Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ tư 20/01/2021 10:34:33   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 
 Hội thảo khoa học công nghệ thường niên năm 2020 
 Lễ trao giấy chứng nhận và công bố quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư năm 2020 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 63 năm 2020 
 Kết quả xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020 tại CSGDĐH Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 
 
  Tin Đoàn thanh niên  
Danh sách Đại biểu tham gia Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam lần thứ nhất - Nhiệm kỳ 2011 - 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

 

Họ và tến

 

Giới tính

 

Năm sinh

 

Trình độ học vẫn

 

Chức vụ Đoàn/ Đảng

 

Chức vụ chính quyền

 

Đảng viên

 

I

 

Ban chấp hành đoàn Viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thành Trung – Phòng TNTDDQG về ĐLH Sông Biển

Nam

1979

Thạc sỹ - NCS

Bí thư

 

x

2

Đặng Minh Tuyến – Trung tâm PIM

Nam

1974

Thạc sỹ

Phó Bí thư

Trưởng phòng KH-TH

x

3

Lê Đình Hưng - Viện Thuỷ công

Nam

1979

Thạc sỹ

Uỷ viên BCH Đoàn Viện, Bí thư LCĐ Viện Thuỷ công

Trưởng bộ môn

x

4

Vương Xuân Huynh - Viện Thuỷ công

Nam

1978

Thạc sỹ

Uỷ viên BCH

 

x

5

Giang Như Chăm - Viện KT và CSTL

Nam

1978

Thạc sỹ

Uỷ viên BCH Đoàn Viện, Bí thư chi đoàn Viện KT&CSTL

Phó phòng

 

6

Khương Minh Cường - Viện Nước, TT&MT

Nam

1981

Kỹ sư

Uỷ viên BCH Đoàn Viện, Bí thư LCĐ Viện Nước, TT&MT

 

x

7

Hà Hải Dương - Viện Nước, TT&MT

Nam

1980

Thạc sỹ - NCS

Uỷ viên BCH

 

x

8

Nguyễn Quang Tuấn - Công ty XD&CGCNTL

Nam

1979

Kỹ sư

Uỷ viên BCH Đoàn Viện, Bí thư chi đoàn Công ty XD&CGCNTL

 

x

9

Trần Xuân Thiêm - Công ty XD&CGCNTL

Nam

1980

Thạc sỹ

Uỷ viên BCH

Đội trưởng

x

10

Nguyễn Thị Hiền - Viện PT Mối và BVCT

Nữ

1981

Cử nhân

Uỷ viên BCH

 

 

11

Nguyễn Thị Sen -Viện Thuỷ điện&NLTT

Nữ

1981

Cử nhân

Uỷ viên BCH Đoàn Viện, Phó bí thư LCĐ Viện Thuỷ điện&NLTT

 

 

 

II

 

Trung tâm PIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Nguyễn Hoàng Anh

Nam

1982

Kỹ sư

Bí thư chi đoàn

 

 

13

Trần Việt Dũng

Nam

1983

Kỹ sư

Phó Bí thư chi đoàn

 

 

14

Lê Đình Thanh

Nam

1983

Kỹ sư

Uỷ viên BCH

 

 

15

Lê Thị Phương Nhung

Nữ

1983

Kỹ sư

 

 

 

 

III

 

Khối hành chính

 

 

 

 

 

 

16

Lê Thị Dung

Nữ

1982

Cử nhân

Bí thư chi đoàn

 

 

17

Phạm Thành Tâm

Nam

1980

Kỹ sư

Phó Bí thư chi đoàn

 

 

 

IV

 

Trung tâm đào tạo và Hợp tác Quốc tế

 

 

 

 

 

 

18

Nguyễn Việt Anh

Nữ

1983

Kỹ sư tl

Bí thư chi đoàn

 

 

19

Nguyễn Thị Hoa

Nam

1983

Cử nhân, đang học cao học

Phó Bí thư chi đoàn

 

 

 

V

 

Trung tâm công nghệ phần mềm Thuỷ lợi

 

 

 

 

 

 

20

Hoàng Minh Tú

Nam

1981

Thạc sỹ

Bí thư chi đoàn

 

x

21

Nguyễn Hoàng Cường

Nam

1982

Thạc sỹ

Phó Bí thư chi đoàn

 

 

22

Vũ Thị Hoà

Nữ

1983

Kỹ sư

Uỷ viên BCH

 

 

23

Vũ Hùng Tài

Nam

1985

Kỹ sư

Uỷ viên BCH

 

 

24

Nguyễn Anh Hùng

Nam

1981

Kỹ sư

 

 

 

25

Nguyễn Ngọc Tuân

Nam

1982

Cử nhân

 

 

 

 

VI

Viện Phòng trừ mối và Bảo vệ công trình

 

 

 

 

 

 

26

Nguyễn Quốc Huy

Nam

1977

Kỹ sư

 

 

 

27

Nguyễn Minh Đức

Nam

1978

Kỹ sư

 

 

 

28

 Nguyễn Thị Phương Thảo

Nữ

1986

Thạc sỹ

 

 

 

29

 Đặng Thị Chung

Nữ

1986

Cử nhân

 

 

 

30

 Phạm Thùy Trang

Nữ

1986

Cử nhân

 

 

 

31

Trịnh Ngọc Trung

Nam

1986

Kỹ sư

 

 

 

32

 Nguyễn Thị Bình

Nữ

1985

Cử nhân

 

 

 

33

Nguyễn Tuấn Anh

Nam

1987

Kỹ sư

 

 

 

34

Đặng Thị Mến

Nữ

1987

Cử nhân

 

 

 

35

Lê Văn Thông

Nam

1986

Kỹ sư

 

 

 

36

Trịnh Thị Kiều Huyền

Nữ

1984

Cử nhân

 

 

 

 

VII

 

Viện Nước, Tưới tiêu và môi trường

 

 

 

 

 

 

37

Nguyễn Quang Vinh

Nam

1981

Thạc sỹ

PhóBí thư LCĐ

 

 

38

Trần Hưng

Nam

1983

Thạc sỹ

 

 

 

39

Trần Hồng Gấm

Nữ

1986

Kỹ sư

 

 

 

40

Nguyễn Quang An

Nam

1982

Kỹ sư

Uỷ viên BCH LCĐ

 

 

41

Đinh Thị Thùy Linh

Nữ

1987

Kỹ sư

 

 

 

42

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nữ

1988

Kỹ sư

 

 

 

43

Lại Thị Văn Anh

Nữ

1983

Kỹ sư

 

 

 

44

Đỗ Hoàng Linh

Nam

1987

Kỹ sư

 

 

 

45

Chu Văn Triệu

Nam

1985

Kỹ sư

Uỷ viên BCH LCĐ

 

 

 

VIII

 

Phòng TNTDDQG về ĐLH Sông Biển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Hoàng Đức Vinh

Nam

1983

Kỹ sư

Bí thư LCĐ

 

 

47

Đoàn Thị Minh Yến

Nữ

1981

Thạc sỹ

Phó Bí thư LCĐ

 

 

48

Trần Quốc Thịnh

Nam

1981

Kỹ sư

Phó Bí thư LCĐ

 

 

49

Phan Thị Việt Hà

Nữ

1986

Kỹ sư

Uỷ viên BCH LCĐ

 

 

50

Trương Minh Đức

Nam

1981

Kỹ sư

Uỷ viên BCH LCĐ

 

 

51

Hoàng Nam Bình

Nam

1981

Thạc sỹ

Bí thư chi đoàn TT Thuỷ lực

 

 

52

Phùng Thị Lam

Nữ

1985

Cử nhân

 

 

 

53

Cao Cường

Nam

1984

Kỹ sư

Bí thư chi đoàn TT Thiên tai

 

 

54

Trần Thị Thu Bình

Nữ

1985

Kỹ sư

UV BCH chi đoàn TT Sông

 

 

55

Vũ Đình Cương

Nam

1984

Kỹ sư

Phó BT Chi đoàn TT Biển

 

 

 

IX

 

Viện Kinh tế và Chính sách Thuỷ lợi

 

 

 

 

 

 

56

Doãn Quang Huy

Nam

1984

Kỹ sư

Phó Bí thư chí đoàn

 

 

57

Trần Thanh Hùng

Nam

1984

Kỹ sư

Uỷ viên BCH

 

 

58

Trương Công Tuân

Nam

1983

Kỹ sư

 

 

 

59

Hoàng Đức Trưởng

Nam

1983

Thạc sỹ

 

 

 

 

X

 

Công ty XD và CGCN Thuỷ lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Nguyễn Thị Sáng

Nữ

1983

Trung cấp đang học lên ĐH

 

 

 

61

Mai Xuân Thọ

Nam

1985

Kỹ sư

 

 

 

62

Lê Thị Thu

Nữ

1980

Cử nhân

 

 

 

63

Phan Đình Vân

Nam

1982

Thạc sỹ

 

 

 

64

Nguyễn Thị Trang

Nữ

1983

Trung cấp đang học lên ĐH

 

 

 

65

L­ưư Yến Ngọc

Nữ

1981

Trung cấp đang học lên ĐH

 

 

 

66

Lê Lương Hư­ng

Nam

1981

Kỹ sư

 

 

x

67

Nguyễn Thị Lan Anh

Nữ

1988

Trung cấp đang học lên ĐH

 

 

 

68

Võ Thị Thu Hường

Nữ

1985

Kỹ sư

 

 

 

69

Đặng Hồng Phương

Nữ

1984

Kỹ sư

 

 

 

 

XI

 

Viện Thuỷ công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Lê Anh Đức

Nam

1982

Kỹ sư

 

 

x

71

Nguyễn Hải Hà

Nam

1982

Kỹ sư

 

 

x

72

Đặng Văn Khoa

Nam

1982

Kỹ sư