chuyển giao công nghệ Thuỷ lợi cũng đã tổ chức nhiều hoạt động như giao hữu bóng đá với các đơn vị trong Viện và Giải bóng đá nội bộ...

Có thể nói, thông qua các hoạt động văn nghệ, thể thao đã tạo nên những sân chơi lành mạnh, đoàn kết giữa các đoàn viên trong mỗi đơn vị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa đoàn viên các đơn vị thuộc Viện. Nhiều hoạt động đã thu hút hàng trăm đoàn vieê tham gia sôi nổi, hào hứng và vui tươi, lành mạnh được các đoàn viên, lãnh đạo các đơn vị và lãnh đạo Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam đánh giá cao.

2.6. Công tác xây dựng và phát triển Đảng

            Thông qua việc tham gia tiếp thu, triển khai nghiên cứu học tập các Nghị quyết của Đảng, các đợt sinh hoạt Chính trị do các tổ chức đảng, Đoàn cấp trên tổ chức và các buổi sinh hoạt tại Liên chi đoàn, Chi đoàn đã góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của ĐVTN về vai trò lãnh đạo của Đảng.

 Đoàn thường xuyên, liên tục để ý phát hiện và bồi dưỡng các đồng chí đoàn viên ưu tú và phối hợp chặt chẽ với Quận đoàn để cử các đoàn viên ưu tú đi tham gia các lớp tìm hiểu về Đảng trên cơ sở danh sách các Đoàn viên ưu tú dự kiến giới thiệu xét kết nạp Đảng do Liên chi đoàn, Chi đoàn cơ sở đề xuất.

Ngay đầu nhiệm kỳ năm 2007, BCH Đoàn Viện đã ban hành các văn bản hướng dẫn thủ tục giới thiệu, xét kết nạp Đảng và hàng năm chỉ đạo các Liên chi đoàn, Chi đoàn cập nhật danh sách các Đoàn viên ưu tú dự kiến giới thiệu xét kết nạp Đảng.

Từ năm 2007 đến nay, đã cử hàng chục đồng chí đi học lớp tìm hiểu về Đảng, giới thiệu cho Đảng để kết nạp 42 đồng chí và đã nhận xét đề nghị công nhận Đảng viên chính thức cho 26 đồng chí.

 Định kỳ Ban chấp hành liên hệ trực tiếp với Đảng uỷ Viện, Đảng uỷ Bộ phận, Chi uỷ các đơn vị để tranh thủ các ý kiến chỉ đạo, sự giúp đỡ đối với công tác phát triển Đảng .

Từ các hoạt động của công tác phát triển Đảng, Đoàn đã động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để Đoàn viên xây dựng mục tiêu và động cơ phấn đấu vào  Đảng với mục đích và lý tưởng cao cả và nâng cao nhận thức và trách nhiệm của ĐVTN trong việc đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển Đảng.

2.7. Công tác tài chính

            Để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các đoàn viên trong việc đóng quĩ Đoàn, đã hoàn thành việc thu đoàn phí hàng năm và nộp Đoàn phí đầy đủ, đúng hạn cho Đoàn cấp trên.

            Do kinh phí thu từ Đoàn phí không đủ để hoạt động, Viện không bố trí Quĩ riêng cho Đoàn nên Ban chấp hành Đoàn Viện đã phải tranh thủ sự hỗ trợ theo từng hoạt động từ Viện và từ các đơn vị để tạo quĩ  hoạt động.

            Các kinh phí  được Tổ tài chính của Ban chấp hành ghi chép, lập sổ quản lý, lập phiếu thu – chi đầy đủ. Việc thu - chi quĩ đoàn được quản lý chặt chẽ, công khai, đảm bảo đúng theo các qui định quản lý tài chính.

2.8. Công tác Khen thưởng và Kỷ luật

            Để ghi nhận những kết quả đạt được của các Tập thể, cá nhân trong hoạt động Đoàn, hai năm một lần, Đoàn Viện lập danh sách và đề xuất Quận Đoàn Đống Đa tặng Giấy khen cho các Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Năm 2007 đã có 5 tập thể và 15 cá nhân được khen thưởng, trong đó tập thể Đoàn Viện là một trong những đơn vị dẫn đầu của Quận Đoàn Đống Đa. Năm 2009 đã có  5 tập thể và 24 cá nhân được khen thưởng. Riêng năm 2010, Đoàn Viện vinh dự được Trung Ương đoàn tặng 02 Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho đ/c Nguyễn Thành Trung  - Bí thư Đoàn Viện và đ/c Nguyễn Tiếp Tân - Đảng uỷ viên, Chủ tịch Công đoàn Viện, Giám đốc Công ty Xây dựng và Chuyển giao công nghệ Thuỷ lợi, người đã có nhiều năm gắn bó và ủng hộ nhiệt tình với công tác Đoàn của Viện.

            Về kỷ luật, trong suốt 4 năm qua không có đoàn viên nào của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam vi phạm Pháp luật, các qui định của cơ quan. Duy nhất một lần năm 2007, Đoàn Viện đã phải ban hành Quyết định loại một đội bóng của Chi đoàn Trung tâm Bơm (nay là Viện Bơm và Thiết bị Thuỷ lợi) về việc không trung thực trong thi đấu làm ảnh hưởng đến phong trào chung.

3. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI

            Để đạt được những kết quả như trên, trong suốt bốn năm qua Ban chấp hành Đoàn Viện đã cùng các Liên chi đoàn, Chi đoàn cơ sở đã luôn cố gắng hết sức mình, không quản ngại khó khăn, tranh thủ mọi thời gian tổ chức các hoạt động với quyết tâm xây dựng tập thể Đoàn thanh niên Viện ngày càng vững mạnh, xứng đáng là đội quan tiên phong của đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới. Tuy nhiên bên cạnh những thành công đạt được, vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại cần được nhìn nhận, đánh giá cụ thể để làm bài học kinh nghiệm cho các năm tiếp theo. Cụ thể:

- Do đặc thù công việc phải đi công tác trên nhiều vùng miền của đất nước, trụ sở các đơn vị lại phân tán trên phạm vi rộng nên những khó khăn trong việc theo dõi, tập hợp đoàn viên vẫn chưa khắc phục được nhiều. Trước đây Ban chấp hành Đoàn Viện rất lúng túng trong việc theo dõi đối với các đơn vị có số đông đoàn viên đang công tác ở xa như các Trung tâm cũ của Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường đóng ở Việt Trì Phú Thọ, Hải Phòng, Hà Tây nhưng đến nay đã có Liên chi đoàn làm cầu nối. Riêng đối với Chi đoàn Viện Miền Trung và Tây Nguyên tại Đà Nẵng  còn một số bất cập về theo dõi và quản lý do địa bàn quá xa lại phân tán nhiều bộ phận khắp nơi. Bên cạnh đó việc chưa sát nhập Đoàn Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam và Viện Kỹ thuật Biển cũng là ảnh hưởng đến sự hoạt động chung của Đoàn Viện.

- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn hiện nay phần lớn là những cán bộ có năng lực chuyên môn tốt, tham gia nhiều đề tài, dự án, một số đã là lãnh đạo cấp Phòng, cấp Bộ môn nên cũng thường xuyên đi công tác xa hoặc bận rộn với công việc chuyên môn nên cũng có phần hạn chế đến hiệu quả lãnh đạo đối với công tác Đoàn.

- Một số Ban chấp hành Liên chi đoàn, Chi đoàn cơ chưa thể hiện đúng mức vai trò và trách nhiệm trong công tác Đoàn nên đã chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ mà Ban chấp hành giao, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các đoàn viên và ảnh hưởng tới hoạt động chung của Đoàn Viện.

            - Một số Liên chi đoàn, Chi đoàn chưa thể hiện được tính chủ động trong việc đề xuất, giới thiệu các đoàn viên ưu tú cho Đảng.

            - Việc đến đúng giờ trong các cuộc họp của Ban chấp hành Đoàn Viện chưa được thực hiện nghiêm túc.

            - Bên cạnh đó sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban giám đốc chưa thường xuyên, chưa được cụ thể hoá bằng các văn bản qui định, kinh phí cho hoạt động Đoàn còn quá eo hẹp, bị động, chưa có các chế độ, chính sách cho cán bộ lãnh đạo Đoàn nên chưa thực sự tạo nên động viên, khuyến khích cho các đoàn viên ưu tú tích cực tham gia công tác lãnh đạo Đoàn.

PHẦN 2 - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2011-2013

I. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG

Đứng trước những cơ hội và thách thức mới của đất nước, của ngành nói chung và của Viện nói riêng, đang đòi hỏi thanh niên viên chức Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phải có nhiều nỗ lực hơn nữa để nắm bắt cơ hội, đi đầu trong các hoạt động KHCN cùng góp sức phấn đấu đưa Viện trở thành 1 Viện nghiên cứu tiên tiến về tài nguyên nước trong khu vực và trên thế giới như chiến lược phát triển Viện đã đề ra. Bám sát mục tiêu đó, đồng thời phát huy những thế mạnh, khắc phục những khó khăn trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn nhiệm kỳ 2011-2013 như sau:

1. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tích cực học tập nâng cao trình độ, đặc biệt là công nghệ thông tin và ngoại ngữ, sẵn sàng hội nhập, hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của tổ chức Đoàn trong tập thể Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam cũng như Quận Đoàn Đống Đa, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các đơn vị, Viện để góp phần xây dựng Viện ngày càng vững mạnh.

Tăng cường các hoạt động giao lưu với tuổi trẻ các đơn vị trong Viện cũng như những đơn vị trong nghành, trong Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tuổi trẻ Thủ đô, tích cực tham gia các hoạt động xã hội như Đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội và đồng bào vùng bị thiên tai thông qua các cuộc vận động của các tổ chức đoàn thể xã hội.

Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ Viện KHTLVN sống có hoãi bão, có lý tưởng.

2. Chủ trì tổ chức các hoạt động phong trào văn thể thường niên của Viện vào các dịp lễ lớn: Ngày 3/2; 26/3; 30/4; 1/6; 2/9 và các ngày kỷ niệm năm chẵn thành lập Viện, các lễ sơ kết, Tổng kết Viện.

3. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đồng đều ở các Liên chi đoàn, Chi đoàn; Tích cực tham gia xây dựng Đảng; Phấn đấu nhiệm kỳ 2011-2013 giới thiệu được cho tổ chức Đảng từ 50 – 60 đoàn viên ưu tú.

4. Gắn kết, lồng ghép các hoạt động Đoàn với hoạt động chuyên môn.

Đề xuất, xây dựng chương trình, mục tiêu cụ thể về Quĩ phát triển Khoa học công nghệ trẻ. Mỗi năm tổ chức một hội thảo Khoa học trẻ hoặc Cuộc thi sáng tạo trẻ để tạo điều kiện cho các đoàn viên thể hiện các ý tưởng mới trong nghiên cứu khoa học đồng thời thi đua, học hỏi lẫn nhau.

Đề xuất các chương trình, dự án “Thanh niên Viện KHTLVN góp phần xây dựng mô hình nông thôn mới” thông qua các dự án chuyển giao công nghệ của Viện và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác.

4. Chú trọng công tác thi đua khen thưởng - kỷ luật của Đoàn, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác Đoàn Viện.

Khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Viện KHTLVN rèn đức, luyện tài, sống có hoài bão, năng động, sáng tạo nhằm vươn tới những đỉnh cao trong Khoa học công nghệ”

II. GIẢI PHÁP

1. Tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Viện và Đoàn cấp trên, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hoạt động giữa BCH Đoàn Viện với các Liên chi đoàn, Chi đoàn trong Viện. Các Liên chi đoàn, Chi đoàn hàng quý có báo cáo công tác xin ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ, Chi ủy; BCH Đoàn Viện hàng quý có báo cáo tổng hợp xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Viện.

Tăng cường nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn để nâng cao vị thế Đoàn thanh niên để được Đảng uỷ, Ban giám đốc giao phó những nhiệm vụ trọng trách tương xứng.

2. Xây dựng Qui chế, chương trình hành động:

- Xây dựng quy chế hoạt động của BCH rõ ràng với sự đóng góp ý kiến của các Liên chi đoàn, Chi đoàn; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên, có đôn đốc giám sát việc thực hiện; kịp thời bổ sung, thay thế các đồng chí ủy viên BCH chuyển công tác hoặc không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Có Chương trình hành động cụ thể theo nhiệm kỳ và theo năm, phân công hợp lý, phát huy thế mạnh của từng Liên chi đoàn, Chi đoàn.

- Xây dựng quy chế khen thưởng, kỷ luật của Đoàn Viện. Các đ/c trong tuổi Đoàn ngoài việc phát triển Đảng, khi xét danh hiệu thi đua các cấp phải có ý kiến của tổ chức Đoàn.  

3. Đẩy mạnh phong trào học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt trong Đoàn viên Thanh niên thông qua các h, chủ động đề xuất phương án hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đoàn viên được học tập nâng cao trình độ.

5. Cử cán bộ Đoàn các Chi đoàn và BCH đi tập huấn nghiệp vụ hàng năm theo các lớp quận Đoàn tổ chức để bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn.

6. Đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ sống đẹp, văn minh – thanh lịch – hiện đại: Thực hiện tốt lịch sinh hoạt Đoàn tại các Liên chi đoàn, Chi Đoàn. Thành lập, duy trì những Câu lạc bộ Tiếng Anh, chuyên ngành với nội dung sinh hoạt phong phú, đa dạng. Tổ chức lớp khiêu vũ, tennis ...

7. Gây quỹ Đoàn: Ngoài nguồn kinh phí từ Đoàn phí, Quĩ hoạt động do Viện hỗ trợ thường xuyên hằng năm và sự đóng góp của các Liên chi đoàn, Chi đoàn theo từng hoạt động thì có thể xem xét huy động thêm từ nguồn Công trình thanh niên tham gia thông qua đề tài nghiên cứu, dự án chuyển giao công nghệ;

PHẦN 3 - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN

Bốn năm qua là một giai đoạn có nhiều biến động trong các hoạt động Đoàn của Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Ban chấp hành Đoàn Viện đã cùng với các Liên chi đoàn, Chi đoàn cơ sở hết sức nỗ lực, tranh thủ mọi sự ủng hộ, hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo để tổ chức các hoạt động Đoàn đạt được nhiều kết quả tốt, tạo được không khí đoàn kết, phấn khởi, kịp thời động viên, khuyến khích các đoàn viên tích cực tham gia, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn Viện. Các vấn đề tồn tại sẽ là những bài học quí giá để Ban chấp hành Đoàn Viện và các Liên chi đoàn, Chi đoàn cơ sở rút kinh nghiệm, sửa chữa, khắc phục đồng thời kiến nghị Đảng uỷ, Ban giám đốc tăng cường chỉ đạo cụ thể hơn nữa để thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình hoạt động do Đại hội lần thứ nhất - nhiệm kỳ 2011-2013 đề ra.

Phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2011-2013 được xây dựng trên cở sở kinh nghịêm thực tiễn hoạt động Đoàn của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2007 đã bổ sung được những hoạt động có tính thiết thực mà giai đoạn trước mong muốn nhưng chưa đủ điều kiện thực hiện được.

2. KIẾN NGHỊ

            Cùng với sự phát triển chung của đất nước và toàn xã hội, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam ngày càng vững mạnh, xứng đáng là đơn vị đầu nghành của cả nước về lĩnh vực Thuỷ lợi, ngang tầm với các nước trong khu vực và tiến tới hội nhập, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới trong thời gian gần nhất. Để đạt được mục tiêu đó đòi hỏi mỗi cán bộ, công nhân viên, trong đó có đội ngũ đoàn viên thanh niên phải luôn nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, đồng thời phải đồng thuận, đoàn kết để tạo nên sức mạnh tập thể lớn. Ban chấp hành đoàn Viện cùng các Liên chi đoàn, Chi đoàn cơ sở sẽ phải tiếp tục phát huy các thế mạnh đã có, khắc phục các khó khăn, tồn tại, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động để đáp ứng yêu cầu mới. Đoàn thanh niên Viện kiến nghị:

            - Sớm ổn định về tổ chức của Đoàn thanh niên trong đó việc sát nhập Đoàn TN Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam và Viện Kỹ thuật Biển để thống nhất sự lãnh đạo và tổ chức hoạt động.

 - Đảng uỷ, Ban giám đốc tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo đối với Đoàn thanh niên, cụ thể hoá sự chỉ đạo bằng các văn bản đến các Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và các văn bản của Thành uỷ Hà Nội, Quận uỷ Đống Đa về công tác lãnh đạo thanh niên.

- Xem xét bố trí một cán bộ Đoàn chuyên trách vào thời điểm phù hợp.

- Tạo điều kiện để bồi dưỡng, dẫn dắt đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn, tạo điều kiện cho cán bộ lãnh đạo Đoàn - đặc biệt là đ/c Bí thư hoặc đ/c Phó Bí thư có thể tham gia đảm nhận các trách nhiệm tương xứng như tham gia Đảng uỷ.

- Ủng hộ và ban hành các văn bản về việc Thành lập Quĩ hỗ trợ phát triển Khoa học công nghệ trẻ và giao cho Đoàn tổ chức Hội thảo Khoa học trẻ hàng năm của Viện cũng như tham gia các hoạt động Khoa học công nghệ trẻ do các cơ quan, đoàn thể khác. Ủng hộ, tạo điều kiện và hỗ trợ hơn nữa đối với việc tham gia Chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu từ cấp cơ sở trở lên của cán bộ trẻ.

- Tạo một quĩ hoạt động Đoàn ổn định và đưa vào Qui chế chi tiêu nội bộ của Viện để tạo điều kiện cho Đoàn chủ động trong việc tổ chức các hoạt động bên cạnh việc huy động ủng hộ từ các đơn vị trực thuộc.

Từ các nội dung trên, Đoàn Viện mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ và ủng hộ từ các cấp lãnh đạo để Đoàn có thể thực hiện tốt Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2011-2013 và những Phương hướng hoạt động đã đề xuất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Đảng uỷ, Ban giám đốc Viện giao, đáp ứng được sự tin tưởng, kỳ vọng của các thế hệ đi trước.

 

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Viện

- Đảng uỷ Bộ phận, Chi uỷ, lãnh đạo các đơn vị

- Các Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc

- Lưu

 

TM.BCH ĐOÀN VIỆN KHTLVN

Bí thư

 

 

Nguyễn Thành Trung

 
 
Các bài liên quan
 Danh sách Đại biểu tham gia Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam lần thứ nhất - Nhiệm kỳ 2011 - 2013 (16/04/2011)
 Chương trình Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam lần thứ nhất - Nhiệm kỳ 2011 - 2013 (16/04/2011)
 Lịch sử ra đời của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (15/04/2011)
Thông báo
 Kết quả xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020 tại CSGDĐH Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam [29/12/2020]
 Bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020 [25/12/2020]
 Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Mạnh Trường [20/11/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 357
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 47,520,781
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR